Hindu Temple Guide Quiz 5th Level 3rd Question Option A


Hindu Temples Guide

A. శ్రీమహావిష్ణువు చేతిలో ఉండే చక్రం. 

మీరు క్లిక్ చేసిన సమాధానం సరియైనది కాదు. తీరిగి ప్రయత్నించడం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 


Comments