Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . .** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు .** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారురాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

నవగ్రహాల అనుగ్రహాన్ని కలిగించే శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం.. | Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram

నవగ్రహాల అనుగ్రహాన్ని కలిగించే శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం..

శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ..

శ్రీ ఆంజనేయస్వామి వారిని పూజిస్తే సకల దేవతలని పూజించిన ఫలితం వస్తుందని 

పరాశర సంహిత'లో ఉంది.

శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా శ్లోకాల పారాయణం వల్ల విద్యార్థులకు మేధస్సు, ఉద్యోగస్తులు, వ్యాపారులకు అభివృద్ధి, స్త్రీలకు వివాహం, సత్సంతానము మరియు వృద్దులకు ఆరోగ్యం కలుగుతుంది.

నిత్యం లేదా శనివారం అయినా వీటిని పారాయణ చేయడం వలన శుభఫలితాలని పొందవచ్చు.

సుందరకాండ సారమైన 9 శ్లోకములతో ఏర్పడినదే 

శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం. 

ఈ స్తోత్రం పారాయణ చేసినవారికి శ్రీ ఆంజనేయస్వామి వారి అనుగ్రహంతో బాటు నవగ్రహముల అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుందని చెప్పబడినది.

మాణిక్యము (సూర్య)

తతో రావణ నీతాయా: సీతాయా: శత్రు కర్మన:

ఇయేష పదమన్వేష్రుం చారణాచరితే పథి || 1 ||

ముత్యము (చం(ద)

యన త్వేతాని చత్వారి వానరేయద యథా తవ

స్మృతిర్మతిర్ఘృతిర్లక్ష్యం స కర్మసు న సీదతి || 2 ||

ప్రవాలము (కుజ)

అనిర్వేద: శ్రియో మూలం అనిర్వేద పరం సుఖం

అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్దేషు ప్రవర్తకః || ౩ ||

మరకతము (బుధ)

నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ

దేవ్యైచ తస్యై జనకాత్మజాయై

నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమా నిలే భ్యో

నమోస్తు చంద్రార్క మరుధణేభ్య || 4 ||

పుష్పరాగము (గురు)

ప్రియాన్న సంభవేద్దు: ఃఖం అవపియాదధికం భయం

తాభ్యాం హియే వియుజ్యంతే నమసేషాం మహాత్మనాం || 5||

హీరకము (శుక్ర)

రామ: కమలపత్రాక్ష: సర్వనత్త్వ్వమనోహర: |

రూపదాక్షిణజ్యసంపన్న: ప్రసూతో జనకాత్మజే || 6 ||

ఇం(దనీలము (శని)

జయత్యతిబలో రామో లక్షణశ్చ మహాబల

రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలిత:

దాసోహం కోనలేంద్రస్య'రామస్యాక్షిష్ట కర్మణః;

హనుమాన్ శతుపైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః || ౭|| 

గోమేదకము (రాహు)

యద్యస్తి పతిశు శ్రూషా యద్యుస్తి చరితం తప:

యదివాస్త్యే కపత్నీత్వం శీతో భవ హనూమతః || ౮ ||

వైడూర్యము (కేతు)

నివుృత్తవనవాసం తంత్వయా సార్ధమరిందమం

అభిషికమయోధ్యాయాం

క్షిపం ద్రక్ష్యసి రాఘవం || 9 ||

నవగ్రహాల, అనుగ్రహానికి, సకల కార్య సిద్ధికి నిత్యం ఈ 

శ్లోకాలు  పారాయణ చేయడం మంచిది.

నిత్యం పారాయణ చేయడం కుదరిని వారు శనివారం

పారాయణ చేయడం మందిది గర్భ వతులు ఈ శ్లోకాలను

చదివినా విన్నా సత్సంతానం కలుగుతుంది.

Famous Posts:

వాస్తు ప్రకారం ఈ మార్పులు చేసుకుంటే సంపదలు పెరుగుతాయి.

శివుడు చెప్పిన ‘ఆదివిద్య’లు


శివ గుణాలు లోకానికి సందేశాలు


భార్యలు భర్తల కాళ్లను వత్తాలట ఎందుకో మీకు తెలుసా ?


కూతురా కోడలా ఎవరు ప్రధానం...? 


సాంబ్రాణి ధూపం వేయడం వల్ల కలిగే లాభాలు?


కాకికి అన్నం ఎందుకు పెట్టడం ?

నవరత్నమాలా స్తోత్రం, Sri Anjaneya, Navaratna Mala Stotram, anjaneya navaratna mala stotram telugu pdf, anjaneya navaratna mala stotram, anjaneya navaratna mala stotram meaning, navaratna mala stotram,, navaratnamalastotram lyrics, navaratna mala stotram lyrics in telugu, sundarakanda navaratna mala

Comments

Today Tirumala Darshan Information:

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి అలిపిరి నడక మార్గంలో నడచివెళ్లే భక్తులకు తిరుపతిలోని భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద దివ్య దర్శనం టోకెన్లు జారీ చేస్తున్నారు . భూదేవి కాంప్లెక్సులో దివ్య దర్శనం టోకెన్లు పొందిన భక్తులు తప్పనిసరిగా అలిపిరి నడకమార్గంలోనే తిరుమలకు వెళ్లాలి. అలాకాకుండా మరే మార్గం ద్వారా వెళ్లినా దివ్యదర్శనం టోకెన్ ద్వారా టైమ్ స్లాట్ దర్శనం పొందలేరు. కాగా, శ్రీవారి మెట్టు మార్గం లో వెళ్లే భక్తులకు యధాప్రకారం దివ్యదర్శనం టోకెన్లు 1240వ మెట్టు వద్ద ఇస్తారు. Tirumala Free Darshan Tickets Counters SSD TOKENS AT SRINIVASAM, VISHNU NIVASAM, BHUDEVI COMPLEX స‌ర్వ‌ద‌ర్శ‌నం టైంస్లాట్ టోకెన్ల జారీ కేంద్రాలు a)ఆర్టీసీ బస్టాండు ఎదురుగా శ్రీనివాసం b)రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా విష్ణునివాసం c)రైల్వే స్టేషన్ వెనుక వైపు గోవిందరాజ స్వామి సత్రాల్లో సర్వదర్శనం టైమ్ స్లాట్(ఎస్.ఎస్.డి) టోకెన్లు జారీ చేస్తారు