తెలుగు పంచాంగం | Today Panchangam | Telugu Panchangam Download


హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ యాప్ లో   నెట్ లేకపోయిన ఓపెన్ అవుతాయి . కొత్తగా చేర్చిన స్తోత్రాలు కొరకు పంచాంగం క్రింద ఇచ్చిన స్తోత్రాలు ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతాయి . మీకు కావాల్సిన స్తోత్రాలను కామెంట్ చేస్తే వాటిని చేరుస్తాము . 

2021 calendar
హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ - Today TTD Panchangam

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
శుక్రవారం, జనవరి 22, 2021
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం హేమంత ఋతువు
పుష్యమాసం శుక్లపక్షం
తిధి: నవమి సా5.36 తదుపరి దశమి
వారం:శుక్రవారం (భృగువాసరే)
నక్షత్రం:భరణి సా6.16 తదుపరి కృత్తిక
యోగం:శుభం రా9.17 తదుపరి శుక్లం
కరణo:కౌలువ సా5.36 తదుపరి తైతుల
వర్జ్యం :లేదు
దుర్ముహూర్తం :ఉ8.51 - 9.35 &
మ12.33 - 1.18
అమృతకాలం: మ12.57 - 2.43
రాహుకాలం :ఉ10.30 - 12.00
యమగండం/కేతుకాలం:మ3.00 - 4.30
సూర్యరాశి:మకరం
చంద్రరాశి: మేషం
సూర్యోదయం:6.38
సూర్యాస్తమయం:5.45
సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు
శుభమస్తు
గోమాతను పూజించండి
గోమాతను సంరక్షించండి🙏🏻

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
గురువారం, జనవరి 21, 2021
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం హేమంత ఋతువు
పుష్యమాసం శుక్లపక్షం
తిధి: అష్టమి మ3.27 తదుపరి నవమి
వారం:గురువారం (బృహస్పతివాసరే)
నక్షత్రం:అశ్విని మ3.41 తదుపరి భరణి
యోగం:సాధ్యం రా8.48 తదుపరి శుభం
కరణం:బవ మ3.27 తదుపరి బాలువ తె4.32
వర్జ్యం:ఉ11.15 - 1.02 & రా2.19 - 4.05
దుర్ముహూర్తం:ఉ10.20 - 11.04 & మ2.47 - 3.31
అమృతకాలం:ఉ7.43 - 9.29
రాహుకాలం : మ12.00-1.30
యమగండం/కేతుకాలం:ఉ7.30-9.00
సూర్యరాశి:మకరం
చంద్రరాశి: మేషం
సూర్యోదయం:6.38
సూర్యాస్తమయం:5.45
సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు
శుభమస్తు
గోమాతను పూజించండి
గోమాతను సంరక్షించండి🙏🏻


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
బుధవారం, జనవరి 20, 2021
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం హేమంత ఋతువు
పుష్యమాసం శుక్లపక్షం
తిధి:సప్తమి మ1.24 తదుపరి అష్టమి
వారం: బుధవారం (సౌమ్యవాసరే)
నక్షత్రం:రేవతి మ1.11 తదుపరి అశ్విని
యోగం:సిద్ధం రా8.19 తదుపరి సాధ్యం
కరణం: వణిజ మ1.24 తదుపరి భద్ర/విష్ఠి రా2.26 ఆ తదుపరి బవ
వర్జ్యం :లేదు
దుర్ముహూర్తం :ఉ11.49 - 12.33
అమృతకాలం:ఉ10.33 - 12.18
రాహుకాలం :మ12.00 - 1.30
యమగండం/కేతుకాలం:ఉ7.30 - 9.00
సూర్యరాశి:మకరం చంద్రరాశి:మీనం
సూర్యోదయం:6.39
సూర్యాస్తమయం:5.44
సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు శుభమస్తు
గోమాతను పూజించండి
గోమాతను సంరక్షించండి🙏🏻

Related Postings :

KeyWords : Telugu Panchangam, Today Panchangam, Panchagam pdf ,

Comments

  1. గురువుగారు నమస్కారం
    వారం రోజుల పంచాంగం పెట్టగలరు

    ReplyDelete

Post a Comment