హరి యవతార మీతడు అన్నమయ్య | Annamayya Keerthanalu


హరి యవతార మీతడు అన్నమయ్య |
అరయ మా గురుడీతడు అన్నమయ్య |

వైకుంఠ నాథుని వద్ద వడి పడు చున్న వాడు
ఆకరమై తాల్లపాక అన్నమయ్య |
ఆకసపు విష్ణు పాదమందు నిత్యమై ఉన్న వాడు
ఆకడీకడ తాల్లపాక అన్నమయ్య ||

ఈవల సంసార లీల ఇందిరేశుతో నున్న వాడు
ఆవటించి తాల్లపాక అన్నమయ్య |
భావింప శ్రీ వేంకటేశు పదములందే యున్నవాడు
హావ భావమై తాల్లపాక అన్నమయ్య ||

క్షీరాబ్ధిశాయి బట్టి సేవింపుచు నున్నవాడు
ఆరితేరి తాల్లపాక అన్నమయ్య |
ధీరుడై సూర్యమండల తేజము వద్ద నున్నవాడు
ఆరీతుల తాల్లపాక అన్నమయ్య ||

More Annamayya Keerthanas Click Here Below Link:
అన్నమయ్య కీర్తనలు 
annamayya rachanalu in telugu, annamayya keerthanalu book pdf, tallapaka annamacharya sankeerthanalu, annamayya wikipedia, annamayya krutulu, annamayya jeevitha charitra, annamayya keerthana telugu songs, annamayya srungara keerthanalu, annamayyacharya keerthanalu telugu poems, annamacharya keerhanalu, అన్నమయ్య కీర్తనలు 

Comments