ఇప్పుడిటు కలగంటి నెల్లలోకములకు | Annamayya Keerthanalu


రాగం: భూపాళం

ఇప్పుడిటు కలగంటి నెల్లలోకములకు |
అప్పడగు తిరువేంకటాద్రీశు గంటి ||

అతిశయంబైన శేషాద్రిశిఖరము గంటి |
ప్రతిలేని గోపుర ప్రభలు గంటి |
శతకోటి సూర్య తేజములు వెలుగగ గంటి |
చతురాస్యు బొడగంటి చయ్యన మేల్కొంటి ||

కనకరత్న కవాట కాంతు లిరుగడగంటి |
ఘనమైన దీపసంఘములు గంటి |
అనుపమ మణీమయమ్మగు కిరీటము గంటి |
కనకాంబరము గంటి గ్రక్కన మేల్కొంటి ||

అరుదైన శంఖ చక్రాదు లిరుగడ గంటి |
సరిలేని యభయ హస్తము గంటి |
తిరువేంకటాచలాధిపుని జూడగ గంటి |
హరి గంటి గురు గంటి నంతట మేల్కంటి ||

More Annamayya Keerthanas Click Here Below Link:
అన్నమయ్య కీర్తనలు 
annamayya rachanalu in telugu, annamayya keerthanalu book pdf, tallapaka annamacharya sankeerthanalu, annamayya wikipedia, annamayya krutulu, annamayya jeevitha charitra, annamayya keerthana telugu songs, annamayya srungara keerthanalu, annamayyacharya keerthanalu telugu poems, annamacharya keerhanalu, అన్నమయ్య కీర్తనలు 

Comments