భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఇల్లెందుకు కట్టుకోకూడదు ? Why not build a house when the wife is pregnant


భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఇల్లెందుకు కట్టుకోకూడదు ?

భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు నూతన గృహ ప్రవేశం పెట్టుకోకూడదు. నిర్మించకూడదు.

జీవితాంతము ఉండే ఇంటి పట్ల, వంశాన్ని ఉద్దరించే సంతానము పట్ల ఎంతో శ్రద్ధ అవసరం.

"గర్భవతిగా ఉన్న భార్యని ఎంతో జాగ్రత్తగా కంటికి * రెప్పలా చూసుకోవాలి. అత్యంత ముఖ్యమైన రెండు విషయాలని ఎవ్వరూ వకేసారి సరయిన రీతిలో చూసుకోలేరు. రెంటికీ న్యాయం చెయ్యలేరు. కాన గృహ నిర్మాణం భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడదు.

Famous Posts:

సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ


తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత చేతిని తలపై రాసుకుంటే ఏంమవుతుంది?

dharma sandesalu, home, pregnant, women, bharya, husband, Why not build a house when the wife is pregnant

Comments