Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . .** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు .** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారురాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

శ్రీ దేవీ మహాత్మ్యమ్ దేవీ సూక్తం | Sri Devi Mahatmyam Devi Suktam | Hindu Temples Guide

శ్రీ దేవీ మహాత్మ్యమ్ దేవీ సూక్తం :

ఓం అహం రుద్రేభిర్వసు’భిశ్చరామ్యహమా”దిత్యైరుత విశ్వదే”వైః |
అహం మిత్రావరు’ణోభా బి’భర్మ్యహమి”ంద్రాగ్నీ అహమశ్వినోభా ||1||

అహం సోమ’మాహనసం” బిభర్మ్యహం త్వష్టా”రముత పూషణం భగమ్” |
అహం ద’ధామి ద్రవి’ణం హవిష్మ’తే సుప్రావ్యే యే’ ‍3 యజ’మానాయ సున్వతే ||2||

అహం రాష్ట్రీ” సంగమ’నీ వసూ”నాం చికితుషీ” ప్రథమా యఙ్ఞియా”నామ్ |
తాం మా” దేవా వ్య’దధుః పురుత్రా భూరి’స్థాత్రాం భూ~ర్యా”వేశయంతీ”మ్ ||3||

మయా సో అన్న’మత్తి యో విపశ్య’తి యః ప్రాణి’తి య ఈం” శృణోత్యుక్తమ్ |
అమంతవోమాంత ఉప’క్షియంతి శ్రుధి శ్రు’తం శ్రద్ధివం తే” వదామి ||4||

అహమేవ స్వయమిదం వదా’మి జుష్టం” దేవేభి’రుత మాను’షేభిః |
యం కామయే తం త’ముగ్రం కృ’ణోమి తం బ్రహ్మాణం తమృషిం తం సు’మేధామ్ ||5||

అహం రుద్రాయ ధనురాత’నోమి బ్రహ్మద్విషే శర’వే హంత వా ఉ’ |
అహం జనా”య సమదం” కృణోమ్యహం ద్యావా”పృథివీ ఆవి’వేశ ||6||

అహం సు’వే పితర’మస్య మూర్ధన్ మమ యోని’రప్స్వంతః స’ముద్రే |
తతో వితి’ష్ఠే భువనాను విశ్వోతామూం ద్యాం వర్ష్మణోప’ స్పృశామి ||7||

అహమేవ వాత’ ఇవ ప్రవా”మ్యా-రభ’మాణా భువ’నాని విశ్వా” |
పరో దివాపర ఏనా పృ’థివ్యై-తావ’తీ మహినా సంబ’భూవ ||8||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

|| ఇతి ఋగ్వేదోక్తం దేవీసూక్తం సమాప్తమ్ ||
||తత్ సత్ ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 

Key words : Sri Devi Mahatmyam Devi Suktam , Telugu Stotras , Storas In Telugu Lyrics, Hindu Temples Guide

Comments

Today Tirumala Darshan Information:

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి అలిపిరి నడక మార్గంలో నడచివెళ్లే భక్తులకు తిరుపతిలోని భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద దివ్య దర్శనం టోకెన్లు జారీ చేస్తున్నారు . భూదేవి కాంప్లెక్సులో దివ్య దర్శనం టోకెన్లు పొందిన భక్తులు తప్పనిసరిగా అలిపిరి నడకమార్గంలోనే తిరుమలకు వెళ్లాలి. అలాకాకుండా మరే మార్గం ద్వారా వెళ్లినా దివ్యదర్శనం టోకెన్ ద్వారా టైమ్ స్లాట్ దర్శనం పొందలేరు. కాగా, శ్రీవారి మెట్టు మార్గం లో వెళ్లే భక్తులకు యధాప్రకారం దివ్యదర్శనం టోకెన్లు 1240వ మెట్టు వద్ద ఇస్తారు. Tirumala Free Darshan Tickets Counters SSD TOKENS AT SRINIVASAM, VISHNU NIVASAM, BHUDEVI COMPLEX స‌ర్వ‌ద‌ర్శ‌నం టైంస్లాట్ టోకెన్ల జారీ కేంద్రాలు a)ఆర్టీసీ బస్టాండు ఎదురుగా శ్రీనివాసం b)రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా విష్ణునివాసం c)రైల్వే స్టేషన్ వెనుక వైపు గోవిందరాజ స్వామి సత్రాల్లో సర్వదర్శనం టైమ్ స్లాట్(ఎస్.ఎస్.డి) టోకెన్లు జారీ చేస్తారు