లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో స్థిరంగా ఉండాలంటే ఈరోజు నుండి ఈ విధంగా పని మొదలు పెట్టండి | If Lakshmi Devi wants to be stable at home, start working like this from today

ఆచార్య చాణక్య జీవితంలో విజయం సాధించడానికి, ధనవంతులు కావడానికి ,ప్రతిష్టను పొందడంలో మీకు సహాయపడే విషయాలను ఇది చెబుతుంది. ప్రజలు ఈ విధానాలను అవలంబిస్తే వారు తమ జీవితంలో సంతోషంగా జీవించగలుగుతారు.

చాణక్యుడి విధానంలో చెప్పిన ఈ విషయాలు మిమ్మల్ని ధనవంతులను చేస్తాయి. చాణక్య విధానంలో జీవితంలోని అంశాలు చేర్చినప్పుడు లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ లభిస్తుందని చెప్పారు. సంపదలకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి ఎల్లప్పుడూ దయతో ఉంటుంది.

భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ, గౌరవం: ప్రేమ ,విశ్వాసంతో నివసించే ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఆనందం ,శ్రేయస్సు ఉంటుంది. భార్యాభర్తలు ఎప్పుడూ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలని చాణక్య విధానం చెబుతోంది. గ్రంథంలో భార్యను ఇంటి లక్ష్మి అని అంటారు. అందువల్ల, భార్యను గౌరవించడం ముఖ్యం. ఇలా చేయడం వల్ల డబ్బుకు ఎప్పటికీ కొరత ఉండదు. 

గురువులు ,పండితుల పట్ల గౌరవం: గురువులను - పండితులను గౌరవించే ఇంట్లో - లక్ష్మి కె కటాక్షం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఏ ఇంట్లో సాధు - సాధువులు సేవిస్తారో, ఏ ఇంట్లో వారి పట్ల అనైతికంగా ప్రవర్తించరో వారి ఇళ్లలో ఎప్పుడూ డబ్బుకు, సంపదకు లోటు ఉండదు.

తిండికి గౌరవం: రైతుకు ఒక వంతు వరి పండించడం కష్టం కాదు. అన్నాన్ని గౌరవించాలి. అన్న అంటే అన్నపూర్ణేశ్వరి. కాబట్టి అన్నాన్ని గౌరవించాలి. అతిథులు ఇంటికి వస్తే, బాధపడకండి. అతిథులు వచ్చినప్పుడు, వారిని అభినందించి, సత్కరించాలి. రాత్రిపూట ఇంట్లో మురికి పాత్రలను అలాగే ఉంచవద్దు. వంటగది శుభ్రంగా ఉండే ఇంట్లో లక్ష్మి ఎప్పుడూ ఉంటుంది.

Famous Posts:

శివ గుణాలు లోకానికి సందేశాలు

భార్యలు భర్తల కాళ్లను వత్తాలట ఎందుకో మీకు తెలుసా ?

కూతురా కోడలా ఎవరు ప్రధానం...? 

సాంబ్రాణి ధూపం వేయడం వల్ల కలిగే లాభాలు?

కాకికి అన్నం ఎందుకు పెట్టడం ?

మీకు ఏదైనా సమస్య ఉందా అయితే వెంటనే ఈ స్వామి వారికి ఉత్తరం రాయండి.

lakshmi devi in telugu, lakshmi devi mantra, chanikya nithi sutralu, chanakya nithi

Comments