పిల్లలకు & పెద్దలకు మంచి ఉన్నత విద్యాబుద్ధులు నిత్యం చదువుకోదగిన కొన్ని శ్లోకాలు | Hymns for Higher Education for Children & Adults

ఉన్నత విద్య కోసం:

పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ వారు విద్యాబ్యాసం చేసే పుస్తకాలను దేవుడి ముందు పెట్టి బెల్లం ముక్క నైవేద్యం పెట్టి భక్తిగా ఈ క్రింది శ్లోకాలను పఠించి హారతి ఇవ్వాలి..

వినాయక పూజ:

1.శ్లోకం:

తొండము నేకదంతమును తోరపు బొజ్జయు వామహస్తమున్‌

మెండుగ మ్రోయు గజ్జెలును మెల్లని చూపుల మందహాసమున్‌.

కొండొక గుజ్జురూపమున కోరిన విద్యలకెల్ల నొజ్జయై

యుండెడి పార్వతీ తనయ ఓయి గణాధిప నీకు మొక్కెదన్‌.

2.ఇంకొక శ్లోకం కూడా విద్యార్థులకు మంచిది:

తొలుత నవిఘ్నమస్తనుచు ధూర్జటీ నందన నీకు మ్రొక్కెదన్

ఫలితము సేయవయ్య నిని ప్రార్థన సేసెద నేకదంత నా

వలపటి చేతి ఘంటమున వాక్కున నెపుడు బాయకుండుమీ

తలపున నిన్ను వేడెదను దైవగణాధిప లోక నాయకా!

హాయగ్రీవ ఆరాధన 

శ్లోకం: జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతిమ్ ఆధారం సర్వ విద్యానం హాయగ్రీవ ముపాస్మహే

ఈ శ్లోకం చదువుకునే పిల్లలు రోజుకు 3 టైమ్స్ చదవాలి, తల్లిదండ్రులు పుల్లల కోసం ఈ మంత్రం 108 సార్లు జపించాలి అప్పుడు విద్యలు వాళ్లకు ఏ ఆటంకమ్ లేకుండా  భగవంతుడు , తల్లిదండ్రులు ఆశీర్వాదం తో అభివృద్ధి లోకి వస్తారు.

సరస్వతి శ్లోకం

సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ |

విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ||

యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా |

యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా |

యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా |

సా మామ్ పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా |

పిల్లలు బుద్ది మంతులుగా ఎదగాలి అంటే 

దక్షిణామూర్తి శ్లోకం

గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం |

నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ||

Famous Posts:

సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ


తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత చేతిని తలపై రాసుకుంటే ఏంమవుతుంది?


సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల ఇన్ని లాభాలు

విద్య కోసం శ్లోకాలు, Slokas for Kids in Telugu, Slokas for Kids, telugu bhakti slokas, telugu slokas for children's pdf

Comments