Today Tirumala Darshan Information:

నమస్కారం హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం. టెంపుల్స్ గైడ్ కాల్ సెంటర్. కాల్ సెంటర్ వారికి జీతాలు ఇవ్వాలి కాబట్టి టెంపుల్స్ గైడ్ సభ్యత్వం ఉన్న వారికి మాత్రమే కాల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. జీవితకాల సభ్యత్వం 100 రూపాయలు మాత్రమే. 8247325819 ఈ నంబర్ కు gpay లేదా ఫోన్ పే చేయగలరు.

Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . ***అరుణాచలంలో కార్తీక మహా దీపం డిసెంబర్ 6న గురువారం సాయంత్రం 4 గంటలకు వెలిగిస్తారు.**చార్ ధామ్ యాత్ర 2022 సమాచారం : అక్టోబర్ 26న గంగోత్రి , 27న కేదార్నాథ్ మరియు గంగోత్రి ఆలయాలు మూసివేస్తారు . చివరిగా బద్రీనాథ్ ఆలయాన్ని నవంబర్ 19న మూసివేస్తారు మరల 6 నెలల తరువాత అక్షయ తృతీయ నాడు చార్ ధామ్ యాత్ర ప్రారంభం అవుతుంది. ** కాణిపాకం ఆలయ నిర్మాణం పూర్తీ అయింది దర్శనాలు జరుగుతున్నాయి.** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు . ** అరుణాచలంలో కార్తీక దీపోత్సవం 10 రోజులు జరుగుతుంది నవంబర్ 27వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 6వ వరకు. మహాదీపం డిసెంబర్ 6న పెడతారు** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారు శివరాత్రి నాడు భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండటం వలన ఆ రోజు చెయ్యరు. రాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

Hanuman chalisa in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

హనుమాన్ చాలీసా
దోహా-
శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ
నిజమన ముకుర సుధారి
వరణౌ రఘువర విమల యశ
జో దాయక ఫలచారి ||

బుద్ధిహీన తనుజానికై

సుమిరౌ పవన కుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి
హరహు కలేశ వికార్ ||

చౌపాఈ-

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |

అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || 3 ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |

కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై |

కాంధే మూంజ జనేవూ ఛాజై || 5 ||

శంకర సువన కేసరీనందన |

తేజ ప్రతాప మహా జగవందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |

రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |

రామ లఖన సీతా మన బసియా || 8 ||

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహి దిఖావా |

వికట రూప ధరి లంక జరావా || 9 ||

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే |

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |

శ్రీరఘువీర హరఖి వుర లాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |

కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ || 12 ||

సహస వదన తుమ్హరో యశ గావై |

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||


సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |

నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |

కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |

రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |

లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైఠారే || 21 ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరనా |

తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా || 22 ||

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |

తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |

మహావీర జబ నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |

జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ రాయ సిర తాజా |

తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |

తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |

హై పరసిద్ధి జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |

అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |

అసవర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |

జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ |

జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |

హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || 35 ||

సంకట హటై మిటై సబ పీరా |

జో సుమిరై హనుమత బలవీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ |

కృపాకరో గురు దేవ కీ నాయీఁ || 37 ||

యహ శత వార పాఠ కర కోయీ |

ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || 38 ||

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా |

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

దోహా-

పవనతనయ సంకట హరణ
మంగళ మూరతి రూప ||

రామ లఖన సీతా సహిత

హృదయ బసహు సుర భూప ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
Keywords :
Hanuman chalisa in telugu, hanuman shtotrams, hanuman images, hanuman chalisa hindi, hanuman chalisa songs, hanuman chalisa pdf file, hanuman chalisa lyrics , hanuman songs, hanuman ashtottaram

Comments

Popular Posts