భగవద్గీత క్విజ్ - Temples Guide Bhagavad Gita Quize 6th Question

Q. ఋతువులలో తాను ఏ ఋతువునని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను?

a) గ్రీష్మ ఋతువు.

b) వసంత ఋతువు.

c) హేమంత ఋతువు.

d) వర్ష ఋతువు.

Famous Posts:

> కోరిన కోర్కెలు వెంటనే తీర్చే కురుడుమలై గణపతి

100 అడుగుల పొడవైన సూర్యభగవానుడి ఆలయం

> మీకొక విషయం తెలుసా ? రావణ_ఆలయం

అందరు తప్పక చదవాల్సిన నవగ్రహాల ప్రదక్షిణ విధానం

ఏలినాటి శని బాధలు తప్పించే సూర్యదేవాలయం ఇదే

గోవుతో గృహప్రవేశం ఎందుకు చేయిస్తారో తెలుసా?

శుక్రవారం ఈ పనులు తప్పకుండ చేయాలి

bhagavad gita quiz chapter 1, bhagavad gita quiz pdf, bhagavad gita quiz with certificate, bhagavad gita quiz in telugu, bhagavad gita quiz chapter 2, online gita quiz, bhagavad gita quiz questions and answers in telugu, bhagavad gita quiz 2022

Comments