పుస్తకాలు

 


భాగవతం : భాగవతం 5వ  సంపుటం      http://www.hindutemplesguide.com/2016/09/potana-bhagavatam-ttd-books-vol-5-pdf.html


మహాభారతం 

ఆదిపర్వం : 

ఆదిపర్వం 2 సంపుటం : 

సభాపర్వం 

అరణ్య పర్వం సంపుటం 1:

అరణ్య పర్వం సంపుటం 2:  

విరాట్ పర్వం 

ఉద్యోగపర్వం :

భీష్మపర్వం : శల్య , సౌప్తిక , స్త్రీ పర్వాలు : 


శాంతి పర్వము 2వ సంపుటం :


స్వర్గారోహణ పర్వం వరకు : 


శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం http://www.hindutemplesguide.com/2020/08/5-temples-guide-quiz-level-5.html

రామాయణం ( submenu ) 
ప్రసన్న రామాయణం 1వ సంపుటి : http://www.hindutemplesguide.com/2019/10/prasanna-ramayanam-books-pdf-books.html

ప్రసన్న రామాయణం 2వ సంపుటి   

మీ పుట్టిన తేదీ జీవిత రహస్యం : http://www.hindutemplesguide.com/2020/08/mee-puttina-thedi-mee-jeevitha-rahasyam.html

పతంజలి యోగ సూత్రములు : http://www.hindutemplesguide.com/2020/08/patanjali-yoga-sutras-in-telugu-pdf.html

చాణక్య నీతి సూత్రాలు : http://www.hindutemplesguide.com/2020/08/chanakya-neeti-sutralu-telugu-pdf-book.html
Comments