క్యాలెండర్ ఆగస్టు 2023 నెల పంచాంగం, తిథి, నక్షత్రం, పండుగలు, సెలవులు - |Telugu Calendar August 2023 Panchamgam, Festivals, Holidays

తెలుగు క్యాలెండర్ 2023 ఆగస్టు: శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణ శుద్ధ పూర్ణిమ మంగళవారము మొదలు శ్రావణ శుద్ధ పూర్ణిమ గురువారము వరకు...2023 ఆగస్టు నెలలో పంచాంగం, తిథి, నక్షత్రం, పండుగలు, సెలవులు..

01 ఆగస్టు 2023 - మంగళవారం పంచాంగం

పౌర్ణమి

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - తె. 5:59

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:45

తిథి పౌర్ణమి రా. 12:00+ వరకు

నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ మ. 3:54 వరకు

యోగం ప్రీతి సా. 6:50 వరకు

కరణం విష్టిమ. 1:56 వరకు బవ రా. 12:00+ వరకు

వర్జ్యం రా. 7:32 నుండి రా. 8:56 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:32 నుండి ఉ. 9:23 వరకు రా. 11:15 నుండి రా. 12:00 వరకు

రాహుకాలం మ. 3:34 నుండి సా. 5:10 వరకు

యమగండం ఉ. 9:10 నుండి ఉ. 10:46 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:22 నుండి మ. 1:58 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:23 నుండి తె. 5:11 వరకు

అమృత ఘడియలు తె. 3:54 నుండి తె. 5:18 వరకు ఉ. 10:26 నుండి ఉ. 11:50 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:48 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

02 ఆగస్టు 2023 - బుధవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - తె. 5:59

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:45

తిథి పాడ్యమి రా. 8:06 వరకు

నక్షత్రం శ్రవణ మ. 12:51 వరకు

యోగం ఆయుష్మాన్ మ, 2:32 వరకు

కరణం భాలవ ఉ. 10:04 వరకు కౌలవ రా. 8:06 వరకు

వర్జ్యం సా. 4:28 నుండి సా. 5:51 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:48 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:22 నుండి మ. 1:58 వరకు

యమగండం ఉ. 7:35 నుండి ఉ. 9:10 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:46 నుండి మ. 12:22 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:23 నుండి తె. 5:11 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 12:51 నుండి రా. 2:15 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

03 ఆగస్టు 2023 - గురువారం పంచాంగం

ఆశ్లేష కార్తె

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - తె. 5:59

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:45

తిథి విదియ సా. 4:20 వరకు

నక్షత్రం ధనిష్ఠ ఉ. 9:50 వరకు

యోగం సౌభాగ్య ఉ. 10:17 వరకు

కరణం తైతుల ఉ. 6:10 వరకు గరజి సా. 4:20 వరకు

వర్జ్యం సా. 4:17 నుండి సా. 5:42 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:14 నుండి ఉ. 11:05 వరకు మ. 3:20 నుండి సా. 4:11 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:58 నుండి మ. 3:33 వరకు

యమగండం తె. 5:59 నుండి ఉ. 7:35 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:10 నుండి ఉ. 10:46 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:23 నుండి తె. 5:11 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 12:46 నుండి రా. 2:11 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:47 వరకు

04 ఆగస్టు 2023 - శుక్రవారం పంచాంగం

సంకష్టహర చతుర్థి

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - తె. 5:59

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:44

తిథి తదియ మ. 12:49 వరకు

నక్షత్రం శతభిష ఉ. 7:00 వరకు

యోగం శోభన ఉ. 6:11 వరకు

కరణం విష్టి మ. 12:49 వరకు బవ రా. 11:12 వరకు

వర్జ్యం మ. 1:36 నుండి మ. 3:05 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:33 నుండి ఉ. 9:23 వరకు మ. 12:47 నుండి మ. 1:38 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:46 నుండి మ. 12:22 వరకు

యమగండం మ. 3:33 నుండి సా. 5:08 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 7:35 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:23 నుండి తె. 5:11 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 9:32 నుండి రా. 10:58 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:47 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

05 ఆగస్టు 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:00

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:44

తిథి చవితి ఉ. 9:43 వరకు

నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర రా. 2:47+ వరకు

యోగం సుకర్మ రా. 11:13 వరకు

కరణం భాలవ ఉ. 9:43 వరకు కౌలవ రా. 8:26 వరకు

వర్జ్యం మ. 2:19 నుండి మ. 3:50 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 7:42 నుండి ఉ. 8:33 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:46 వరకు

యమగండం మ. 1:57 నుండి మ. 3:33 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:00 నుండి ఉ. 7:35 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:24 నుండి తె. 5:12 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 10:28 నుండి రా. 11:57 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:47 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

06 ఆగస్టు 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:00

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:43

తిథి పంచమి ఉ. 7:11 వరకు

నక్షత్రం రేవతి రా. 1:43+ వరకు

యోగం ధృతి రా. 8:28 వరకు

కరణం తైతుల ఉ. 7:11 వరకు గరజి సా. 6:16 వరకు

వర్జ్యం రా. 9:21 నుండి రా. 10:55 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 5:01 నుండి సా. 5:52 వరకు

రాహుకాలం సా. 5:08 నుండి సా. 6:43 వరకు

యమగండం మ. 12:22 నుండి మ. 1:57 వరకు

గుళికాకాలం మ. 3:32 నుండి సా. 5:08 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:24 నుండి తె. 5:12 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 11:27 నుండి రా. 12:58 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:47 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

07 ఆగస్టు 2023 - సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:00

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:43

తిథి సప్తమి తె. 4:16+ వరకు

నక్షత్రం అశ్విని రా. 1:19+ వరకు

యోగం శూల సా. 6:18 వరకు

కరణం విష్టి సా. 4:48 వరకు బవ తె. 4:16+ వరకు

వర్జ్యం ఉ. 10:58 నుండి మ. 12:35 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:47 నుండి మ. 1:38 వరకు మ. 3:19 నుండి సా. 4:10 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 7:36 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

యమగండం ఉ. 10:46 నుండి మ. 12:21 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:57 నుండి మ. 3:32 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:24 నుండి తె. 5:12 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 6:12 నుండి రా. 7:46 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:47 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

08 ఆగస్టు 2023 మంగళవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:00

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:42

తిథి అష్టమి తె. 3:54+ వరకు

నక్షత్రం భరణి రా. 1:34+ వరకు

యోగం గండ 4:42 వరకు

కరణం భాలవ సా. 4:03 వరకు కౌలవ . 3:54+ వరకు

వర్జ్యం మ. 2:00 నుండి మ. 3:40 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:33 నుండి ఉ. 9:24 వరకు రా. 11:14 నుండి రా. 11:59 వరకు

రాహుకాలం మ. 3:32 నుండి సా. 5:07 వరకు

యమగండం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:46 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:21 నుండి మ. 1:57 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:24 నుండి తె. 5:12 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 8:41 నుండి రా. 10:18 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:47 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

09 ఆగస్టు 2023 - బుధవారం పంచాంగం 

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం – ఉ. 6:01

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:42

తిథి నవమి తె. 4:12+ వరకు

నక్షత్రం కృతిక రా. 2:29+ వరకు

యోగం వృద్ది మ. 3:40 వరకు

కరణం తైతుల సా. 4:01 వరకు గరజి తె. 4:12+ వరకు

వర్జ్యం రా. 7:30 నుండి రా. 9:12 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:47 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:21 నుండి మ. 1:56 వరకు

యమగండం ఉ. 7:36 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:46 నుండి మ. 12:21 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:25 నుండి తె. 5:13 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 11:59 నుండి రా. 1:39 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

10 ఆగస్టు 2023 - గురువారం పంచాంగం 

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:01

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:41

దశమి తె. 5:07+ వరకు

నక్షత్రం రోహిణి తె. 4:00+ వరకు

యోగం ధ్రువ మ. 3:08 వరకు

కరణం వనిజ సా. 4:38 వరకు విష్టి తె. 5:07+ వరకు

వర్జ్యం ఉ. 10:05 నుండి ఉ. 11:49 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:14 నుండి ఉ. 11:05 వరకు మ. 3:18 నుండి సా. 4:09 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:56 నుండి మ. 3:31 వరకు

యమగండం ఉ. 6:01 నుండి ఉ. 7:36 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:46 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:25 నుండి తె. 5:13 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 12:36 నుండి రా. 2:19 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:46 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

11 ఆగస్టు 2023 - శుక్రవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:01

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:40

తిథి ఏకాదశి ఉ. 6:31 + వరకు

నక్షత్రం మృగశిర ఉ. 6:00+ వరకు

యోగం వ్యఘతా మ. 3:03 వరకు

కరణం బవ సా. 5:48 వరకు భాలవ ఉ. 6:31 + వరకు

వర్జ్యం ఉ. 10:05 నుండి ఉ. 11:49 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:33 నుండి ఉ. 9:24 వరకు మ. 12:46 నుండి మ. 1:37 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:46 నుండి మ. 12:21 వరకు

యమగండం మ. 3:31 నుండి సా. 5:06 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 7:36 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:25 నుండి తె. 5:13 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 8:30 నుండి రా. 10:14 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:46 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

12 ఆగస్టు 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం – ఉ. 6:01

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:40

తిథి ఏకాదశి ఉ. 6:32 వరకు

నక్షత్రం ఆరుద్ర ఉ. 8:22+ వరకు

యోగం హర్షణ మ. 3:18 వరకు

కరణం భాలవ ఉ. 6:32 వరకు కౌలవ రా. 7:25 వరకు

వర్జ్యం మ. 3:17 నుండి సా. 5:02 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 7:43 నుండి ఉ. 8:33 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:46 వరకు

యమగండం మ. 1:56 నుండి మ. 3:30 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:01 నుండి ఉ. 7:36 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:25 నుండి తె. 5:13 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 9:26 నుండి రా. 11:12 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:55 నుండి మ. 12:46 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

13 ఆగస్టు 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:02

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:39

తిథి ద్వాదశి ఉ. 8:20 వరకు

నక్షత్రం ఆరుద్ర ఉ. 8:24 వరకు

యోగం వజ్ర మ. 3:50 వరకు

కరణం తైతుల ఉ. 8:20 వరకు గరజి రా. 9:22 వరకు

వర్జ్యం రా. 9:46 నుండి రా. 11:33 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:58 నుండి సా. 5:49 వరకు

రాహుకాలం సా. 5:05 నుండి సా. 6:39 వరకు

యమగండం మ. 12:21 నుండి మ. 1:55 వరకు

గుళికాకాలం మ. 3:30 నుండి సా. 5:05 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:26 నుండి తె. 5:14 వరకు

అమృత ఘడియలు లేదు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:55 నుండి మ. 12:46 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

14 ఆగస్టు 2023 - సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:02

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:39

తిథి త్రయోదశి ఉ. 10:26 వరకు

నక్షత్రం పునర్వసు ఉ. 11:04 వరకు

యోగం సిద్ధి సా. 4:34 వరకు

కరణం వనిజ ఉ. 10:26 వరకు విష్టి రా. 11:33 వరకు

వర్జ్యం రా. 8:04 నుండి రా. 9:51 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:46 నుండి మ. 1:36 వరకు మ. 3:17 నుండి సా. 4:07 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 7:37 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

యమగండం ఉ. 10:46 నుండి మ. 12:20 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:55 నుండి మ. 3:30 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:26 నుండి తె. 5:14 వరకు

అమృత ఘడియలు ఉ. 8:27 నుండి ఉ. 10:13 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:55 నుండి మ. 12:46 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

15 ఆగస్టు 2023 - మంగళవారం పంచాంగం

స్వాతంత్ర దినోత్సవం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:02

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:38

చతుర్దశి మ. 12:43 వరకు

నక్షత్రం పుష్యమి మ. 1:55 వరకు

యోగం వ్యతిపాత సా. 5:26 వరకు

కరణం శకుని మ. 12:43 వరకు చతుష్పాద రా. 1:55+ వరకు

వర్జ్యం తె. 4:22 నుండి ఉ. 6:10 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:34 నుండి ఉ. 9:24 వరకు రా. 11:12 నుండి రా. 11:58 వరకు

రాహుకాలం మ. 3:29 నుండి సా. 5:04 వరకు

యమగండం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:46 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:20 నుండి మ. 1:55 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:26 నుండి తె. 5:14 వరకు

అమృత ఘడియలు ఉ. 6:49 నుండి ఉ. 8:36 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:55 నుండి మ. 12:45 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

16 ఆగస్టు 2023 - బుధవారం పంచాంగం

అమావాస్య

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ(అధిక) మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:02

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:38

తిథి అమావాస్య మ. 3:08 వరకు

నక్షత్రం ఆశ్లేష సా. 4:53 వరకు

యోగం వారియ సా. 6:23 వరకు

కరణం నాగవ మ. 3:08 వరకు ఘమ తె. 4:21 + వరకు

వర్జ్యం ఉ. 6:28 నుండి ఉ. 8:16 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:55 నుండి మ. 12:45 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:20 నుండి మ. 1:54 వరకు

యమగండం ఉ. 7:37 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:46 నుండి మ. 12:20 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:26 నుండి తె. 5:14 వరకు

అమృత ఘడియలు మ. 3:09 నుండి సా. 4:57 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

17 ఆగస్టు 2023 - గురువారం పంచాంగం

శ్రావణ మాసం ప్రారంభం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:03

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:37

పాడ్యమి సా. 5:35 వరకు

నక్షత్రం మఖ రా. 7:53 వరకు

యోగం పరిఘ రా. 7:21 వరకు

కరణం బవ సా. 5:35 వరకు భాలవ ఉ. 6:49+ వరకు

వర్జ్యం తె. 4:58 నుండి ఉ. 6:46 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:14 నుండి ఉ. 11:04 వరకు మ. 3:16 నుండి సా. 4:06 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:54 నుండి మ. 3:28 వరకు

యమగండం ఉ. 6:03 నుండి ఉ. 7:37 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:45 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:27 నుండి తె. 5:15 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 5:16 నుండి రా. 7:04 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:55 నుండి మ. 12:45 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

18 ఆగస్టు 2023 - శుక్రవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:03

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:36

తిథి విది రా. 8:01 వరకు

నక్షత్రం పూర్వ ఫల్గుని(పుబ్బ) రా. 10:51 వరకు

యోగం శివ రా. 8:18 వరకు

కరణం భాలవ ఉ. 6:49 వరకు కౌలవ రా. 8:01 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 7:00 నుండి ఉ.8:47 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:34 నుండి ఉ. 9:24 వరకు మ. 12:45 నుండి మ. 1:35 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:45 నుండి మ. 12:20 వరకు

యమగండం మ. 3:28 నుండి సా. 5:02 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 7:37 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:27 నుండి తె. 5:15 వరకు

అమృత ఘడియలు మ. 3:45 నుండి సా. 5:33 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:54 నుండి మ. 12:45 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

19 ఆగస్టు 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:03

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:36

తదియ రా. 10:18 వరకు

నక్షత్రం ఉత్తర ఫల్గుని(ఉత్తర) రా. 1:41 + వరకు

యోగం సిద్ధ రా. 9:09 వరకు

కరణం తైతుల ఉ. 9:11 వరకు గరజి రా. 10:18 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 11:05 నుండి మ. 12:52 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 7:44 నుండి ఉ. 8:34 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:45 వరకు

యమగండం మ. 1:53 నుండి మ. 3:27 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:03 నుండి ఉ. 7:37 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:27 నుండి తె. 5:15 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 5:44 నుండి రా. 7:31 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:54 నుండి మ. 12:44 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

20 ఆగస్టు 2023 - ఆదివారం పంచాంగం 

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:03

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:35

తిథి చవితి రా. 12:20+ వరకు

నక్షత్రం హస్త తె. 4:15+ వరకు

యోగం సాధ్య రా. 9:48 వరకు

కరణం వనిజ ఉ. 11:22 వరకు విష్టి రా. 12:20+ వరకు

వర్జ్యం మ. 1:05 నుండి మ. 2:49 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:55 నుండి సా. 5:45 వరకు

రాహుకాలం సా. 5:01 నుండి సా. 6:35 వరకు

యమగండం మ. 12:19 నుండి మ. 1:53 వరకు

గుళికాకాలం మ. 3:27 నుండి సా. 5:01 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:27 నుండి తె. 5:15 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 9:43 నుండి రా. 11:29 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:54 నుండి మ. 12:44 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

21 ఆగస్టు 2023 - సోమవారం పంచాంగం

నాగ పంచమి

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం – ఉ. 6:03

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:34

తిథి పంచమి రా. 1:58 + వరకు

నక్షత్రం చిత్తా ఉ. 6:26+ వరకు

యోగం శుభ రా. 10:08 వరకు

కరణం బవ మ. 1:12 వరకు భాలవ రా. 1:58 + వరకు

వర్జ్యం మ. 1:05 నుండి మ. 2:49 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:44 నుండి మ. 1:34 వరకు మ. 3:14 నుండి సా. 4:04 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 7:37 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

యమగండం ఉ. 10:45 నుండి మ. 12:19 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:53 నుండి మ. 3:27 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:27 నుండి తె. 5:15 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 11:33 నుండి రా. 1:17 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:54 నుండి మ. 12:44 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

22 ఆగస్టు 2023 - మంగళవారం పంచాంగం 

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:04

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:34

తిథి షష్ఠి తె. 3:04+ వరకు

నక్షత్రం చిత్తా ఉ. 6:25 వరకు

యోగం శుక్ల రా. 10:05 వరకు

కరణం కౌలవ మ. 2:34 వరకు తైతుల తె. 3:04+ వరకు

వర్జ్యం మ. 12:30 నుండి మ. 2:12 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:34 నుండి ఉ. 9:24 వరకు రా. 11:10 నుండి రా. 11:56 వరకు

రాహుకాలం మ. 3:26 నుండి సా. 5:00 వరకు

యమగండం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:45 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:19 నుండి మ. 1:52 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:28 నుండి తె. 5:16 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 10:44 నుండి రా. 12:27 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:54 నుండి మ. 12:44 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

23 ఆగస్టు 2023 - బుధవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం – ఉ. 6:04

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:33

తిథి సప్తమి తె. 3:29+ వరకు

నక్షత్రం స్వాతి ఉ. 8:00 వరకు

యోగం బ్రహ్మ రా. 9:31 వరకు

కరణం గరజి మ. 3:19 వరకు వనిజ తె. 3:29+ వరకు

వర్జ్యం మ. 1:57 నుండి మ. 3:37 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:53 నుండి మ. 12:43 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:18 నుండి మ. 1:52 వరకు

యమగండం ఉ. 7:37 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:45 నుండి మ. 12:18 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:28 నుండి తె. 5:16 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 11:55 నుండి రా. 1:35 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

24 ఆగస్టు 2023 - గురువారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:04

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:32

తిథి అష్టమి తె. 3:08+ వరకు

నక్షత్రం విశాఖ ఉ. 8:55 వరకు

యోగం ఇంద్ర రా. 8:22 వరకు

కరణం విష్టి మ. 3:21 వరకు బవ తె. 3:08+ వరకు

వర్జ్యం మ. 1:05 నుండి మ. 2:42 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:13 నుండి ఉ. 11:03 వరకు మ. 3:13 నుండి సా. 4:02 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:52 నుండి మ. 3:25 వరకు

యమగండం ఉ. 6:04 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:45 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:28 నుండి తె. 5:16 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 10:45 నుండి రా. 12:22 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:53 నుండి మ. 12:43 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

25 ఆగస్టు 2023 - శుక్రవారం పంచాంగం

వరలక్ష్మీ వ్రతం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం – ఉ. 6:04

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:31

తిథి నవమి రా. 1:58+ వరకు

నక్షత్రం అనురాధ ఉ. 9:05 వరకు

యోగం వైధృతి సా. 6:35 వరకు

కరణం భాలవ మ. 2:36 వరకు కౌలవ రా. 1:58+ వరకు

వర్జ్యం మ. 2:41 నుండి సా. 4:15 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:34 నుండి ఉ. 9:24 వరకు మ. 12:43 నుండి మ. 1:33 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:44 నుండి మ. 12:18 వరకు

యమగండం మ. 3:25 నుండి సా. 4:58 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:28 నుండి తె. 5:16 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 12:03 నుండి రా. 1:36 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:53 నుండి మ. 12:43 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

26 ఆగస్టు 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:04

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:31

తిథి దశమి రా. 12:03+ వరకు

నక్షత్రం జ్యేష్ఠ ఉ. 8:29 వరకు

యోగం విష్కంభ సా. 4:19 వరకు

కరణం తైతుల మ. 1:05 వరకు గరజి రా. 12:03+ వరకు

వర్జ్యం తె. 5:45 నుండి ఉ. 7:16 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 7:44 నుండి ఉ. 8:34 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:44 వరకు

యమగండం మ. 1:51 నుండి మ. 3:24 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:04 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:28 నుండి తె. 5:16 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 1:18 నుండి రా. 2:49 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:53 నుండి మ. 12:42 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

27 ఆగస్టు 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం – ఉ. 6:04

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:30

తిథి ఏకాదశి రా. 9:27 వరకు

నక్షత్రం మూల ఉ. 7:08 వరకు

యోగం ప్రీతి మ. 1:21 వరకు

కరణం వనిజ ఉ. 10:51 వరకు విష్టి రా. 9:27 వరకు

వర్జ్యం మ. 12:24 నుండి మ. 1:50 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:50 నుండి సా. 5:40 వరకు

రాహుకాలం సా. 4:57 నుండి సా. 6:30 వరకు

యమగండం మ. 12:17 నుండి మ. 1:50 వరకు

గుళికాకాలం మ. 3:24 నుండి సా. 4:57 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:28 నుండి తె. 5:16 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 12:51 నుండి రా. 2:19 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:52 నుండి మ. 12:42 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

28 ఆగస్టు 2023 - సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు పంచాంగం

శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:05

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:29

తిథి ద్వాదశి సా. 6:18 వరకు

నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ రా. 2:34+ వరకు

యోగం ఆయుష్మాన్ ఉ. 9:52 వరకు

కరణం బవ ఉ. 8:00 వరకు భాలవ సా. 6:18 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 6:14 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:42 నుండి మ. 1:31 వరకు మ. 3:11 నుండి సా. 4:00 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

యమగండం ఉ. 10:44 నుండి మ. 12:17 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:50 నుండి మ. 3:23 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:29 నుండి తె. 5:17 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 8:59 నుండి రా. 10:25 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:52 నుండి మ. 12:42 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

29 ఆగస్టు 2023 - మంగళవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:05

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:28

తిథి త్రయోదశి మ. 2:46 వరకు

నక్షత్రం శ్రవణ రా. 11:41 వరకు యోగం

యోగం శోభన రా. 1:47+ వరకు

కరణం తైతుల మ. 2:46 వరకు గ రా. 12:53+ వరకు

వర్జ్యం తె. 3:19 నుండి తె. 4:43 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:34 నుండి ఉ. 9:23 వరకు రా. 11:07 నుండి రా. 11:54 వరకు

రాహుకాలం మ. 3:23 నుండి సా. 4:56 వరకు

యమగండం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:44 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:17 నుండి మ. 1:50 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:29 నుండి తె. 5:17 వరకు

అమృత ఘడియలు మ. 2:41 నుండి సా. 4:05 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:52 నుండి మ. 12:41 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

30 ఆగస్టు 2023 - బుధవారం పంచాంగం

రాఖీ పౌర్ణమి(రక్షా బంధన్)

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం – శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:05

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:28

తిథి చతుర్దశి ఉ. 10:58 వరకు

నక్షత్రం ధనిష్ఠ రా. 8:39 వరకు

యోగం అతిగండ రా. 9:30 వరకు

కరణం వనిజ ఉ. 10:58 వరకు విష్టి రా రా. 9:01 వరకు

వర్జ్యం తె. 3:04 నుండి తె.4:28 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:52 నుండి మ. 12:41 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:16 నుండి మ. 1:49 వరకు

యమగండం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:11 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:43 నుండి మ. 12:16 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:29 నుండి తె. 5:17 వరకు

అమృత ఘడియలు ఉ. 11:42 నుండి మ. 1:06 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

31 ఆగస్టు 2023 - గురువారం పంచాంగం

పౌర్ణమి, పూర్వ ఫల్గుని (పుబ్బ) కార్తె

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:05

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:27

తిథి పౌర్ణమి ఉ. 7:05 వరకు

నక్షత్రం శతభిష సా. 5:39 వరకు

యోగం సుకర్మ సా. 5:15 వరకు

కరణం బవ ఉ. 7:05 వరకు భాలవ సా. 5:12 వరకు

వర్జ్యం రా. 11:24 నుండి రా. 12:48 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:13 నుండి ఉ. 11:02 వరకు మ. 3:09 నుండి మ. 3:59 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:49 నుండి మ. 3:21 వరకు

యమగండం ఉ. 6:05 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:11 నుండి ఉ. 10:43 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:29 నుండి తె. 5:17 వరకు

అమృత ఘడియలు ఉ. 11:27 నుండి మ. 12:51 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:51 నుండి మ. 12:41 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

తెలుగు పండుగలు ఆగస్టు, 2023

01 Tue » శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ , పౌర్ణమి వ్రతం , పౌర్ణమి

04 Fri » ఆశ్లేష కార్తె , సంకటహర చతుర్థి

12 Sat » పరమ ఏకాదశి

13 Sun » ప్రదోష వ్రతం

14 Mon » మాస శివరాత్రి

15 Tue » భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం

16 Wed » అమావాస్య

17 Thu » చంద్రోదయం , సింహ సంక్రమణం

18 Fri » మఖ కార్తె

20 Sun » చతుర్థి వ్రతం

21 Mon » నాగ పంచమి , గరుడ పంచమి , సోమవారం వృతం

22 Tus » కల్కి జయంతి , స్కంద షష్టి

24 Thu » దుర్గాష్టమి వ్రతం

25 Fri » వరలక్ష్మి వ్రతం

26 Sat » తిరుమల శ్రీవారి పవిత్రోత్సవ ప్రారంభం

27 Sun » శ్రావణ పుత్రద ఏకాదశి

28 Mon » ప్రదోష వ్రతం , సోమా ప్రదోష వ్రతం

29 Tue » ఓనం , తిరుమల శ్రీవారి తెప్పోత్సవం సమాప్తి

30 Wed » శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ , పౌర్ణమి వ్రతం , రాఖీ

31 Thu » పౌర్ణమి , పుబ్బ కార్తె , శ్రావణ పూర్ణిమ , జంధ్యాల పూర్ణిమ , వైఖానస హయగ్రీవ జయంతి
Tags: క్యాలెండర్ 2023, క్యాలెండర్ ఆగస్టు 2023, 2023 పంచాంగం, Telugu Calendar August 2023, 2023 Panchamgam, Telugu Calendar 2023, Telugu Panchamgam 2023, Rashi Phalalu

Comments