ఆచార్య సినిమాలో లాహే పాటకి అద్భుత వ్యాఖ్యానం |Meaning of Acharya Movie Laahe song | Nanduri Srinivas

వారాంతంలో మేము (రిషి & అడ్మిన్ బృందం) మా రెగ్యులర్ వేదా పాతం కోసం నందూరి గారుని సంప్రదించాము. ఆ సమయంలో మేము మాతంగి దేవి (మేము విన్న ఒక పాట) గురించి ఒక ప్రశ్నను లేవనెత్తాము మరియు నందురి గారు సాహిత్యం ఎక్కడ ఉందో అడిగారు. 

Also Readకఠిన సమస్యలని ఊదిపారేసే కనకదుర్గా మంత్రం

మేము సాహిత్యాన్ని అప్పగించినప్పుడు అతను తక్షణమే అద్భుతమైన వివరణ ఇచ్చాడు. మేము దీన్ని ఛానల్ కుటుంబంతో పంచుకోవాలనుకున్నాము, కాబట్టి మేము కెమెరా ముందు అదే పునరావృతం చేయమని నందూరి గారుని అభ్యర్థించాము మరియు మేము దానిని వెంటనే రికార్డ్ చేసాము.

Famous Posts:

కఠిన సమస్యలని ఊదిపారేసే కనకదుర్గా మంత్రం

> కోరిన కోర్కెలు వెంటనే తీర్చే కురుడుమలై గణపతి

శుక్రవారం ఈ పనులు తప్పకుండ చేయాలి

అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టే నవబ్రహ్మ ఆలయం


ఈ ఉంగరం ధరిస్తే అన్ని శుభాలే

ఆచార్య, లాహే పాట, Laahe song, Nanduri Srinivas, acharya movie song, nanduri videos, 

Comments

Post a Comment

Popular Posts