హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం ** షిర్డీ సాయిబాబా ఆలయం ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు. *** తిరుమల సర్వదర్శనం ప్రస్తుతం చిత్తూరు జిల్లావారికి మాత్రమే ఉంది. ***చార్ ధామ్ యాత్ర సెప్టెంబర్ 18 నుంచి ప్రారంభం

జగడపు చనువుల జాజర | Annamayya Keerthanalu | Hindu Temples Guide


అన్నమయ్య కీర్తనలు :

జగడపు చనువుల జాజర
సగినల మంచపు జాజర ||

మొల్లలు తురుముల ముడిచిన బరువున
మొల్లపు సరసపు మురిపెమున |
జల్లన పుప్పొడి జారగ పతిపై చల్లే పతిపై
చల్లే రతివలు జాజర ||

భారపు కుచముల పైపై కడు సిం-
గారము నెరపేటి గంధవొడి |
చేరువ పతిపై చిందగ పడతులు
సారెకు చల్లేరు జాజర ||

బింకపు కూటమి పెనగేటి చెమటల
పంకపు పూతల పరిమళము |
వేంకటపతిపై వెలదులు నించేరు
సంకుమ దంబుల జాజర ||

మరికొన్ని అన్నమయ్య కీర్తనల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

Related Postings :keywords : Annayyamayya Keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics, annamayya keerthanas pdf , annamayya telugu lyrics, keerthanalu, Hindu Temples Guide

Comments

Popular Posts