మీకు కావలసిన పురాణం యొక్క బుక్స్ ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో..| Download Puranalu Telugu Books PDF Online

మీకు కావలసిన  పురాణం యొక్క బుక్స్ లింక్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను 

పురాణ సంబంద 49 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో.

గరుడ పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-1

దేవీ భాగవతం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-2

విష్ణు పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-3

సంపూర్ణ శ్రీ శివ మహాపురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-4

శివ పురాణము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-5

భవిష్య మహా పురాణము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-6

దేవీ భాగవతం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-7

సంపూర్ణ కార్తీక మహాపురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-8

శివ పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-9

పురాణ పరిచయము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-10

బ్రహ్మ పురాణము-1,2,3

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-11

మార్కండేయ పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-12

శ్రీ దత్త పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-13

హరి వంశ పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-14

లక్ష్మీ నరసింహ పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-15

సంపూర్ణ దేవీ భాగవతము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-16

కల్కి పురాణము-1,2

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-17

బసవ పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-18

అష్టాదశ పురాణ కథా విజ్ఞాన సర్వస్వము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-19

శివ పురాణము – ధర్మ సంహిత

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-20

కన్యకా పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-21

శివ రహస్య ఖండము-1,2

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-22

మదాంధ్ర బ్రహ్మావైవర్త మహాపురాణ సార సంగ్రహము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-23

భాగవత,వామన, మార్కండేయ మహాపురాణాలు

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-24

మార్కండేయ పురాణము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-25

శ్రీ పరమేశ్వరి-దేవీ భాగవత వచనము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-26

సూత సంహిత -స్కాంద పురాణాంతర్గతము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-27

ఆంధ్ర స్కాందము-1

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-28

మదాంధ్ర బ్రహ్మావైవర్త మహాపురాణము-బ్రహ్మఖండము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-29

స్కాందపురాణ సారామృతము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-30

దేవాంగ పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-31

అగ్ని పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-32

మత్స్య మహాపురాణము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-33

మదాంధ్ర బ్రహ్మావైవర్త మహాపురాణము-ప్రకృతి ఖండము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-34

వైశాఖ పురాణము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-35

పురాణ వాంగ్మయం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-36

విష్ణు ధర్మోత్తర మహాపురాణము -1

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-37

స్కాంద పురాణంతర్గత కార్తీక పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-38

నారదీయ పురాణము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-39

పద్మ పురాణము-భూమి ఖండము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-40

మత్స్య మహా పురాణము-1

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-41

స్కాంద పురాణతర్గత బ్రహ్మోత్తరఖండం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-42

మదాంధ్ర బ్రహ్మావైవర్త మహాపురాణము-శ్రీకృష్ణజన్మ ఖండము-ఉత్తరార్ధము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-43

మదాంధ్ర బ్రహ్మావైవర్త మహాపురాణము-శ్రీకృష్ణజన్మ ఖండము-పూర్వార్ధము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-44

సూత పురాణము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-45

కైశిక మహత్యము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-46

శివ తాండవము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-47

దేవల మహర్షి చరిత్ర -వచన దేవాంగ పురాణం

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-48

ప్రధమాంధ్ర మహాపురాణము

www.freegurukul.org/z/Puranamulu-49

Click here: మరిన్ని భక్తి పుస్తకాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

పురాణముల పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి.

Famous Posts:

Tags: గరుడ పురాణం, పురాణం బుక్స్, Vishnu Puranam, Garuda Puranam, Telugu Puranam Books, Devotional Telug Books, Telugu Books PDF, Bhakthi Pustalu

Comments