తెలుగు పంచాంగం | Today Panchangam | Telugu Panchangam Download

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 03/08/2020
వారం : సోమవారం (ఇందువాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ శార్వరి  నామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు
శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం
సూర్యోదయం : 6.00
సూర్యాస్తమయం : 6.38
తిధి : పూర్ణిమ రా 8.46
నక్షత్రం :  ఉత్తరాషాడ ఉ 7.27
యోగం : ప్రీతి ఉ 7.58
కరణం : విష్టి ఉ 8.55, బవ రా 8.46
అమృతాగడియలు :  రా 9.38-11.16
వర్జ్యము : ఉ 11.49-1.27
దుర్ముహూర్తం : మ 12.43-1.34 తిరిగి మ3.15-4.05
రాహుకాలం : ఉ 7.30-9.00
నేడు రాఖీ పూర్ణిమ
శుభమస్తు🙏🏻
----

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 04/08/2020
వారం : మంగళవారం (భౌమ్యవాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ శార్వరి  నామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు
శ్రావణ మాసం, బహుళ పక్షం
సూర్యోదయం : 6.00
సూర్యాస్తమయం : 6.37
తిధి : శ్రావణ బహుళ పాడ్యమి 8.52
నక్షత్రం :  శ్రవణం
యోగం : ఆయుష్మాన్ ఉ 6.46
కరణం : బాల ఉ 8.48 , కౌలావ రా 8.52
అమృతాగడియలు :  రా 9.29-12.09
వర్జ్యము : మ 12.26-2.06
దుర్ముహూర్తం : ఉ 8.11-9.21, తిరిగి  రా 11.10-11.15
రాహుకాలం : మ 3.00-4.30
శుభమస్తు🙏🏻
----

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 05/08/2020
వారం : బుధవారం (సౌమ్యవాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ శార్వరి  నామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు
శ్రావణ మాసం, బహుళ పక్షం
సూర్యోదయం : 6.00
సూర్యాస్తమయం : 6.36
తిధి : విదియ రా 9.34
నక్షత్రం :  ధనిష్ట ఉ 9.24
యోగం : సౌభాగ్యం ఉ 6.06
కరణం : తైతుల ఉ 9.13 , గరజి రా 9.34
అమృతాగడియలు :  ఉ 3.20-5.02
వర్జ్యము : సా 5.04-6.47
దుర్ముహూర్తం : ఉ 11.52-12.43
రాహుకాలం : ఉ12.00-1.30
శుభమస్తు🙏🏻
----

KeyWords : Telugu Panchangam, Today Panchangam, Panchagam pdf

Comments