ఏ రాశి వారు ఏ మంత్రమును పఠించాలి? Chanting the mantra according to the zodiac will give success

ఏ రాశి వారు ఏ మంత్రమును పఠించాలి?

మేషరాశివారు - ఓం శ్రీం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః

వృషభరాశివారు - ఓం గోపాలాయ ఉత్తర ధ్వజాయ నమః

మిథునరాశివారు - ఓం క్లీం కృష్ణాయ నమః

కర్కాటకంరాశివారు - ఓం హిరణ్యగర్భాయ అవ్యక్తరూపిణే నమః

సింహరాశివారు - ఓం క్లీం బ్రహ్మనే జగదాధారాయ నమః

కన్యారాశివారు - ఓం హ్రీం పీతాంబరాయ నమః

తులారాశివారు - ఓం తత్వనిరంజనాయ తారకాయ నమః

వృశ్చికరాశివారు - ఓం నారాయణాయ నరసింహాయ నమః

ధనురాశివారు - ఓం  శ్రీం దేవకృష్ణాయ ఊర్ధ్వదంతాయ నమః

మకరరాశివారు - ఓం శ్రీం వత్సలాయ నమః

కుంభరాశివారు - ఓం శ్రీం ఉపేంద్రాయ అచ్యుతాయ నమః

మీనరాశివారు - ఓం శ్రీం ఉధృతాయ ఉధ్ధారిణే నమః

ఆయా మంత్రాలను కుదిరితే గురువు ద్వారా లేదా తల్లి దండ్రుల ద్వారా స్వీకరించి నిత్యం పఠనం చేయుట వలన ఏకాగ్రత కలిగి సద్గతి పొందుతారు.

Famous Posts:

చంద్ర కళలను బట్టి నిత్య దేవతారాధన..

మీ పేరులోని మొదటి అక్షరం ప్రకారం మీ రాశి మరియు నామ నక్షత్రం తెలుసుకునే పద్ధతి.

శ్రీఘ్ర వివాహం కొరకు, సంతానం కోసం ఈ స్తోత్రం పఠించి.. ఫలితాలు పొందవచ్చు..!!

కలశాన్ని ఎందుకు పూజించాలి? కలశము అంటే ఏమిటి?

ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరు చదువుతారో వారికి పితరుల అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

ఈ శ్లోకమ్ రాత్రి 10 నుండి 2 గ మధ్యలో పఠించినా వారికి ఈ తల్లి తీర్చని సమస్య అంటూ ఉండదు.

kanya rashi mantra, Aquarius zodiac mantra, Leo zodiac mantra, Capricorn Mantra, hanuman mantra according to zodiac, shiva puja according to zodiac, thread according to zodiac, Libra zodiac mantra, rashi mantra telugu

Comments