పిఠాపురం లో వాహనాలు బుక్ చేస్కోవచ్చు  | Book Now Pithapuram Local Trip Vehicles Avaibale Car Rental Booking

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ :
పిఠాపురం పాదగయ క్షేత్రం త్రిగయ క్షేత్రాలలో ఒకటి మరియు అష్టాదశ శక్తి పీఠాలలో 10వ శక్తి పీఠం , పంచమాదవ క్షేత్రాల్లో ఒకటి మరియు శ్రీపాద శ్రీవల్లభ స్వామి జన్మస్థానం . పిఠాపురం  లోకల్ లో దేవాలయాలు చూడ్డానికి మరియు పిఠాపురం నుంచి సామర్లకోట ( పంచారామ క్షేత్రం ) , అన్నవరం , తోలి తిరుపతి , ద్రాక్ష రామం  ( పంచారామ క్షేత్రం )  మొదలైన క్షేత్రాలను చూడ్డానికి మీరు ఇప్పుడు హిందూ  టెంపుల్స్ గైడ్  కి కాల్ చేసి బుక్ చేస్కోవచ్చు . మీరు ఒక్కరోజు ముందుగా బుక్ చేసుకుంటే మీరు బుక్ చేసుకున్న కార్ , ఆటో మీకు పంపిస్తాము .  మీరు మీ యాత్ర వివరాలు ముందుగా టెంపుల్స్ గైడ్ కి వాట్సప్ చేస్తే మీకు యాత్ర ప్లానింగ్ కూడా గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది . మీరు ఎంతమంది వస్తున్నారు ? ఎన్ని రోజులు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనే వివరాలు తెలియచేయండి వాటికి తగ్గట్టుగా మీకు వివరాలు తెలియచేస్తాము . టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్సప్ నెంబర్ 8247325819

పిఠాపురం పాదగయ క్షేత్ర విశేషాలు
తోలి తిరుపతి విశేషాలు ఈ వీడియో లో చూడండి  : 
pithapuram vehicles booking online, vehicle booking online in pithapuram , pithapuram car booking number , pithapuram local trip auto booking number . pithapuram trip planing, 

Comments