బిల్వ వృక్షాన్ని ఇంట్లో పెంచితే వచ్చే ఫలితాలు | Bilva Tree Mystery In Telugu | Significance and Importance of Bilva Patra

 

బిల్వ వృక్షాన్ని ఇంట్లో పెంచితే....ఫలితాలు

ముక్కంటి శివునికి బిల్వ పత్రాలతో పూజించడం ద్వారా ఏర్పడే ఫలితాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే. బిల్వ పత్రాల్లో రకాలు వున్నాయి. వాటిలో మహా బిల్వం, తీగల బిల్వం, కర్పూర బిల్వం, సిద్ధ బిల్వం అనేవి వున్నాయి. ముక్యంగా మూడు ఆకులతో కూడిన బిల్వ పత్రాలే పూజకు శ్రేష్టమైనవి. ఈ బిల్వ పత్రాలతో శివపరమాత్మను పూజించడం ద్వారా పాపాలను తొలగించుకోవచ్చు.

bilva vruksham in telugu, bilva tree at home vastu in telugu, bilva tree in telugu, bilva tree worship, story of bilva tree, bael tree in astrology, when to pluck bilva leaves, bilva mala, బిల్వ వృక్షం, Aegle marmelos

Comments

Popular Posts