హరినామము కడు నానందకరము | Annamayya Keerthanalu


హరినామము కడు నానందకరము
మరుగవో మరుగవో మరుగవో మనసా ||

నళినాక్షు శ్రీనామము
కలిదోషహరము కైవల్యము |
ఫలసారము బహుబంధ మోచనము
తలచవో తలచవో మనసా ||

నగధరు నామము నరకహరణము
జగదేకహితము సమ్మతము |
సగుణ నిర్గుణము సాక్షాత్కారము
పొగడవో పొగడవో పొగడవో మనసా ||

కడగి శ్రీవేంకటపతి నామము
ఒడి ఒడినే సంపత్కరము |
అడియాలం బిల నతి సుఖమూలము
తడవవో తడవవో తడవవో మనసా ||

More Annamayya Keerthanas Click Here Below Link:
అన్నమయ్య కీర్తనలు 
annamayya rachanalu in telugu, annamayya keerthanalu book pdf, tallapaka annamacharya sankeerthanalu, annamayya wikipedia, annamayya krutulu, annamayya jeevitha charitra, annamayya keerthana telugu songs, annamayya srungara keerthanalu, annamayyacharya keerthanalu telugu poems, annamacharya keerhanalu, అన్నమయ్య కీర్తనలు 

Comments