శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం పారాయణ నియమాలు | Sri Lalitha Sahasranama Stotra Parayana Niyamalu

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం పారాయణ ఏ విధంగా చేయాలి ? పారాయణ ఏ సమయం లో చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది ? లలిత సహస్రం ఎవరు ఎవరికీ చెప్పారు ? లలితా సహస్రం లో ఆరోగ్యం కొరకు ఏ శ్లోకాలు చదవాలి ? రుక్మిణి గారు ఈ వీడియో లో చక్కగా వివరించారు  


వీడియో ప్లే అవ్వడం ఆలస్యమైతే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
ఇవి కూడా చూడండి

keywords: lalitha sahasram , lalitha sahasram parayana, lalitha sahasram rules, lalitha sahasram meaning,laitha sahasram lyrics,

Comments