సంకష్టహర చతుర్థి 2024 తేదీలు, సమయం మరియు ప్రాముఖ్యత - Sankashti Chaturthi 2024 Dates, Time and Significance

సంకష్టహర చతుర్థి వ్రతం తేదీలు 2024

జనవరి 29, 2024 (సోమ)

శకత్ చౌత్ , లంబోదర సంక్షోభ చతుర్థి

మాఘ, కృష్ణ సంకష్ట చతుర్థి

ప్రారంభం: 29/01/2024 - సమయం: 06:11:02 AM

ముగింపు: 30/01/2024 - సమయం: 08:54:24 AM

ఫిబ్రవరి 28, 2024 (బుధ)

ద్విజప్రియ సంక్షోభ చతుర్థి

ఫాల్గుణ, కృష్ణ సంకష్ట చతుర్థి

ప్రారంభం: 28/02/2024 - సమయం: 01:53:38 AM

ముగింపు: 29/02/2024 - సమయం: 04:18:59 AM

మార్చి 29, 2024 (శుక్రవారం)

భాలచంద్ర సంక్షోభ చతుర్థి

చైత్ర, కృష్ణ సంకష్ట చతుర్థి

ప్రారంభం: 28/03/2024 - సమయం: 06:57:12 PM

ముగింపు: 29/03/2024 - సమయం: 08:21:21 PM


ఏప్రిల్ 27, 2024 (శని)

వికట సంక్షోభ చతుర్థి

వైశాఖ, కృష్ణ సంకష్ట చతుర్థి

ప్రారంభం: 27/04/2024 - సమయం: 08:18:31 AM

ముగింపు: 28/04/2024 - సమయం: 08:22:08 AM

మే 27, 2024 (సోమ)

ఏకదంత సంక్షోభ చతుర్థి

జ్యేష్ఠ, కృష్ణ సంకష్ట చతుర్థి

ప్రారంభం: 26/05/2024 - సమయం: 06:06:39 PM

ముగింపు: 27/05/2024 - సమయం: 04:53:51 PM


జూన్ 25, 2024 (మంగళవారం)

కృష్ణపింగళ సంక్షోభ చతుర్థి

ఆషాఢ, కృష్ణ సంకష్ట చతుర్థి

ప్రారంభం: 25/06/2024 - సమయం: 01:23:19 AM

ముగింపు: 25/06/2024 - సమయం: 11:11:11 PM

జూలై 24, 2024 (బుధ)

గజానన సంక్షోభ చతుర్థి

శ్రావణ, కృష్ణ సంక్రాంతి చతుర్థి

ప్రారంభం: 24/07/2024 - సమయం: 07:30:22 AM

ముగింపు: 25/07/2024 - సమయం: 04:39:57 AM


ఆగష్టు 23, 2024 (శుక్రవారం)

బహుళ చతుర్థి , హేరంబ ఇబ్బందుల చతుర్థి

భాద్రపద, కృష్ణ సంకష్ట చతుర్థి

ప్రారంభం: 22/08/2024 - సమయం: 01:46:16 PM

ముగింపు: 23/08/2024 - సమయం: 10:39:01 AM

సెప్టెంబర్ 21, 2024 (శని)

విఘ్నరాజ సంక్షోభ చతుర్థి

అశ్వినా, కృష్ణ సంకష్ట చతుర్థి

ప్రారంభం: 20/09/2024 - సమయం: 09:15:20 PM

ముగింపు: 21/09/2024 - సమయం: 06:14:01 PM


అక్టోబర్ 20, 2024 (ఆదివారం)

కర్వా చౌత్ , వక్రతుండ సంక్షోభ చతుర్థి

కార్తీక, కృష్ణ సంకష్ట చతుర్థి

ప్రారంభం: 20/10/2024 - సమయం: 06:46:31 AM

ముగింపు: 21/10/2024 - సమయం: 04:17:24 AM

నవంబర్ 19, 2024 (మంగళవారం)

గణాధిప సంక్షోభ చతుర్థి

మార్గశీర్ష, కృష్ణ సంక్షోభ చతుర్థి

ప్రారంభం: 18/11/2024 - సమయం: 06:56:15 PM

ముగింపు: 19/11/2024 - సమయం: 05:28:25 PM

డిసెంబరు 18, 2024 (బుధ)

ఆఖురథ సంకష్ట చతుర్థి

పౌష, కృష్ణ సంకష్ట చతుర్థి

ప్రారంభం: 18/12/2024 - సమయం: 10:06:14 AM

ముగింపు: 19/12/2024 - సమయం: 10:03:03 AM

సంకటహర చతుర్థి యొక్క విశిష్టత..!!

కోరిన కోర్కెలు తీర్చే సంకష్టహర చతుర్థి పూజా- వ్రత-విధానం

Tags: సంకష్టహర చతుర్థి 2024, Sankashti Chaturthi Vrat 2024, Sankashti Chaturthi 2024 Date Telugu, Sankashti Ganesh Chaturthi, Sankashti Chaturthi List, Sankashti Chaturthi Vrat, Sankashti Chaturthi 2024, Samkatahara chaturthi Dates, Ganapathi, Vinayaka, Samkatahara Chaturthi Dates 2024, Samkatahara Stotram

Comments