Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . .** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు .** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారురాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

కఠిన సమస్యలని ఊదిపారేసే కనకదుర్గా మంత్రం |Durga mantra that solves tough issues|Nanduri Srinivas

దీన్ని నేర్చుకోండి మరియు మీ పిల్లలకు నేర్పండి. దీనికి ఎటువంటి ఉపదేశాలు అవసరం లేదు. మీరు దానిని వినవచ్చు మరియు సాధన చేయవచ్చు.

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం)

అస్య శ్రీ దుర్గాస్తోత్ర మహామంత్రస్య బదరీ నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ దుర్గాఖ్యా యోగ దేవీ దేవతా, మమ సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ||

నమస్తే సిద్ధసేనాని ఆర్యే మందరవాసిని |

కుమారీ కాళీ కాపాలి కపిలే కృష్ణపింగళే || ౧ ||

భద్రకాళీ నమస్తుభ్యం మహాకాళీ నమోఽస్తుతే |

చండీ చండే నమస్తుభ్యం తారిణీ వరవర్ణినీ || ౨ ||

కాత్యాయనీ మహాభాగే కరాళీ విజయే జయే |

శిఖిపింఛధ్వజధరే నానాభరణభూషితే || ౩ ||

అట్టశూలప్రహరణే ఖడ్గఖేటకధారిణీ |

గోపేంద్రస్యానుజే జ్యేష్టే నందగోపకులోద్భవే || ౪ ||

మహిషాసృక్ప్రియే నిత్యం కౌశికీ పీతవాసినీ |

అట్టహాసే కోకముఖే నమస్తేఽస్తు రణప్రియే || ౫ ||

ఉమే శాకంబరీ శ్వేతే కృష్ణే కైటభనాశిని |

హిరణ్యాక్షీ విరూపాక్షీ సుధూమ్రాక్షీ నమోఽస్తు తే || ౬ ||

వేదశ్రుతి మహాపుణ్యే బ్రహ్మణ్యే జాతవేదసీ |

జంబూకటకచైత్యేషు నిత్యం సన్నిహితాలయే || ౭ ||

త్వం బ్రహ్మవిద్యావిద్యానాం మహానిద్రా చ దేహినామ్ |

స్కందమాతర్భగవతి దుర్గే కాంతారవాసిని || ౮ ||

స్వాహాకారా స్వధా చైవ కలా కాష్ఠా సరస్వతీ |

సావిత్రీ వేదమాతా చ తథా వేదాంత ఉచ్యతే || ౯ ||

కాంతారభయదుర్గేషు భక్తానాం చాలయేషు చ |

నిత్యం వససి పాతాళే యుద్ధే జయసి దానవాన్ || ౧౦ ||

త్వం జంభనీ మోహినీ చ మాయా హ్రీః శ్రీస్తథైవ చ |

సంధ్యా ప్రభావతీ చైవ సావిత్రీ జననీ తథా || ౧౧ ||

తుష్టిః పుష్టిర్ధృతిర్దీప్తిశ్చంద్రాదిత్యవివర్ధినీ |

భూతిర్భూతిమతాం సంఖ్యే వీక్ష్యసే సిద్ధచారణైః || ౧౨ ||

స్తుతాసి త్వం మహాదేవి విశుద్ధేనాంతరాత్మనా |

జయో భవతు మే నిత్యం త్వత్ప్రసాదాద్రణాజిరే || ౧౩ ||

Telugu Lyrics of this Arjuna Kruta durga stuti are here 

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) Telugu PDF Download

English/Hindi Lyrics of Arjuna Kruta durga stuti are here

https://drive.google.com/file/d/1SlliLrU12x8Fw0-3OYM2BX_zynbcLlMJ/view

Famous Posts:

పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి అవతార కథ


హనుమ నామస్మరణం సర్వపాప నివారణం


స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ


తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత చేతిని తలపై రాసుకుంటే ఏంమవుతుంది?

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam), నమస్తే సిద్ధసేనాని ఆర్యే మందరవాసిని, అర్జునకృత దుర్గా స్తోత్రం pdf, Arjuna krutha durga stotram pdf Telugu, Namaste siddha senani telugu, nanduri srinivas videos

Comments