తెలుగు పంచాంగం | Today Panchangam | Telugu Panchangam Download

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 01/04/2020
వారం : బుధవారం (సౌమ్యవాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ శార్వరి  నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు
చైత్ర మాసం , శుక్ల  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.13
సూర్యాస్తమయం : 6.21 
తిధి : శు ||  అష్టమి  రా 10.00
నక్షత్రం :  ఆరుధ్ర మ 2.31
యోగం : శోభన మ 12.30
కరణం :  విష్టి ఉ 10.16 , బావ రా 10.00                   
అమృతాగడియలు :  లేవు
వర్జ్యము : ఉ 2.25 - 4.00
దుర్ముహూర్తం :  ఉ 11.52 - 12.41 
రాహుకాలం : మ 12.00-1.30
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide

01/04/2020, Wednesday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Sarvari Nama Samvatsaram
Masam : Chaitra Masam
Paksham : Sukla
SunRise : 6.13AM
SunSet : 6.21PM
Tithi : Ashtami 10.00PM
Nakshatram : Aarthra 2.31PM
Yogam : Sobhanam 12.30PM
Karanam : Vishti 10.16AM , Bava 10.00PM
AmruthaGadiyalu : Amruthabhavaha
Varjyam : 2.25AM-4.00AM
Durmuhurtham : 11.52AM-12.41PM
Rahukalam : 12.00PM-1.30PM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 02/04/2020
వారం : గురువారం (బృహస్పతివాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ శార్వరి  నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు
చైత్ర మాసం , శుక్ల  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.13
సూర్యాస్తమయం : 6.21 
తిధి : శు ||  నవమి రా 9.01
నక్షత్రం :  పునర్వసు మ 2.19
యోగం : అతి ఉ 10.43
కరణం :  బాల ఉ 9.30 , కౌలావ రా 9.01               
అమృతాగడియలు :  రా 11.56 - 1.31
వర్జ్యము : రా 10.08-11.42
దుర్ముహూర్తం :  ఉ 10.15-11.04 & మ 3.06-3.55 
రాహుకాలం : మ 1.30-3.00
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide

02/04/2020, Thursday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Sarvari Nama Samvatsaram
Masam : Chaitra Masam
Paksham : Sukla
SunRise : 6.13AM
SunSet : 6.21PM
Tithi : Navami 9.01PM
Nakshatram : Punarvasu 2.19PM
Yogam : Athi 10.43AM
Karanam : Bala 9.30AM, Koulava 9.01PM
AmruthaGadiyalu : 11.56PM-1.31AM
Varjyam : 10.08PM-11.42PM
Durmuhurtham : 10.15AM-11.04AM & 3.06PM-3.55PM
Rahukalam : 1.30PM-3.00PM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 03/04/2020
వారం : శుక్రవారం (భృగువాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ శార్వరి  నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు
చైత్ర మాసం , శుక్ల  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.12
సూర్యాస్తమయం : 6.21 
తిధి : శు ||  దశమి రా 7.39
నక్షత్రం :  పుష్యమి మ 1.47 
యోగం : సుకర్మ ఉ 8.41
కరణం :  తైతుల ఉ 8.19 , గరజీ రా 7.39             
అమృతాగడియలు :  ఉ 7.31-9.05
వర్జ్యము : ఉ 2.04-3.36
దుర్ముహూర్తం :  ఉ 8.37-9.26 & మ 12.40- 1.29 
రాహుకాలం : ఉ 10.30-12.00
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide

03/04/2020, Friday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Sarvari Nama Samvatsaram
Masam : Chaitra Masam
Paksham : Sukla
SunRise : 6.12AM
SunSet : 6.21PM
Tithi : Dasami 7.39PM
Nakshatram : Pushyami 1.47PM
Yogam : Sukarma 8.41AM
Karanam : Taitula 8.19AM , Garaji 7.39PM
AmruthaGadiyalu : 7.31AM-9.05AM
Varjyam : 2.04AM-3.36AM
Durmuhurtham : 8.37AM-9.26AM & 12.40PM-1.29PM
Rahukalam : 10.30AM-12.00PM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 04/04/2020
వారం : శనివారం (స్థిరవాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ శార్వరి  నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు
చైత్ర మాసం , శుక్ల  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.12
సూర్యాస్తమయం : 6.21 
తిధి : శు ||  ఏకాదశి సా 5.55
నక్షత్రం :  ఆశ్రేష మ 12.50 
యోగం : ధృతి ఉ 6.12 , శూలం ఉ 3.34
కరణం : వాణి ఉ 6.47 , భద్ర మ 5.55 , బావ ఉ 4.55             
అమృతాగడియలు :  ఉ 11.17 - 12.50
వర్జ్యము : ఉ 12.13-1.44
దుర్ముహూర్తం :  ఉ 6.12 - 7.49
రాహుకాలం : ఉ 9.00-10.30
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide

04/04/2020, Saturday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Sarvari Nama Samvatsaram
Masam : Chaitra Masam
Paksham : Sukla
SunRise : 6.12AM
SunSet : 6.21PM
Tithi : Ekadasi 5.55PM
Nakshatram : Aasresha 12.50PM
Yogam : Dhruthi 6.12AM , Sulam 3.34AM
Karanam : Vani 6.47AM , Bhadra 5.55PM , Bava 4.55AM
AmruthaGadiyalu : 11.17AM-12.50PM
Varjyam : 12.13AM-1.44AM
Durmuhurtham : 6.12AM-7.49AM
Rahukalam : 9.00AM-10.30AM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 05/04/2020
వారం : ఆదివారం (భానువాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ శార్వరి  నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు
చైత్ర మాసం , శుక్ల  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.11
సూర్యాస్తమయం : 6.21 
తిధి : శు ||  ద్వాదశి మ 3.54 
నక్షత్రం :  మాఘ ఉ 11.36 
యోగం : గండం ఉ 12.41 
కరణం : బాల మ 3.54 , కౌలావ ఉ 2.46           
అమృతాగడియలు :  ఉ 9.19-10.50
వర్జ్యము : రా 7.06-8.36
దుర్ముహూర్తం :  సా 4.43-5.32
రాహుకాలం : సా 4.30-6.00
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide

05/04/2020, Sunday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Sarvari Nama Samvatsaram
Masam : Chaitra Masam
Paksham : Sukla
SunRise : 6.11AM
SunSet : 6.21PM
Tithi : Dwadasi 3.54PM
Nakshatram : Magha 11.36AM
Yogam : Gandam 12.41AM
Karanam : Bala 3.54PM , Koulava2.46AM
AmruthaGadiyalu : 9.19AM-10.50AM
Varjyam : 7.06PM-8.36PM
Durmuhurtham : 4.43PM-5.32PM
Rahukalam : 4.30PM-6.00PM
Shubamasthu🙏
--

KeyWords : telugu panchangam, today panchangam, panchagam pdf

Comments