నీ పెళ్లాన్ని నువ్వు లైక్ చేయాలి నాయనా | Garikipati Narasimha Rao hilarious comments on social media

ఒక భార్య భర్త గురించి ఎలా అనుకుంటుందో ఎవరు రాశారో తెలియదు కానీ రాసినవారికి...

నేను ఒక వీడియో లో విన్నాను దాన్ని ఇలా రాసి మీ ముందుకు తెచ్చా.

Also Read :  భార్య మంగళసూత్రాన్ని అలా వేసుకుంటే భర్త వందేళ్లు జీవిస్తాడు.

తిన్నవా లేదా అని అడిగావ ఎప్పుడైనా...

నడుము వాల్చలేదే అని అడిగావ ఏనాడైనా...

చీర నీకు బాగుంది అని పొగిడావే కానీ...

ఆ చీరకు నీవే సొగసు అని అన్నావా ఎప్పుడైనా...

సందేవేళ చేతి వంట తిన్నావే కానీ....

నీ ప్రేమకు ఇంతా రుచి ఉంది అని అన్నావా ఎపుడైనా...

జడలో మల్లెల వాసన పిలిచావు కానీ...

నా మనసులోని పరిమళాన్ని చూశావా ఎపుడైనా.....

బండ చాకిరీ నాదని భావించావే కానీ...

నా చెమటని తుడ్చి ముద్దు పెట్టావా ఏనాడైనా...

అర్థాంగివి కాదు నీవు అనురాగ దేవతవు నీవు 

అని రసరాజువై నిజాన్ని రాస్తావా ఎపుడైనా...

Famous Posts:

ఈ స్తోత్రం ప్రతిరోజూ చదివితే ఆర్ధిక సమస్యలు సమసిపోతాయి 

దేవుడికి ఏ పుష్పాన్ని అర్పింస్తే ఎలాంటి ఫలితం లభిస్తుంది


భార్య మంగళసూత్రాన్ని అలా వేసుకుంటే భర్త వందేళ్లు జీవిస్తాడు.


ప్రతి తండ్రి అదృష్టంలో కూతురు ఉండదు


చాలామందికి  తెలియని గాయత్రీ మంత్రం రహస్యం


ప్రకారం ఇలాంటి వారు ఎప్పటికీ ధనవంతులు కాలేరు


ఇంటి ముందు ముగ్గులు ఎందుకు వెయ్యాలి ?


మీరు చేసే పూజకు రెట్టింపు ఫలితం రావాలంటే ఇలా చేయండి

భార్యాభర్తల అనుభందం, Sri Garikipati Narasimha Rao, Garikapati, 

garikapati narasimha rao youtube videos, garikapati narasimha rao son, garikapati narasimha rao pravachanam, garikapati narasimha rao latest speeches 2020, garikapati funny videos

Comments

Popular Posts