శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | Sri Mallikarjuna Mangalasasanam | Hindu Temples Guide

శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం :

ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినే
శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళమ్ ||

సర్వమంగళ రూపాయ శ్రీ నగేంద్ర నివాసినే
గంగాధరాయ నాథాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ ||

సత్యానంద స్వరూపాయ నిత్యానంద విధాయనే
స్తుత్యాయ శ్రుతిగమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ ||

ముక్తిప్రదాయ ముఖ్యాయ భక్తానుగ్రహకారిణే
సుందరేశాయ సౌమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ ||

శ్రీశైలే శిఖరేశ్వరం గణపతిం శ్రీ హటకేశం
పునస్సారంగేశ్వర బిందుతీర్థమమలం ఘంటార్క సిద్ధేశ్వరమ్ |
గంగాం శ్రీ భ్రమరాంబికాం గిరిసుతామారామవీరేశ్వరం
శంఖంచక్ర వరాహతీర్థమనిశం శ్రీశైలనాథం భజే ||

హస్తేకురంగం గిరిమధ్యరంగం శృంగారితాంగం గిరిజానుషంగమ్
మూర్దేందుగంగం మదనాంగ భంగం శ్రీశైలలింగం శిరసా నమామి ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 

Key words : Sri Mallikarjuna Mangalasasanam , Telugu Stotras , Storas In Telugu Lyrics, Hindu Temples Guide 

Comments

Popular Posts