సనాతన ధర్మ క్విజ్ #2 | Sanathana Dharma Quiz #2 | Hindu Temples Guide

నమస్కారం ఈ రోజు మరొక 5 ప్రశ్నలు . జవాబులు క్రింద ఉంటాయి సరిచూసుకోండి. మొదటి క్విజ్  వేసిన ప్రశ్నలకు కొనసాగింపుగా ఈ ప్రశ్నలు ఉంటాయి . 
ప్రశ్నలు 
1) మహాభారతం లో పర్వాలు ఎన్ని ?
A) 18 B) 7 C) 12 D) 9

2) రామాయణం లో కాండలు ఎన్ని ?
A) 18 B) 7 C) 12 D) 9

3) భగవద్గీత లోని అధ్యాయాలు ఎన్ని ?
A) 18 B) 7 C) 12 D) 9

4) భాగవతం లో స్కంధాలు ఎన్ని ?
A) 18 B) 7 C) 12 D) 9

5) మహాభారతాన్ని రచించింది ఎవరు ?
A) వాల్మీకి B) పరశురాముడు C) వ్యాసుడు D) వశిష్ఠుడు 


జవాబులు :
మహాభారతం లో 18 పర్వాలు ఉన్నాయి 
రామాయణం కాండలు 7
భగవద్గీత లోని అధ్యాయాలు 18
భాగవతం 12 స్కంధాలు కలవు . 
వ్యాసమహర్షి మహాభారతాన్ని రచించారు . 
3వ క్విజ్ ఆడటానికి క్రింది కనిపిస్తున్న బాణం పై క్లిక్ చేయండి KEYWORDDS : 
QUIZ , TEMPLES GUIDE QUIZ , SANATHANA DHARMA QUIZ , TEMPLES GUIDE QUIZ QUESTIONS. 

Comments