2024 సంవత్సరంలో ఏకాదశి తేదీలు మరియు ఉపవాస రోజులు - Ekadashi 2024: Date, Time, Rituals and Significance In Telugu

2024 ఏకాదశి తేదీలు ఉపవాస రోజులు

జనవరి 07, 2024 (ఆదివారం) సఫల ఏకాదశి

పౌషా, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 07/01/2024 - సమయం: 12:41:52 AM

ముగింపు: 08/01/2024 - సమయం: 12:46:16 AM

జనవరి 21, 2024 (ఆదివారం) పౌష పుత్రద ఏకాదశి

పౌష, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 20/01/2024 - సమయం: 07:26:49 PM

ముగింపు: 21/01/2024 - సమయం: 07:27:20 PM

ఫిబ్రవరి 06, 2024 (మంగళవారం) షట్టిల ఏకాదశి

మాఘ, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 05/02/2024 - సమయం: 05:25:05 PM

ముగింపు: 06/02/2024 - సమయం: 04:07:39 PM

మార్చి 06, 2024 (బుధ) విజయ ఏకాదశి

ఫాల్గుణ, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 06/03/2024 - సమయం: 06:31:11 AM

ముగింపు: 07/03/2024 - సమయం: 04:14:06 AM


మార్చి 20, 2024 (బుధ) అమలకి ఏకాదశి

ఫాల్గుణ, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 20/03/2024 - సమయం: 12:22:20 AM

ముగింపు: 21/03/2024 - సమయం: 02:23:29 AM

ఏప్రిల్ 05, 2024 (శుక్రవారం) పాపమోచని ఏకాదశి

చైత్ర, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 04/04/2024 - సమయం: 04:14:37 PM

ముగింపు: 05/04/2024 - సమయం: 01:29:04 PM


ఏప్రిల్ 19, 2024 (శుక్రవారం) కామద ఏకాదశి

చైత్ర, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 18/04/2024 - సమయం: 05:32:06 PM

ముగింపు: 19/04/2024 - సమయం: 08:05:16 PM

మే 04, 2024 (శనివారం) వరుథిని ఏకాదశి

వైశాఖ, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 03/05/2024 - సమయం: 11:24:26 PM

ముగింపు: 04/05/2024 - సమయం: 08:39:03 PM


మే 18, 2024 (శనివారం) మోహినీ ఏకాదశి

వైశాఖ, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 18/05/2024 - సమయం: 11:23:00 AM

ముగింపు: 19/05/2024 - సమయం: 01:50:27 PM

జూన్ 02, 2024 (ఆదివారం) అపర ఏకాదశి

జ్యేష్ఠ, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 02/06/2024 - సమయం: 05:04:46 AM

ముగింపు: 03/06/2024 - సమయం: 02:41:31 AM


జూన్ 17, 2024 (సోమ) నిర్జల ఏకాదశి

జ్యేష్ఠ, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 17/06/2024 - సమయం: 04:43:47 AM

ముగింపు: 18/06/2024 - సమయం: 06:24:53 AM

జూలై 01, 2024 (సోమ) యోగిని ఏకాదశి

ఆషాఢ, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 01/07/2024 - సమయం: 10:26:14 AM

ముగింపు: 02/07/2024 - సమయం: 08:42:26 AM


జూలై 17, 2024 (బుధ) దేవశయని ఏకాదశి

ఆషాఢ, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 16/07/2024 - సమయం: 08:33:51 PM

ముగింపు: 17/07/2024 - సమయం: 09:02:43 PM

జూలై 31, 2024 (బుధ) కామికా ఏకాదశి

శ్రావణ, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 30/07/2024 - సమయం: 04:45:03 PM

ముగింపు: 31/07/2024 - సమయం: 03:55:45 PM


ఆగష్టు 15, 2024 (గురు) శ్రావణ పుత్రదా ఏకాదశి

శ్రావణ, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 15/08/2024 - సమయం: 10:26:50 AM

ముగింపు: 16/08/2024 - సమయం: 09:39:40 AM

ఆగష్టు 29, 2024 (గురు) అజ ఏకాదశి

భాద్రపద, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 29/08/2024 - సమయం: 01:19:47 AM

ముగింపు: 30/08/2024 - సమయం: 01:37:42 AM


సెప్టెంబర్ 14, 2024 (శనివారం) పార్శ్వ ఏకాదశి

భాద్రపద, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 13/09/2024 - సమయం: 10:30:15 PM

ముగింపు: 14/09/2024 - సమయం: 08:41:31 PM

సెప్టెంబర్ 28, 2024 (శనివారం) ఇందిరా ఏకాదశి

అశ్వినా, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 27/09/2024 - సమయం: 01:20:33 PM

ముగింపు: 28/09/2024 - సమయం: 02:50:06 PM


అక్టోబర్ 13, 2024 (ఆదివారం) పాపాంకుశ ఏకాదశి

అశ్వినా, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 13/10/2024 - సమయం: 09:09:01 AM

ముగింపు: 14/10/2024 - సమయం: 06:41:39 AM

అక్టోబర్ 27, 2024 (ఆదివారం) రామ ఏకాదశి

కార్తీక, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 27/10/2024 - సమయం: 05:24:09 AM

ముగింపు: 28/10/2024 - సమయం: 07:51:03 AM


నవంబర్ 12, 2024 (మంగళవారం) దేవుత్థాన ఏకాదశి

కార్తీక, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 11/11/2024 - సమయం: 06:46:53 PM

ముగింపు: 12/11/2024 - సమయం: 04:05:06 PM

నవంబర్ 26, 2024 (మంగళవారం) ఉత్పన్న ఏకాదశి

మార్గశీర్ష, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 26/11/2024 - సమయం: 01:01:57 AM

ముగింపు: 27/11/2024 - సమయం: 03:47:48 AM


డిసెంబర్ 11, 2024 (బుధ) మోక్షద ఏకాదశి

మార్గశీర్ష, శుక్ల ఏకాదశి

ప్రారంభం: 11/12/2024 - సమయం: 03:43:07 AM

ముగింపు: 12/12/2024 - సమయం: 01:09:40 AM

డిసెంబర్ 26, 2024 (గురు) సఫల ఏకాదశి

పౌషా, కృష్ణ ఏకాదశి

ప్రారంభం: 25/12/2024 - సమయం: 10:29:19 PM

ముగింపు: 27/12/2024 - సమయం: 12:44:00 AM

ఏకాదశి ఉపవాసము ఉన్నచో కలిగే ప్రయోజనాలు

ఏడాదికి 24 ఏకాదశులు వస్తాయి. 24 ఏకాదశుల పేర్లు మరియు ఫలితాలు.

Tags: 2024 ఏకాదశి తేదీలు, 2024 Ekadashi Fasting days, Ekadashi 2024, Ekadashi Tithi in 2024, Ekadashi Calendar 2024, Ekadashi 2024 Dates Telugu, Ekadashi 2024 Dates, Ekadashi 2024 List Telugu, Ekadashi Benefits, Ekadashi Fasting Rules, Ekadashi Dates, Vaikunta Ekadashi, Ekadasi Upavasam, Upavasam Ekadashi

Comments