స్తోత్రాలు ఆడియో లతో ఉచిత డౌన్లోడ్ | Stotras with Audios Free Downlaod Hindu Temples Guide

స్తోత్రాలు  ఆడియో లతో  ఉన్నాయి మీరు ఇప్పుడు  వింటూ చదువుకోవడానికి , కొత్తవారికి నేర్చుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది మరియు వీటిని సులువుగా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు .  . ఈ విధంగా మీకు అందించే ప్రయత్నం లో ఆడియో లను పంపించి ప్రోత్సహించినవారందరికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మీకు కావాల్సిన స్తోత్రం పై క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతాయి 

నారాయణ సూక్తం

ఏకశ్లోకి స్తోత్రాలు
అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీరామా అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః 
స్తోత్రాలు 

అష్టకాలు 


కొత్తగా చేర్చిన ఆడియో స్తోత్రాలు కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 

100 కు పైగా స్తోత్రాలు చూడ్డానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
stotras with audios free download , hindu temples guide stotras with audios , popular stotras lyrics with audios , stotras list , telugu stotras with audios, 

Comments

  1. హిందూ మత పరిరక్షణకు మీరుచేసే కృషి అమోఘము.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts