Bilvashtakam Lyrics In Telugu | బిల్వాష్టకం

బిల్వాష్టకం
త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం |
త్రిజన్మపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 1 ||

త్రిశాఖైర్బిల్వపత్రైశ్చ హ్యచ్ఛిద్రైః కోమలైశ్శుభైః |
శివపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 2 ||

అఖండబిల్వపత్రేణ పూజితే నందికేశ్వరే |
శుద్ధ్యంతి సర్వపాపేభ్యః ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 3 ||

సాలగ్రామశిలామేకాం జాతు విప్రాయ యోఽర్పయేత్ |
సోమయజ్ఞమహాపుణ్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 4 ||

దంతికోటిసహస్రాణి వాజపేయశతాని చ |
కోటికన్యామహాదానాం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 5 ||

పార్వత్యాస్స్వేదతోత్పన్నం మహాదేవస్య చ ప్రియం |
బిల్వవృక్షం నమస్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 6 ||

దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనం |
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 7 ||

మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణే |
అగ్రతశ్శివరూపాయ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 8 ||

బిల్వాష్టక మిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ |
సర్వపాపవినిర్ముక్తః శివలోక మవాప్నుయాత్ || 9 ||
Keywords :
bilvashtakam telugu mp3, 108 bilvashtakam in telugu pdf, bilvashtakam 108 slokas in telugu, shivashtakam in telugu, lingashtakam lyrics in telugu pdf, bilvashtakam stotram, bilvashtakam mp3 free download naa songs, vishwanathashtakam lyrics in telugu pdf, bilvashtakam telugu, bilvashtakam .lord shiva bilvashtakam telugu.

Comments