తెలుగు పంచాంగం | Today Panchangam | Telugu Panchangam Downloadహిందూ టెంపుల్స్ గైడ్

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 16/02/2020
వారం : ఆదివారం  యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు
మాఘ మాసం , బహుళ  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.40
సూర్యాస్తమయం : 6.14
తిధి : బ ||  అష్టమి  రా  8.27  తదుపరి నవమి 
నక్షత్రం :  విశాఖ ఉ 10.26 తదుపరి అనురాధ
యోగం : ధృవం రా 4.50
కరణం :  బాలా ఉ 9.20 , కౌలావ రా 8.27
అమృతాగడియలు : రా 11.29 - 1.01
వర్జ్యము : మ 2.16 - 3.48
దుర్ముహూర్తం :  సా 4.41 - 5.27
రాహుకాలం : సా 4.30 - 6.00
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide


16/02/2020, Sunday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Vikaari Nama Samvatsaram
Masam : Magha Masam
Paksham : Bahula
SunRise : 6.40AM
SunSet : 6.14PM
Tithi : Ashtami 8.27PM
Nakshatram : Visakha 10.26AM
Yogam : Dhruvam 4.50PM
Karanam : Bala 9.20AM  Koulava 8.27PM
AmruthaGadiyalu : 11.29PM-1.01AM
Varjyam : 2.16PM-3.48PM
Durmuhurtham : 4.41PM-5.27PM
Rahukalam : 4.30PM - 6.00 PM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 17/02/2020
వారం: సోమవారం (ఇందువాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు
మాఘ మాసం , బహుళ  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.39
సూర్యాస్తమయం : 6.15
తిధి : బ || నవమి సా 6.59  తదుపరి దశమి
నక్షత్రం :  అనురాధ ఉ 9.28  తదుపరి జేష్టా 
యోగం : వ్యాఘా మ 2.22
కరణం :  తైతుల ఉ 7.42 గరజి సా 6.59 , వాణి 6.26
అమృతాగడియలు : ఉ 12.17 - 1.51
వర్జ్యము : మ 2.55 - 4.29
దుర్ముహూర్తం :  మ 12.50 - 1.36 తిరిగి మ3.09 - 3.55
రాహుకాలం : ఉ 7.30 - 9.00
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide


17/02/2020, Monday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Vikaari Nama Samvatsaram
Masam : Magha Masam
Paksham : Bahula
SunRise : 6.39AM
SunSet : 6.15PM
Tithi : Navami 6.59PM
Nakshatram : Anuradha 9.28AM
Yogam : Vyagha 2.22PM
Karanam : Taitula 7.42AM ,Garaji 6.59PM ,Vani 6.26AM
AmruthaGadiyalu : 12.17AM-1.51AM
Varjyam : 2.55PM-4.29PM
Durmuhurtham : 12.50PM-1.36PM & 3.09PM-3.55PM
Rahukalam : 7.30AM - 9.00AM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 18/02/2020
వారం : మంగళవారం (భౌమ్యవాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు
మాఘ మాసం , బహుళ  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.39
సూర్యాస్తమయం : 6.15
తిధి : బ || దశమి సా 5.54 తదుపరి ఏకాదశి
నక్షత్రం :  జేష్టాఉ 8.52  తదుపరి   మూల
యోగం : హర్షం ప 12.13
కరణం :  భద్ర సా 5.54 , బావ ఉ 5.36
అమృతాగడియలు :  ఉ 2.22 - 3.57
వర్జ్యము : సా 4.49 - 6.24
దుర్ముహూర్తం :  రా 11.12 - 12.02
రాహుకాలం : మ 3.00 - 4.30
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide


18/02/2020, Tuesday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Vikaari Nama Samvatsaram
Masam : Magha Masam
Paksham : Bahula
SunRise : 6.39AM
SunSet : 6.15PM
Tithi : Dasami 5.54PM
Nakshatram : Jyeshta 8.52AM
Yogam : Harsham 12.13PM
Karanam : Bhadra 5.54PM , Bava 5.36AM
AmruthaGadiyalu : 2.22AM-3.57AM
Varjyam : 4.49PM-6.24PM & 8.58AM-9.44AM
Durmuhurtham : 11.12PM-12.02AM
Rahukalam : 3.00PM - 4.30PM
Shubamasthu🙏
--హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 19/02/2020
వారం : బుధవారం (సౌమ్యవాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు
మాఘ మాసం , బహుళ  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.39
సూర్యాస్తమయం : 6.15
తిధి : బ || ఏకాదశి సా 5.17  తదుపరి ద్వాదశి
నక్షత్రం :  మూల తదుపరి పూర్వాషాడా
యోగం : వజ్రం ఉ 10.25
కరణం :  బాల సా 5.17 , కౌలావ ఉ 5.13 
అమృతాగడియలు :  4.09 - 5.46
వర్జ్యము : ఉ 7.08 - 8.43 తిరిగి సా 6.26 - 8.03
దుర్ముహూర్తం :  మ 12.03 - 12.49
రాహుకాలం : మ 12.00 - 1.30
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide


19/02/2020, Wednesday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Vikaari Nama Samvatsaram
Masam : Magha Masam
Paksham : Bahula
SunRise : 6.39AM
SunSet : 6.15PM
Tithi : Ekadasi 5.17PM
Nakshatram : Mula 8.43AM
Yogam : Vajram 10.25AM
Karanam : Bala 5.17PM , Koulava 5.13AM
AmruthaGadiyalu : 4.09AM-5.46AM
Varjyam : 7.08AM-8.43AM & 6.26PM-8.03PM
Durmuhurtham : 12.03PM-12.49PM
Rahukalam : 12.00PM -1.30PM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 20/02/2020
వారం : గురువారం (బృహస్పతివాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు
మాఘ మాసం , బహుళ  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.38
సూర్యాస్తమయం : 6.15
తిధి : బ || ద్వాదశి సా 5.09  తదుపరి త్రయోదశి
నక్షత్రం :  పూర్వాషాడా తదుపరి ఉత్తరాషాడా
యోగం : సిద్దం ఉ 8.59
కరణం :  తైతుల సా 5.09 , గరజి ఉ 5.21 
అమృతాగడియలు :  ఉ 3.13 - 4.53
వర్జ్యము : సా 5.17 - 6.56
దుర్ముహూర్తం :  ఉ 10.30 - 11.16 తిరిగి  3.09 - 3.55
రాహుకాలం : మ 1.30 - 3.00 
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide


20/02/2020, Thursday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Vikaari Nama Samvatsaram
Masam : Magha Masam
Paksham : Bahula
SunRise : 6.38AM
SunSet : 6.15PM
Tithi : Dwadasi 5.09PM
Nakshatram : Poorvashada 9.01AM
Yogam : Siddhi 8.59AM
Karanam : Taitula 5.09PM & Garaji 5.21AM
AmruthaGadiyalu : 3.13AM-4.53AM
Vajrayam : 5.17PM-6.56PM
Durmuhurtham : 10.30AM-11.16AM & 3.09PM-3.55PM
Rahukalam : 1.30PM - 3.00PM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 21/02/2020
వారం : శుక్రవారం (భృగువాసరే) యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు
మాఘ మాసం , బహుళ  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.38
సూర్యాస్తమయం : 6.15
తిధి : బ ||  త్రయోదశి  తదుపరి చతుర్దశి
నక్షత్రం :  ఉత్తరాషాడా తదుపరి  శ్రావణ
యోగం : వ్యతి ఉ 7.59
కరణం :  వాణి సా 5.34 భద్ర ఉ 5.31 
అమృతాగడియలు :  ఉ 12.12 - 1.54
వర్జ్యము : మ 2.04 - 3.45
దుర్ముహూర్తం :  ఉ 8.57 - 9.44 , మ 12.50 - 1.36
రాహుకాలం : ఉ 10.30  12.00 
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide


21/02/2020, Friday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Vikaari Nama Samvatsaram
Masam : Magha Masam
Paksham : Bahula
SunRise : 6.38AM
SunSet : 6.16PM
Tithi : Thrayodasi 5.34PM
Nakshatram : Uttarashada 9.51AM
Yogam : Vyathi 7.59AM
Karanam : Vani 5.34PM Bhadra 5.31AM
AmruthaGadiyalu : 12.12AM-1.54AM
Varjyam : 2.04PM-3.45PM
Durmuhurtham : 8.57AM-9.44AM & 12.50PM-1.36PM
Rahukalam : 10.30AM - 12.00PM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 22/02/2020
వారం : శనివారం (స్థిరవాసరే)  యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు
మాఘ మాసం , బహుళ  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.37
సూర్యాస్తమయం : 6.16
తిధి : బ || చతుర్దశి సా 6.28  తదుపరి అమావాస్య
నక్షత్రం :  శ్రావణ ఉ 11.11 , ధనిష్ట
యోగం : వారి ఉ 7.22
కరణం :  శకుని సా 6.28 
అమృతాగడియలు :  ఉ 1.47 - 3.31
వర్జ్యము : మ 3.28 - 5.11
దుర్ముహూర్తం :  ఉ 6.37 - 8.10
రాహుకాలం : ఉ9.00 - 10.30
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide


22/02/2020, Saturday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Vikaari Nama Samvatsaram
Masam : Magha Masam
Paksham : Bahula
SunRise : 6.37AM
SunSet : 6.16PM
Tithi : Chaturdasi 6.28PM
Nakshatram : Sravanam 11.11AM
Yogam : Vari 7.22AM
Karanam : Sakuni 6.28PM
AmruthaGadiyalu : 1.47AM-3.31AM
Varjyam : 3.28PM-5.11PM
Durmuhurtham : 6.37AM-8.10AM
Rahukalam : 9.00AM - 10.30AM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 23/02/2020
వారం : ఆదివారం (భానువాసరే)  యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు
మాఘ మాసం , బహుళ  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.37
సూర్యాస్తమయం : 6.16
తిధి : అమావాస్య రా 7.50  తదుపరి శు || పాడ్యమి
నక్షత్రం : ధనిష్ట మ 12.57  తదుపరి  శతభిష
యోగం : పరిఘ ఉ 7.08
కరణం :  చైతు ఉ 6.39 , నాఘవ రా 7.50
అమృతాగడియలు :  --
వర్జ్యము : రా 8.48 - 10.33
దుర్ముహూర్తం :  సా 4.42 - 5.29
రాహుకాలం : సా 4.30 - 6.00
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide23/02/2020, Sunday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Vikaari Nama Samvatsaram
Masam : Magha Masam
Paksham : Bahula
SunRise : 6.37AM
SunSet : 6.16PM
Tithi : Amavasya 7.50PM
Nakshatram : Dhanishta 12.57PM
Yogam : Parigha 7.08AM
Karanam : Chathu 6.39AM & Nagava 7.50PM
AmruthaGadiyalu : --
Varjyam : 8.48PM-10.33PM
Durmuhurtham : 4.42PM-5.29PM
Rahukalam : 4.30PM - 6.00PM
Shubamasthu🙏
--

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻
తేదీ 24/02/2020
వారం : సోమవారం (ఇందువాసరే)  యొక్క టి‌టి‌డి పంచాంగం
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు
ఫాల్గుణ మాసం , శుక్ల  పక్షం
సూర్యోదయం : 6.36
సూర్యాస్తమయం : 6.17
తిధి : శు || పాడ్యమి  తదుపరి   విదియ
నక్షత్రం : శతభిష   తదుపరి  పూర్వాభద్ర
యోగం : శివం ఉ 7.15
కరణం :  కింస్తు ఉ 8.42 , బావ రా 9.35
అమృతాగడియలు :  ఉ 7.17 - 9.02
వర్జ్యము : రా 10.12 - 11.57
దుర్ముహూర్తం :  మ 12.49 - 1.36  తిరిగి 3.10 - 3.56
రాహుకాలం : ఉ 7.30 - 9.00
శుభమస్తు🙏🏻
--

Hindu Temples Guide24/02/2020, Monday TTD Panchangam
Samvatsaram : Sri Vikaari Nama Samvatsaram
Masam : Phalguna Masam
Paksham : Sukla
SunRise : 6.36AM
SunSet : 6.17PM
Tithi : Suddha Padyami 9.35PM
Nakshatram : Sathabhisham 3.09PM
Yogam : Sivam 7.15AM
Karanam : Kimsthu 8.42AM & Bava 9.35PM
AmruthaGadiyalu : 7.17AM-9.02AM
Varjyam : 10.12PM-11.57PM
Durmuhurtham : 12.49PM-1.36PM & 3.10PM-3.56PM
Rahukalam : 7.30AM - 9.00AM
Shubamasthu🙏
--keywords : telugu panchangam, today panchangam, panchagam pdf

Comments