సరళమైన తెలుగు లో సంపూర్ణ భగవద్గీత | Bhagavad Gita Complete Slokas With Meaning Free Audio Download in Telugu

భగవద్గీత లోని 18 అధ్యాయాలోని శ్లోకాలు మరియు వాటి భావాలతో పాటు భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్చుకోవడానికి సులువుగా ఆడియో లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది . మీరు వాటిని సులువుగా డౌన్లోడ్ చేస్కొవచ్చును .  

పారాయణం చేస్కోవడానికి వీలుగా భావాలు లేకుండా పూర్తీ అధ్యాయం మరియు భావాలు  శ్లోకాలు నేర్చుకోవడానికి వీలుగా పార్ట్ పార్ట్ లు ఇవ్వడం జరిగింది . అధ్యాయం పై క్లిక్ చేస్తే పారాయణం చేసే ఆడియోలు,  పార్ట్ లు మీద క్లిక్ చేస్తే భావాలు నేర్చుకోవడానికి వీలుగా ఉండే ఆడియో లు వస్తాయి . హైందవి వారి సహకారం తో ఆడియో లు అందిస్తున్నాము 

  

    

  

  

 

  
  

  
  
  
  


   

 
  
  

 
 
 
     
మానవ జీవితం లో వచ్చే ఎన్నో సమస్యలకు భగవద్గీతలో చెప్పిన పరిష్కారాలను  .. ప్రశ్న జవాబు రూపం లో

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం మరియు శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం సులువుగా నేర్చుకోవడం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
Bhagavad Gita 1st Chapter
Bhagavad Gita 2nd Chapter : 


Bhagavad Gita 3rd Chapter : 
Bhagavad Gita 4th Chapter : 
Bhagavad Gita 5th Chapter : Bhagavad Gita 6th Chapter : 
Bhagavad Gita 7th Chapter : Bhagavad Gita 8th Chapter : Bhagavad Gita 9th Chapter : 
Bhagavad Gita 10th Chapter : 
Bhagavad Gita 11th Chapter : 

Bhagavad Gita 12th Chapter : Bhagavad Gita 13th Chapter : 
Bhagavad Gita 14th Chapter : 
Bhagavad Gita 15th Chapter : Bhagavad Gita 16th Chapter : 


Bhagavad Gita 17th Chapter : 


Bhagavad Gita 18th Chapter : 
Bhagavad Gita audios free download bhagavad gita complete slokas bhagavad gita in telugu bhagavad gita slokas meaning bhagavad gita chapterwise meanings . bhagavad gita hindu temples guide pdf download bhagavad gita book download. bhagavad gita books . 

Comments

Post a Comment