ఉచితంగా సంగీతం నేర్పించే వీడియో లు | Carnatic Music Learning Videos | Hindu Temples Guide


సంగీతం నేర్చుకోవాలని ఉన్న ఆర్ధికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉండి సంగీతం క్లాస్ లకు వెళ్లలేనివారు , సమయం సరిపోక ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ నేర్చుకోలేనివారు , సంగీతం క్లాస్ లకి వెళ్లి ఏదొక కారణం చేత మధ్య లో ఆపివేసినవారు . నేర్చుకుందాం అనుకున్న దగ్గర్లో నేర్పించే గురువు గారు లేకపోవడం వలన ఇలా చాల కారణాల వల్ల సంగీతానికి దూరమైన వారికోసం హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ ఉచితంగా సంగీతం నేర్పించే వీడియో లుఅందిస్తుంది . 

మా సలహా ఏమిటంటే మీరు ముందుగా ప్రశ్నలు జవాబుల వీడియో చూడండి . మీ సందేహాలకు సమాధానాలు ఆ వీడియో లలో ఉంటాయి . ఆ తరువాత సరళి స్వరాలు , జంట స్వరాలు , దాటు స్వరాలు , అలంకారాలు , గీతాలు నేర్చుకోండి . ఆ తరువాత నేర్చుకోవాల్సినవి కూడా మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది . కొత్త వీడియో లపై క్లిక్ చేస్తే  రీసెంట్ గా అప్లోడ్ చేసిన వీడియో లు కూడా కనిపిస్తాయి .      3rd Video

1st Saraliswaram      2nd saraliswaram

3rd saraliswaram      

5th Lession          


      

      1st jantaswaram        

       

          

     

     
      

      

          


      

  

       


   hindu temples guide carnatic music learning videos, carnatic music basics , carnatic music alamkaras , carnatic music geethalu  carnatic music new videos, carnatic music janta swaralu. 

Comments

Post a Comment

Popular Posts