Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ కుబేర అష్టోత్తర శతనామావళిః

శ్రీ కుబేర అష్టోత్తర శతనామావళిః
ఓం కుబేరాయ నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం యక్షేశాయ నమః |
ఓం గుహ్యకేశ్వరాయ నమః |
ఓం నిధీశాయ నమః |
ఓం శంకరసఖాయ నమః |
ఓం మహాలక్ష్మీనివాసభువే నమః |
ఓం మహాపద్మనిధీశాయ నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః || 10 ||
ఓం పద్మనిధీశ్వరాయ నమః |
ఓం శంఖాఖ్యనిధినాథాయ నమః |
ఓం మకరాఖ్యనిధిప్రియాయ నమః |
ఓం సుకచ్ఛపనిధీశాయ నమః |
ఓం ముకుందనిధినాయకాయ నమః |
ఓం కుండాక్యానిధినాథాయ నమః |
ఓం నీలనిత్యాధిపాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం వరనిధిదీపాయ నమః | (వరనిత్యాధిపాయ నమః) |
ఓం పూజ్యాయ నమః || 20 ||
ఓం లక్ష్మీసామ్రాజ్యదాయకాయ నమః |
ఓం ఇలపిలాపత్యాయ నమః |
ఓం కోశాధీశాయ నమః |
ఓం కులోధీశాయ నమః |
ఓం అశ్వారూఢాయ నమః |
ఓం విశ్వవంద్యాయ నమః |
ఓం విశేషజ్ఞాయ నమః |
ఓం విశారదాయ నమః |
ఓం నలకూబరనాథాయ నమః |
ఓం మణిగ్రీవపిత్రే నమః || 30 ||
ఓం గూఢమంత్రాయ నమః |
ఓం వైశ్రవణాయ నమః |
ఓం చిత్రలేఖామనఃప్రియాయ నమః |
ఓం ఏకపింగాయ నమః |
ఓం అలకాధీశాయ నమః |
ఓం బౌలస్థాయ నమః |
ఓం నరవాహనాయ నమః |
ఓం కైలాసశైలనిలయాయ నమః |
ఓం రాజ్యదాయ నమః |
ఓం రావణాగ్రజాయ నమః || 40 ||
ఓం చిత్రచైత్రరథాయ నమః |
ఓం ఉద్యానవిహారాయ నమః |
ఓం సుకుతూహలాయ నమః |
ఓం మహోత్సాహాయ నమః |
ఓం మహాప్రాజ్ఞాయ నమః |
ఓం సదాపుష్పకవాహనాయ నమః |
ఓం సార్వభౌమాయ నమః |
ఓం అంగనాథాయ నమః |
ఓం సోమాయ నమః |
ఓం సౌమ్యాదికేశ్వరాయ నమః || 50 ||

ఓం పుణ్యాత్మనే నమః |
ఓం పురుహూత శ్రియై నమః |
ఓం సర్వపుణ్యజనేశ్వరాయ నమః |
ఓం నిత్యకీర్తయే నమః |
ఓం నీతివేత్రే నమః |
ఓం లంకాప్రాక్ధననాయకాయ నమః |
ఓం యక్షాయ నమః |
ఓం పరమశాంతాత్మనే నమః |
ఓం యక్షరాజాయ నమః |
ఓం యక్షిణీవృతాయ నమః || 60 ||
ఓం కిన్నరేశాయ నమః |
ఓం కింపురుషాయ నమః |
ఓం నాథాయ నమః |
ఓం ఖడ్గాయుధాయ నమః |
ఓం వశినే నమః |
ఓం ఈశానదక్షపార్శ్వస్థాయ నమః |
ఓం వాయువామసమాశ్రయాయ నమః |
ఓం ధర్మమార్గనిరతాయ నమః |
ఓం ధర్మసమ్ముఖసంస్థితాయ నమః |
ఓం నిత్యేశ్వరాయ నమః || 70 ||

ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం అష్టలక్ష్మీ ఆశ్రితాలయాయ నమః |
ఓం మనుష్యధర్మిణే నమః |
ఓం సకృతాయ నమః |
ఓం కోశలక్ష్మీ సమాశ్రితాయ నమః |
ఓం ధనలక్ష్మీ నిత్యవాసాయ నమః |
ఓం ధాన్యలక్ష్మీ నివాసభువే నమః |
ఓం అశ్వలక్ష్మీ సదావాసాయ నమః |
ఓం గజలక్ష్మీ స్థిరాలయాయ నమః |
ఓం రాజ్యలక్ష్మీ జన్మగేహాయ నమః || 80 ||
ఓం ధైర్యలక్ష్మీ కృపాశ్రయాయ నమః |
ఓం అఖండైశ్వర్య సంయుక్తాయ నమః |
ఓం నిత్యానందాయ నమః |
ఓం సుఖాశ్రయాయ నమః | (సాగరాశ్రయాయ నమః) |
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః |
ఓం నిధిధాత్రే నమః |
ఓం నిరాశ్రయాయ నమః |
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః |
ఓం నిత్యకామాయ నమః |
ఓం నిరాకాంక్షాయ నమః || 90 ||

ఓం నిరుపాధికవాసభువే నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం సర్వగుణోపేతాయ నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వసమ్మతాయ నమః |
ఓం సర్వాణికరుణాపాత్రాయ నమః |
ఓం సదానందకృపాలయాయ నమః |
ఓం గంధర్వకులసంసేవ్యాయ నమః |
ఓం సౌగంధికుసుమప్రియాయ నమః |
ఓం స్వర్ణనగరీవాసాయ నమః || 100 ||
ఓం నిధిపీఠసమాశ్రయాయ నమః |
ఓం మహామేరూత్తరస్థాయనే నమః |
ఓం మహర్షిగణసంస్తుతాయ నమః |
ఓం తుష్టాయ నమః |
ఓం శూర్పణకా జ్యేష్ఠాయ నమః |
ఓం శివపూజరతాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం రాజయోగ సమాయుక్తాయ నమః |
ఓం రాజశేఖర పూజకాయ నమః |
ఓం రాజరాజాయ నమః || 108 ||
ఇతి శ్రీ కుబేర అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణమ్ ||

Keywords :
sri kubera shtothram in telugu, kubera ashtottara sathanamavali in telugu , kubera shtotrams, kubera images, kubera songs, lord kubera ashtotharam pdf file, kubera telugu lyrics, kubera matrams, kubera.

Comments