Drop Down Menus

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram in Telugu | శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ
సాంబ సదాశివ సాంబ శివ ||

అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర

అగణిత గుణగణ అమృత శివ ||

ఆనందామృత ఆశ్రితరక్షక

ఆత్మానంద మహేశ శివ ||

ఇందుకళాధర ఇంద్రాదిప్రియ

సుందరరూప సురేశ శివ ||

ఈశ సురేశ మహేశ జనప్రియ

కేశవసేవిత కీర్తి శివ ||

ఉరగాదిప్రియ ఉరగవిభూషణ

నరకవినాశ నటేశ శివ ||

ఊర్జితదాన వనాశ పరాత్పర

ఆర్జితపాపవినాశ శివ ||

ఋగ్వేదశృతి మౌళి విభూషణ

రవిచంద్రాగ్నిత్రినేత్ర శివ ||

ౠపనామాది ప్రపంచవిలక్షణ

తాపనివారణ తత్త్వ శివ ||

లుల్లిస్వరూప సహస్రకరోత్తమ

వాగీశ్వర వరదేశ శివ ||

లూతాధీశ్వర రూపప్రియ హర

వేదాంతప్రియ వేద్య శివ ||

ఏకానేక స్వరూప సదాశివ

భోగాదిప్రియ పూర్ణ శివ ||

ఐశ్వర్యాశ్రయ చిన్మయ చిద్ఘన

సచ్చిదానంద సురేశ శివ ||

ఓంకారప్రియ ఉరగవిభూషణ

హ్రీంకారప్రియ ఈశ శివ ||

ఔరసలాలిత అంతకనాశన

గౌరిసమేత గిరీశ శివ ||

అంబరవాస చిదంబరనాయక

తుంబురునారదసేవ్య శివ ||

ఆహారప్రియ అష్టదిగీశ్వర

యోగిహృదిప్రియవాస శివ ||

కమలాపూజిత కైలాసప్రియ

కరుణాసాగర కాశి శివ ||

ఖడ్గశూలమృగటంకధనుర్ధర

విక్రమరూప విశ్వేశ శివ ||

గంగా గిరిసుతవల్లభ శంకర

గణహిత సర్వజనేశ శివ ||

ఘాతకభంజన పాతకనాశన

దీనజనప్రియ దీప్తి శివ ||

ఙాంతస్వరూపానంద జనాశ్రయ

వేదస్వరూప వేద్య శివ ||

చండవినాశన సకలజనప్రియ

మండలాధీశ మహేశ శివ ||

ఛత్రకిరీటసుకుండలశోభిత

పుత్రప్రియ భువనేశ శివ ||

జన్మజరామృత్యాదివినాశన

కల్మషరహిత కాశి శివ ||

ఝంకారప్రియ భృంగిరిటిప్రియ

ఓంకారేశ విశ్వేశ శివ ||

జ్ఞానాఽజ్ఞానవినాశన నిర్మల

దీనజనప్రియ దీప్తి శివ ||

టంకస్వరూప సహస్రకరోత్తమ

వాగీశ్వర వరదేశ శివ ||

ఠక్కాద్యాయుధ సేవిత సురగణ

లావణ్యామృతలసిత శివ ||

డంభవినాశన డిండిమభూషణ

అంబరవాస చిదేశ శివ ||

ఢంఢండమరుక ధరణీనిశ్చల

ఢుంఢివినాయకసేవ్య శివ ||

ణాణామణిగణభూషణ నిర్గుణ

నతజనపూతసనాథ శివ ||

తత్త్వమస్యాదివాక్యార్థస్వరూప

నిత్యస్వరూపనిజేశ శివ ||

స్థావరజంగమ భువనవిలక్షణ

తాపనివారణతత్త్వ శివ ||

దంభవినాశనదళితమనోభవ

చందనలేపితచరణ శివ ||

ధరణీధర శుభధవళవిభాసిత

ధనదాదిప్రియదాన శివ ||

నళినవిలోచన నటనమనోహర

అలికులభూషణ అమృత శివ ||

పన్నగభూషణ పార్వతినాయక

పరమానంద పరేశ శివ - హర - శాంబ

ఫాలవిలోచన భానుకోటిప్రభ

హాలాహలధర అమృత శివ ||

బంధవిమోచన బృహతీపావన

స్కందాదిప్రియ కనక శివ ||

భస్మవిలేపన భవభయమోచన

విస్మయరూప విశ్వేశ శివ ||

మన్మథనాశన మథురనాయక

మందరపర్వతవాస శివ ||

యతిజనహృదయాధినివాస

విధివిష్ణ్వాదిసురేశ శివ ||

రామేశ్వరపురరమణముఖాంబుజ

సోమేశ్వర సుకృతేశ శివ ||

లంకాధీశ్వర సురగణసేవిత

లావణ్యామృతలసిత శివ ||

వరదాఽభయకర వాసుకిభూషణ

వనమాలాదివిభూష శివ ||

శాంతిస్వరూపాఽతిప్రియ సుందర

వాగీశ్వర వరదేశ శివ ||

షణ్ముఖజనక సురేంద్ర మునిప్రియ

షాడ్గుణ్యాదిసమేత శివ ||

సంసారార్ణవనాశన శాశ్వత

సాధుజనప్రియవాస శివ ||

హర పురుషోత్తమ అద్వైతామృత

మురరిపుసేవ్య మృడేశ శివ ||

ళాలితభక్తజనేశ నిజేశ్వర

కాలినటేశ్వర కామ శివ ||

క్షరరూపాదిప్రియాన్విత సాక్షాత్

స్వామిన్నంబాసమేత శివ ||

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ

సాంబ సదాశివ సాంబ శివ ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
samba siva sada siva stotram telugu, samba sada shiva lyrics in telugu pdf, shiva aksharamala stotram mp3 free download, samba sada shiva song lyrics in kannada, samba ashtakam lyrics in tamil, samba shiva lyrics, samba shiva ashtakam lyrics in kannada, samba ashtakam lyrics in sanskrit
ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.