Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . .** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు .** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారురాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

అతిశక్తివంతమైన రాజరాజేశ్వరీ దండకం - Sri Rajarajeshwari Dandakam | Most Popular Stotram

అతిశక్తివంతమైన రాజరాజేశ్వరీ దండకం

శ్రీమన్మహారాణి నతేంద్రాణి రుద్రాణి శర్వాణి కల్యాణి దక్షాయణీ శూల పాణి

పృథుశ్రోణి ధూమ్రాక్ష సంహారిణి పారిజాతాంచిత స్నిగవేణీ లసత్కీర వాణీ

భవానీ శివాశాంకరీ రాజరాజేశ్వరీ గౌరి శాకంబరీ కాళి కంకాళి రాజీవనేత్రి

సుచారిత్రి కళ్యాణగాత్రీ మహాదైత్య జైత్రీ నగాధీశపుత్రీ జగన్మాత లోకైక

విఖ్యాత గంధర్వ విద్యాదరాధిత్య కోటిరకోటి స్ఫురద్దివ్యమాణిక్యదీప

ప్రభాత్యుల్ల సత్పాద కంజాత కేయూరహారాంగదాది జ్వల ద్భూషణవ్రాత

కైమారి మహేశ్వరీ నారసింహే రమా వైష్ణవీ భైరవీ దుర్గ కాత్యాయనీ పార్వతీ

నీదు సామర్థ్యమెన్నంగ బ్రహ్మాదులున్ శేషభాషాదులన్ జాలరేనెంతవాడన్ 

ప్రశంసింపనేతబ్ద గజాల సంరక్షణారంభ సంరంభ కేళీ వినోదంబులన్

గల్లి వర్తింతు వెల్లప్పుడో యాదిశక్తి పరంజ్యోతి నారాయణీ భద్రకాళీ శుక శ్యామలా

భ్రామరీ చండికాలక్ష్మీ విశ్వేశ్వరీ రాజరాజేశ్వరీ శాశ్వతైశ్వర్య సంధాయినీ

యంచు నిన్నెంతయు నన్నుత ల్సేయ లోకాళికి నంత తాఖండ

దీర్ఘాయురారోగ్య సౌభాగ్య సంసిద్ధి సంసిద్దిగావింతు ప్రశాంతమున్ రక్త బీజాది

దైత్యేయులన్ ద్రుంచి బృందారకశ్రేణి రక్షింతు నీవెప్పుడున్ నారదా గస్త్య

శాండిల్య మాండవ్య మైత్రేయ జాబాలి కణ్వాది మౌనీంద్రులత్యంత

నిష్టాగరిష్టాత్ములై హృత్సర్రోజంబుల్ ధ్యానముల్ సేయుచున్ జంద్రఖండా

వతంసా భవదిద్దవ్య రూపంబు బ్రహ్మాండభాండంబులున్నిండి వెల్గొందునే 

తత్ప్రపంచంబు సర్వంబు నీవై ప్రవర్తింతువీ సూర్యచంద్రాదులున్ భూజలా

కాశవాతాగ్ని జీవాత్మలున్నీవ నీకంటేవేరైన దింతైనయున్లేదు యుష్మత్కటాక్షా

ర్హులైనట్టి వారల్ కడున్ ధన్యులై మాన్యులై పూజ్యులై గణ్యులై యుందురీ

ధాత్రీలో నేను మూఢుండ గర్వాధిరూఢుండ దుశ్చిత్తుడన్ మత్తుడన్ జ్ఞాన

హీనుండ దీనుండ నే జేయు నేరంబుల గాచి రక్షింపగా భారమే తల్లి

సద్భక్తమందారవల్లీ నమశ్చంద్ర బింబాననోత్కుండలాత్రాత భూమండలా

సూర్య చంద్రోజ్జ్వలాకామదాచండికా నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః

Famous Posts:

Tags: రాజరాజేశ్వరీ దండకం, rajarajeshwari, rajarajeswari stotram, rajarajeshwari stotram telugu, rajarajeshwari dandakam telugu

Comments