పతంజలి యోగ సూత్రాలు | Patanjali Yoga Sutras In Telugu PDF Book Free Download | Hindu Temple Guide

మనసు తన సహజ శుద్ధావస్థను చేరటానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తుంటుంది . కాని ఇంద్రియాలు మాత్రం మనసును బయటకు లాగుతూ ఉంటాయి . మనసు ఇలా ఇంద్రియాల ద్వారా బయటకు వెళ్లకుండా నిరోధించటమే మనోనిగ్రహం . మనసును నిగ్రహించి , ఆత్మలో లయం చేయటానికి, అంతర్మఖం చేయవలసి ఉంటుంది . ఇదే యోగం అంటే .

పతంజలి యోగ సూత్రాలు : Patanjali Yoga Sutralu
Related Posts:
సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల ఇన్ని లాభాలు

ఈ రాశులవారు జీవితంలో డబ్బు హోదాలతో ఉన్నత స్థితిలో ఉంటారు

ఈ ఉంగరం ధరిస్తే అన్ని శుభాలే

అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టే నవబ్రహ్మ ఆలయం

> కోరిన కోర్కెలు వెంటనే తీర్చే కురుడుమలై గణపతి

100 అడుగుల పొడవైన సూర్యభగవానుడి ఆలయం

> మీకొక విషయం తెలుసా ? రావణ_ఆలయం

అందరు తప్పక చదవాల్సిన నవగ్రహాల ప్రదక్షిణ విధానం


patanjali ashtanga yoga in telugu pdf, yoga asanas in telugu pdf free download, yoga poses in telugu pdf, patanjali meaning in telugu, yoga wikipedia in telugu, yoga images in telugu, father of yoga in telugu, patanjali yoga sutralu telugu pdf book download, patanjali sutralu telugu.

Comments