ఏమొకో చిగురుటధరమున ఎడనెడకస్తూరి నిండెను | Annamayya Keerthanalu


ఏమొకో చిగురుటధరమున ఎడనెడకస్తూరి నిండెను |
భామిని విభునకు వ్రాసిన పత్రిక కాదు కదా ||

కలికి చకోరాక్షికి కడకన్నులు కెంపైతోచిన |
చెలువంబిప్పుడిదేమో చింతింపరేచెలులు |
నలువున ప్రాణేశ్వరునిపై నాటినయాకొనచూపులు |
నిలువునపెరుకగనంటిన నెత్తురుకాదుకదా ||

పడతికి చనుగవమెరుగులు పైపై పయ్యెద వెలుపల |
కడుమించిన విధమేమో కనుగొనరే చెలులు |
వుడుగని వేడుకతో ప్రియుడొత్తిన నఖశశిరేఖలు |
వెడలగవేసవికాలపు వెన్నెలకాదుకదా ||

ముద్దియ చెక్కుల కెలకుల ముత్యపు జల్లుల చేర్పుల |
వొద్దికలాగులివేమో ఊహింపరే చెలులు |
గద్దరి తిరువేంకటపతి కొగిటియధరామృతముల |
అద్దిన సురతపు చెమటల అందము కాదు కదా ||

More Annamayya Keerthanas Click Here Below Link:

అన్నమయ్య కీర్తనలు 
annamayya rachanalu in telugu, annamayya keerthanalu book pdf, tallapaka annamacharya sankeerthanalu, annamayya wikipedia, annamayya krutulu, annamayya jeevitha charitra, annamayya keerthana telugu songs, annamayya srungara keerthanalu, annamayyacharya keerthanalu telugu poems, annamacharya keerhanalu, అన్నమయ్య కీర్తనలు 

Comments