వేదగణితం తెలుగు పిడిఎఫ్ బుక్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ - VedaGanitamu Telugu PDF Book Free Download

వేదగణితం..

అధర్వణ వేదంలో వ్రాయబడిన అత్యంత ముఖ్యమైన మౌఖిక గుణకార, భాగహార పద్ధతులు... చాలా సులువుగా calculator లేకుండా చేయగలిగిన Tricks.. వేదగణితం.. competetive పరీక్షలకు సిద్ధం అయ్యేవారికి అత్యంత అనుకూలమైన పుస్తకం.. Don't miss to download - Vedic Mathematics PDF Book 

ఉచితంగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి..


గణితము వేద కాలము నుండి భారతీయ సంప్రదాయములో భాగమేనని మన వేద గణితము ద్వారా మనకు తెలియు చున్నది.  శాస్త్ర సముదాయములు ఎక్కువగా అథర్వణ వేదమునందు కలవు. గణితము వేద కాలము నుండి భారతీయ సంప్రదాయములో భాగమేనని మన వేద గణితము ద్వారా మనకు తెలియు చున్నది.

Famous Posts:

పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి అవతార కథ


హనుమ నామస్మరణం సర్వపాప నివారణం


స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ

తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత చేతిని తలపై రాసుకుంటే ఏంమవుతుంది?

వేదగణితం, తెలుగు పుస్తకాలు , VedaGanitamu, VedaGanitamu Telugu PDF Book, vedic maths basics pdf, vedic maths in telugu pdf, 

Comments