అరుణాచలం వెళ్ళిన వారు, వెళ్లబోయే వారు తప్పక తెలుసుకోవలసిన కధ | Power of Arunachala - Must Read This Story

అరుణాచలం వెళ్ళిన వారు, వెళ్లబోయే వారు  తప్పక తెలుసుకోవలసిన కధ ఇది. అక్కడ ఆలయం లోపలకి వెళ్లేటప్పుడు మొదట ఒక సుబ్రహ్మణ్యస్వామి వారి ఆలయం ఉంటుంది.

చాలా మహత్యం, శక్తివంతమైనది.  అక్కడే అరుణగిరి నాధుడు అనే గొప్ప కవి పండితుడిని అనుగ్రహించాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు.

అరుణగిరి నాథుడు:-

అరుణగిరి నాథుడు శ్రీనాథుని కాలంలో ప్రసిద్ధిచెందిన కవి పండితుడు. ఇతనినే "గౌడ డిండిమభట్టు" అని పిలిచేవారు.

యవ్వనంలో కొంత పైలా పచ్చిసుగా తిరిగే వాడట ఆయన,చెడు వ్యసనాలకు బానిసై,  తీవ్ర రోగగ్రస్తుడై కుటుంబం చే వెలివేయబడి  ఒకసారి ఆయన తీవ్ర విచారగ్రస్తుడై ఉంటే  ఒక సాధువు “దైవ ప్రారన చేసుకో, ఆయన కృపకు ప్రాతుడివిగా అని చెప్పాడు. అలా చెప్పినది సాక్షాత్తూ అరుణాచలేశ్వరుడంటారు.

ఆయన తీవంగా ప్రార్తించినా ఫలితం లేకుంటే, తిరువణ్ణామలై లోని అరుణాచలేశ్వర ఆలయంలోని ఉత్తరగోపురం ఎక్కి ఆత్మహత్య చేసుకుందామని క్రిందకి దూకాడు, అప్పుడు  కుమారస్వామి ఆయనను పడకుండా పట్టుకుని క్రిందకు దించి నాలుకపై షడక్షరిని లిఖించి, తన ప్రశస్తిని గానం చేసి తరించమన్నాడు.  అపుడు తన నోటినుండి ఆశువుగా వచ్చిన కీర్తనే ఈ Muthai tharu pathi . చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, ఒకసారి వినండి.

అది జరిగిన ఆ ప్రదేశం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర కోవెలగా అరుణాచలేశ్వరాలయంలో ఉంది, ఇప్పటికి అరుణాచలం వెళ్ళినపుడు లోపలి వెళుతుండగా ఎడమ ప్రక్కన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి ఆలయం దర్శించవచ్చును. 

ఇక అరుణగిరి నాథుని భక్తికి, భక్తి రచనకు అడ్డులేదు. వేల కొలది కీర్తనలు ప్రజల నాలుకపై నాట్యమాడాయి. ఈయన కీర్తిని హరించలేని సంబంధన్‌ అనే ప్రాఢదేవరాయల మంత్రి, సభలో అరుణగిరి నాథుని సవాలు చేశాడు.

తాను అమ్మను సభలో దర్శింప చేయగలనని, అరుణగిరి నాథుడు కుమారస్వామిని సభలో దర్శింప చేయాలని, అరుణగిరి నాథుడు అంగీకరించాడు.

అరుణగిరినాథుడు 'దేవేంద్రసంగవాకుప్పు” అనే గీతాన్ని పాడి అమ్మవారిని ప్రార్తించి, సాక్షాత్కరింప చేయలేకపోయాడు, మరల 'ఆతల సదా నారద' అనే గీతాన్ని కుమారస్వామిని ఉద్దేశించి పాడాడు.

“స్వామి! రా! నెమలి వాహనంపై నృత్వం చేస్తూరా!

దేవీ దేవతల నాట్యం చేస్తూ వెన్నంటిరా!

(పౌఢదేవరాయ మహారాజు డెందం ఆనందంతో నాట్వమాడగా, రా...”

వెంటనే దివ్య కాంతులు వెదజల్లుతూ క్షణ కాలం దర్శనమిచ్చి అంతర్దానమైనాడు కుమారస్వామి.

మరోసారి ప్రొాఢదేవరాయలు స్వర్గాన్నుండి పారిజాతం తెముంటాడు అరుణగిరినాథుడిని గుడి (తిరువజ్తామలైైలోన గోపురంలో తన దేహాన్ని భద్రపరచి, అరుణగిరినాథుడు చిలుక రూపం ధరించి, ఎగిరిపోయి, పారిజాత పుష్పాన్ని తీసుకుని తిరిగి అరుణగిరి గోపురం వద్దకు వస్తాడు (చిలక రూపంలో) అతని శరీరం కనబడదు. అప్పుడు ఆ చిలుక రపంలో తిరుత్తణికి ఎగిరి వెళ్లి అక్కడ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి చిలుకగా ఉండిపోతాడు.

ఇటువంటి ఎన్నో మహాత్యాలతో కూడిన స్థల పురాణాలు గల గొప్ప గొప్ప క్షేత్రాలు  గల దేశం మనది. 

సుబ్రహ్మణ్యుడు అరుణగిరినాధుని అనుగ్రహించిన అద్భుత ఘట్టం  ఈ క్రింది వీడియో లో చూడగలరు.  ఈ సినిమా తమిళం లో ఉన్న కూడా భావం దాదాపుగా అర్ధం అవుతుంది.

Famous Posts:

పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి అవతార కథ


హనుమ నామస్మరణం సర్వపాప నివారణం


స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ

అరుణాచల క్షేత్రం, అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ, Arunachalam temple, Arunachalam temple history in telugu, arunachalam temple history, thiruvannamalai temple, arunachalam temple state, Arunachalam

Comments