అయోధ్య రామ మందిరం నుంచి లైవ్ | జై శ్రీరామ్  | Live From Ayodhya Rama Mandir

కోట్లాది మంది హిందువుల చిరకాల వాంఛ నెరవేరబోతోంది. చారిత్రక అయోధ్య నగరంలో రామ మందిర నిర్మాణానికి అంకురార్పణ పడుతోంది. అయోధ్య రామ మందిరం నుంచి లైవ్ మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చూడవచ్చు 
ayodhya rama mandir live video, ayodhya history, ayodhya bhoomi pooja, ayodhya updates , ayodhya live updates. 

Comments

Post a Comment