క్యాలెండర్ సెప్టెంబర్ 2023 నెల పంచాంగం, తిథి, నక్షత్రం, పండుగలు, సెలవులు - Telugu Calendar September 2023 | Panchamgam, Festivals, Holidays

తెలుగు క్యాలెండర్ 2023 సెప్టెంబర్: శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరత్ ఋతువు, శ్రావణ బహుళ విదియ శుక్రవారము మొదలు భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి శనివారము వరకు..2023 సెప్టెంబర్ నెలలో పంచాంగం, తిథి, నక్షత్రం, పండుగలు, సెలవులు..

01 సెప్టెంబర్ 2023 - శుక్రవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:05

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:26

తిథి విదియ రా. 11:53 వరకు

నక్షత్ర పూర్వాభాద్ర మ. 2:51 వరకు

యోగం ధృతి మ. 1:09 వరకు

కరణం తైతుల మ. 1:35 వరకు గరజి రా. 11:53 వరకు

వర్జ్యం రా. 11:34 నుండి రా. 1:00 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:34 నుండి ఉ. 9:23 వరకు మ. 12:40 నుండి మ. 1:30 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:43 నుండి మ. 12:16 వరకు

యమగండం మ. 3:21 నుండి సా. 4:54 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:10 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:29 నుండి తె. 5:17 వరకు

అమృత ఘడియలు ఉ. 7:52 నుండి ఉ. 9:17 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:51 నుండి మ. 12:40 వరకు

02 సెప్టెంబర్ 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:05

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:25

తిథి తదియ రా. 8:55 వరకు

నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర మ. 12:26 వరకు

యోగం శూల ఉ. 9:21 వరకు

కరణం వనిజ ఉ. 10:19 వరకు రా. 8:55 వరకు

వర్జ్యం రా. 11:34 నుండి రా. 1:03 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 7:44 నుండి ఉ. 8:34 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:10 నుండి ఉ. 10:43 వరకు

యమగండం మ. 1:48 నుండి మ. 3:20 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:05 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:29 నుండి తె. 5:17 వరకు

అమృత ఘడియలు ఉ. 8:11 నుండి ఉ. 9:38 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:51 నుండి మ. 12:40 వరకు

03 సెప్టెంబర్ 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

సంకష్టహర చతుర్థి

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:06

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:25

తిథి చవితి సా. 6:31 వరకు

నక్షత్రం రేవతి ఉ. 10:38 వరకు

యోగం వృద్ది తె. 3:10+ వరకు

కరణం బవ ఉ. 7:33 వరకు భాలవ సా. 6:31 వరకు

వర్జ్యం తె. 5:38 నుండి ఉ. 7:09 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:46 నుండి సా. 5:35 వరకు

రాహుకాలం సా. 4:52 నుండి సా. 6:25 వరకు

యమగండం మ. 12:15 నుండి మ. 1:47 వరకు

గుళికాకాలం మ. 3:20 నుండి సా. 4:52 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:30 నుండి తె. 5:18 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 2:36 నుండి తె. 4:07 వరకు ఉ. 8:25 నుండి ఉ. 9:54 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:50 నుండి మ. 12:40 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

04 సెప్టెంబర్ 2023 - సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:06

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:24

తిథి పంచమి సా. 4:48 వరకు

నక్షత్రం అశ్విని ఉ. 9:29 వరకు

యోగం ధ్రువ రా. 12:58+ వరకు

కరణం తైతుల సా. 4:48 వరకు గరజి తె. 4:10+ వరకు

వర్జ్యం సా. 6:52 నుండి రా. 8:26 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:39 నుండి మ. 1:29 వరకు మ. 3:07 నుండి మ. 3:56 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:10 వరకు

యమగండం ఉ. 10:42 నుండి మ. 12:15 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:47 నుండి మ. 3:19 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:30 నుండి తె. 5:18 వరకు

అమృత ఘడియలు తె. 4:17 నుండి తె. 5:51 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:50 నుండి మ. 12:39 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

05 సెప్టెంబర్ 2023 - మంగళవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:06

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:23

తిథి షష్ఠి మ. 3:52 వరకు

నక్షత్రం భరణి ఉ. 9:01 వరకు

యోగం వ్యఘతా రా. 11:22 వరకు

కరణం వనిజ మ. 3:52 వరకు విష్టి తె. 3:38+ వరకు

వర్జ్యం రా. 9:10 నుండి రా. 10:47 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:33 నుండి ఉ. 9:23 వరకు రా. 11:04 నుండి రా. 11:51 వరకు

రాహుకాలం మ. 3:19 నుండి సా. 4:51 వరకు

యమగండం ఉ. 9:10 నుండి ఉ. 10:42 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:14 నుండి మ. 1:47 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:30 నుండి తె. 5:18 వరకు

అమృత ఘడియలు లేదు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:50 నుండి మ. 12:39 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

06 సెప్టెంబర్ 2023 - బుధవారం పంచాంగం

శ్రీ శ్రీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:06

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:22

తిథి సప్తమి మ. 3:43 వరకు

నక్షత్రం కృతిక ఉ. 9:21 వరకు

యోగం హర్షణ రా. 10:24 వరకు

కరణం బవ మ. 3:43 వరకు భాలవ తె. 3:52+ వరకు

వర్జ్యం రా. 2:03 నుండి తె. 3:43 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:50 నుండి మ. 12:39 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:14 నుండి మ. 1:46 వరకు

యమగండం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:10 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:42 నుండి మ. 12:14 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:30 నుండి తె. 5:18 వరకు

అమృత ఘడియలు ఉ. 6:54 నుండి ఉ. 8:31 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

07 సెప్టెంబర్ 2023 - గురువారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:06

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:21

తిథి అష్టమి సా. 4:18 వరకు

నక్షత్రం రోహిణి ఉ. 10:25 వరకు

యోగం వజ్ర రా. 9:59 వరకు

కరణం కౌలవ సా. 4:18 వరకు తైతుల తె. 4:48+ వరకు

వర్జ్యం సా. 4:25 నుండి సా. 6:08 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:11 నుండి ఉ. 11:00 వరకు మ. 3:05 నుండి మ. 3:54 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:46 నుండి మ. 3:18 వరకు

యమగండం ఉ. 6:06 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:10 నుండి ఉ. 10:42 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:30 నుండి తె. 5:18 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 2:43 నుండి తె. 4:26 వరకు ఉ. 7:04 నుండి ఉ. 8:44 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:49 నుండి మ. 12:38 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

08 సెప్టెంబర్ 2023 - శుక్రవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:06

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:21

తిథి నవమి సా. 5:34 వరకు

నక్షత్రం మృగశిర మ. 12:09 వరకు

యోగం సిద్ధి రా. 10:03 వరకు

కరణం గరజి సా. 5:34 వరకు వనిజ ఉ. 6:20+ వరకు

వర్జ్యం రా. 9:21 నుండి రా. 11:06 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:33 నుండి ఉ. 9:22 వరకు మ. 12:38 నుండి మ. 1:27 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:42 నుండి మ. 12:13 వరకు

యమగండం మ. 3:17 నుండి సా. 4:49 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:10 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:30 నుండి తె. 5:18 వరకు

అమృత ఘడియలు తె. 3:29 నుండి తె. 5:14 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:49 నుండి మ. 12:38 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

09 సెప్టెంబర్ 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:06

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:20

తిథి దశమి రా. 7:20 వరకు

నక్షత్రం ఆరుద్ర మ. 2:25 వరకు

యోగం వ్యతిపాత రా. 10:30 వరకు

కరణం వనిజ ఉ. 6:21 వరకు విష్టి రా. 7:20 వరకు

వర్జ్యం తె. 3:46 నుండి తె. 5:33 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 7:44 నుండి ఉ. 8:33 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:10 నుండి ఉ. 10:41 వరకు

యమగండం మ. 1:45 నుండి మ. 3:16 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:06 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:30 నుండి తె. 5:18 వరకు

అమృత ఘడియలు లేదు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:49 నుండి మ. 12:37 వరకు

10 సెప్టెంబర్ 2023 - ఆదివారం పంచాంగం 

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం – ఉ. 6:07

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:19

తిథి ఏకాదశి రా. 9:30 వరకు

నక్షత్రం పునర్వసు సా. 5:04 వరకు

యోగం వారియ రా. 11:13 వరకు

కరణం బవ ఉ. 8:21 వరకు భాలవ రా. 9:30 వరకు

వర్జ్యం రా. 2:04 నుండి తె. 3:52 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:41 నుండి సా. 5:30 వరకు

రాహుకాలం సా. 4:47 నుండి సా. 6:19 వరకు

యమగండం మ. 12:13 నుండి మ. 1:44 వరకు

గుళికాకాలం మ. 3:16 నుండి సా. 4:47 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:31 నుండి తె. 5:19 వరకు

అమృత ఘడియలు మ. 2:26 నుండి సా. 4:13 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:48 నుండి మ. 12:37 వరకు

11 సెప్టెంబర్ 2023 - సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:07

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:18

ద్వాదశి రా. 11:53 వరకు

నక్షత్రం పుష్యమి రా. 7:58 వరకు

యోగం పరిఘ రా. 12:06 + వరకు

కరణం కౌలవ ఉ. 10:40 వరకు తైతుల రా. 11:53 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 10:25 నుండి మ. 12:13 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:37 నుండి మ. 1:25 వరకు మ. 3:03 నుండి మ. 3:52 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:09 వరకు

యమగండం ఉ. 10:41 నుండి మ. 12:12 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:44 నుండి మ. 3:15 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:31 నుండి తె. 5:19 వరకు

అమృత ఘడియలు మ. 12:50 నుండి మ. 2:38 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:48 నుండి మ. 12:37 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

12 సెప్టెంబర్ 2023 - మంగళవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:07

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:17

తిథి త్రయోదశి రా. 2:21+ వరకు

నక్షత్రం ఆశ్లేష రా. 10:57 వరకు

యోగం శివ రా. 1:03 + వరకు

కరణం గరజి మ. 1:07 వరకు వనిజ రా. 2:21 + వరకు

వర్జ్యం మ. 12:31 నుండి మ. 2:19 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:33 నుండి ఉ. 9:22 వరకు రా. 11:01 నుండి రా. 11:48 వరకు

రాహుకాలం మ. 3:15 నుండి సా. 4:46 వరకు

యమగండం ఉ. 9:09 నుండి ఉ. 10:41 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:12 నుండి మ. 1:43 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:31 నుండి తె. 5:19 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 9:13 నుండి రా. 11:01 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:48 నుండి మ. 12:36 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

13 సెప్టెంబర్ 2023 - బుధవారం పంచాంగం

ఉత్తర ఫల్గుని(ఉత్తర) కార్తె

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:07

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:16

తిథి చతుర్దశి తె. 4:49+ వరకు

నక్షత్రం మఖ రా. 1:56+ వరకు

యోగం సిద్ధ రా. 1:59+ వరకు

కరణం విష్టిమ. 3:35 వరకు శకుని తె. 4:49+ వరకు

వర్జ్యం ఉ. 10:58 నుండి మ. 12:46 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:47 నుండి మ. 12:36 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:12 నుండి మ. 1:43 వరకు

యమగండం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:09 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:40 నుండి మ. 12:12 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:31 నుండి తె. 5:19 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 11:19 నుండి రా. 1:07 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

14 సెప్టెంబర్ 2023 - గురువారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:07

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:16

తిథి అమావాస్య ఉ. 7:09+ వరకు

నక్షత్రం పూర్వ ఫల్గుని(పుబ్బ) తె. 4:49+ వరకు

యోగం సాధ్య రా. 2:49+ వరకు

కరణం చతుష్పాద సా. 5:59 వరకు నాగవ ఉ. 7:09+ వరకు

వర్జ్యం మ. 12:54 నుండి మ. 2:41 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:10 నుండి ఉ. 10:59 వరకు మ. 3:01 నుండి మ. 3:50 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:42 నుండి మ. 3:13 వరకు

యమగండం ఉ. 6:07 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:09 నుండి ఉ. 10:40 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:31 నుండి తె. 5:19 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 9:44 నుండి రా. 11:31 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:47 నుండి మ. 12:36 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

15 సెప్టెంబర్ 2023 - శుక్రవారం పంచాంగం

శ్రావణ మాసం ముగింపు, పోలాల అమావాస్య

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:07

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:15

తిథి అమావాస్య ఉ. 7:09 వరకు

నక్షత్రం ఉత్తర ఫల్గుని(ఉత్తర) ఉ. 7:31+ వరకు

యోగం శుభ తె. 3:32+ వరకు

కరణం నాగవ ఉ. 7:09 వరకు స్తుఘ్నమ రా. 8:14 వరకు

వర్జ్యం మ. 12:54 నుండి మ. 2:41 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:33 నుండి ఉ. 9:21 వరకు మ. 12:35 నుండి మ. 1:24 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:40 నుండి మ. 12:11 వరకు

యమగండం మ. 3:13 నుండి సా. 4:44 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:09 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:31 నుండి తె. 5:19 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 11:35 నుండి రా. 1:22 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:47 నుండి మ. 12:35 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

16 సెప్టెంబర్ 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:07

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:14

తిథి పాడ్యమి ఉ. 9:16 వరకు

నక్షత్రం ఉత్తర ఫల్గుని(ఉత్తర) ఉ. 7:30 వరకు

యోగం శుక్ల తె. 4:02+ వరకు

కరణం బవ ఉ. 9:16 వరకు భాలవ రా. 10:14 వరకు

వర్జ్యం సా. 4:51 నుండి సా. 6:37 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 7:44 నుండి ఉ. 8:33 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:09 నుండి ఉ. 10:40 వరకు

యమగండం మ. 1:41 నుండి మ. 3:12 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:07 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:31 నుండి తె. 5:19 వరకు

అమృత ఘడియలు తె. 3:25 నుండి తె. 5:11 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:46 నుండి మ. 12:35 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

17 సెప్టెంబర్ 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:07

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:13

తిథి విదియ ఉ. 11:07 వరకు

నక్షత్రం హస్త ఉ. 9:55 వరకు

యోగం బ్రహ్మ తె. 4:17+ వరకు

కరణం కౌలవ ఉ. 11:07 వరకు తైతుల రా. 11:55 వరకు

వర్జ్యం సా. 6:44 నుండి రా. 8:28 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:36 నుండి సా. 5:25 వరకు

రాహుకాలం సా. 4:42 నుండి సా. 6:13 వరకు

యమగండం మ. 12:10 నుండి మ. 1:41 వరకు

గుళికాకాలం మ. 3:12 నుండి సా. 4:42 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:31 నుండి తె. 5:19 వరకు

అమృత ఘడియలు లేదు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:46 నుండి మ. 12:34 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

18 సెప్టెంబర్ 2023 - సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:08

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:12

తిథి తదియ మ. 12:37 వరకు

నక్షత్రం చిత్తా ఉ. 11:59 వరకు

యోగం ఇంద్ర తె. 4:13+ వరకు

కరణం గరజి మ. 12:37 వరకు నిజ రా. 1:12+ వరకు

వర్జ్యం సా. 6:07 నుండి రా. 7:50 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:34 నుండి మ. 1:22 వరకు మ. 2:59 నుండి మ. 3:47 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:09 వరకు

యమగండం ఉ. 10:39 నుండి మ. 12:10 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:40 నుండి మ. 3:11 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:32 నుండి తె. 5:20 వరకు

అమృత ఘడియలు తె. 4:23 నుండి ఉ. 6:06 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:46 నుండి మ. 12:34 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

19 సెప్టెంబర్ 2023 - మంగళవారం పంచాంగం

వినాయక చవితి

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:08

సూర్యాస్తమయం సా. 6:11

తిథి చవితి మ, 1:40 వరకు

నక్షత్రం స్వాతి మ. 1:39 వరకు

యోగం వైధృతి తె. 3:46+ వరకు

కరణం విష్టి మ. 1:40 వరకు బవ రా. 2:01+ వరకు

వర్జ్యం రా. 7:40 నుండి రా. 9:21 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:33 నుండి ఉ. 9:21 వరకు రా. 10:58 నుండి రా. 11:46 వరకు

రాహుకాలం మ. 3:10 నుండి సా. 4:41 వరకు

యమగండం ఉ. 9:09 నుండి ఉ. 10:39 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:10 నుండి మ. 1:40 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:32 నుండి తె. 5:20 వరకు

అమృత ఘడియలు లేదు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:45 నుండి మ. 12:34 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

20 సెప్టెంబర్ 2023 - బుధవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:08

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:11

తిథి పంచమి మ. 2:12 వరకు

నక్షత్రం విశాఖ మ. 2:48 వరకు

యోగం విష్కంభ తె. 3:02+ వరకు

కరణం భాలవ మ. 2:12 వరకు కౌలవ రా. 2:17+ వరకు

వర్జ్యం రా. 7:04 నుండి రా. 8:43 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:45 నుండి మ. 12:33 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:09 నుండి మ. 1:39 వరకు

యమగండం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:08 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:39 నుండి మ. 12:09 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:32 నుండి తె. 5:20 వరకు

అమృత ఘడియలు లేదు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

21 సెప్టెంబర్ 2023 - గురువారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:08

సూర్యాస్తమయం సా. 6:10

తిథి షష్ఠి మ. 2:10 వరకు

నక్షత్రం అనురాధ మ. 3:24 వరకు

యోగం ప్రీతి రా. 1:40 వరకు

కరణం తైతుల మ. 2:10 వరకు గరజి రా. 1:57+ వరకు

వర్జ్యం రా. 9:11 నుండి రా. 10:47 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:09 నుండి ఉ. 10:57 వరకు మ. 2:57 నుండి మ. 3:45 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:39 నుండి మ. 3:09 వరకు

యమగండం ఉ. 6:08 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:08 నుండి ఉ. 10:39 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:32 నుండి తె. 5:20 వరకు

అమృత ఘడియలు లేదు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:45 నుండి మ. 12:33 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

22 సెప్టెంబర్ 2023 - శుక్రవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:08

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:09

తిథి సప్తమి మ. 1:31 వరకు

నక్షత్రం జ్యేష్ఠ మ. 3:23 వరకు యోగం

యోగం ఆయుష్మాన్ రా. 11:47 వరకు

కరణం వనిజ మ. 1:31 వరకు విష్టి రా. 12:58 వరకు

వర్జ్యం మ. 1:23 నుండి మ. 2:56 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:32 నుండి ఉ. 9:20 వరకు మ. 12:33 నుండి మ. 1:21 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:38 నుండి మ. 12:08 వరకు

యమగండం మ. 3:09 నుండి సా. 4:39 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:08 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:32 నుండి తె. 5:20 వరకు

అమృత ఘడియలు ఉ. 6:46 నుండి ఉ.8:22 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:44 నుండి మ. 12:32 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

23 సెప్టెంబర్ 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం – ఉ. 6:08

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:08

తిథి అష్టమి మ. 12:14 వరకు

నక్షత్రం మూల మ. 2:44 వరకు

యోగం సౌభాగ్య రా. 9:24 వరకు

కరణం బవ మ. 12:14 వరకు భాలవ రా. 11:21 వరకు

వర్జ్యం రా. 12:02 నుండి రా. 1:33 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 7:44 నుండి ఉ. 8:32 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:08 నుండి ఉ. 10:38 వరకు

యమగండం మ. 1:38 నుండి మ. 3:08 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:08 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:32 నుండి తె. 5:20 వరకు

అమృత ఘడియలు ఉ. 8:47 నుండి ఉ. 10:20 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:44 నుండి మ. 12:32 వరకు

24 సెప్టెంబర్ 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:08

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:07

తిథి నవమి ఉ. 10:20 వరకు

నక్షత్రం పూర్వాషాఢ మ. 1:30 వరకు

యోగం శోభన సా. 6:33 వరకు

కరణం కౌలవ ఉ. 10:20 వరకు తైతుల రా. 9:09 వరకు

దుర్ముహూర్తం వర్జ్యం రా. 9:06 నుండి రా. 10:35 వరకు

వర్జ్యం సా. 4:31 నుండి సా. 5:19 వరకు

రాహుకాలం సా. 4:37 నుండి సా. 6:07 వరకు

యమగండం మ. 12:08 నుండి మ. 1:38 వరకు

గుళికాకాలం మ. 3:07 నుండి సా. 4:37 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:32 నుండి తె. 5:20 వరకు

అమృత ఘడియలు ఉ. 9:08 నుండి ఉ. 10:39 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:44 నుండి మ. 12:32 వరకు

25 సెప్టెంబర్ 2023 - సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:08

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:06

తిథి దశమి ఉ. 7:55 వరకు

నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ ఉ. 11:45 వరకు

యోగం అతిగండ మ. 3:17 వరకు

కరణం గరజి ఉ. 7:55 వరకు వనిజ సా. 6:27 వరకు

వర్జ్యం మ. 3:32 నుండి సా. 5:00 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:31 నుండి మ. 1:19 వరకు మ. 2:55 నుండి మ. 3:43 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:08 వరకు

యమగండం ఉ. 10:38 నుండి మ. 12:07 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:37 నుండి మ. 3:07 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:32 నుండి తె. 5:20 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 12:15 నుండి రా. 1:42 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:43 నుండి మ. 12:31 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

26 సెప్టెంబర్ 2023 - మంగళవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:09

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:05

తిథి ద్వాదశి రా. 1:44+ వరకు

నక్షత్రం శ్రవణ ఉ. 9:33 వరకు

యోగం సుకర్మ ఉ. 11:41 వరకు

కరణం బవ మ. 3:23 వరకు లవ రా. 1:444 వరకు

వర్జ్యం మ. 1:16 నుండి మ. 2:42 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:32 నుండి ఉ. 9:20 వరకు రా. 10:55 నుండి రా. 11:43 వరకు

రాహుకాలం మ. 3:06 నుండి సా. 4:36 వరకు

యమగండం ఉ. 9:08 నుండి ఉ. 10:37 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:07 నుండి మ. 1:37 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:33 నుండి తె. 5:21 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 9:52 నుండి రా. 11:17 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:43 నుండి మ. 12:31 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

27 సెప్టెంబర్ 2023 - బుధవారం పంచాంగం

హస్త కార్తె

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:09

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:05

తిథి త్రయోదశి రా. 10:18 వరకు

నక్షత్రం ధనిష్ఠ ఉ. 7:02 వరకు

యోగం ధృతి ఉ. 7:50 వరకు

కరణం కౌలవ మ. 12:02 వరకు తైతుల రా. 10:18 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 10:10 నుండి ఉ. 11:35 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:43 నుండి మ. 12:31 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:07 నుండి మ. 1:36 వరకు

యమగండం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:08 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:37 నుండి మ. 12:07 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:33 నుండి తె. 5:21 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 10:05 నుండి రా. 11:30 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

28 సెప్టెంబర్ 2023 - గురువారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:09

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:04

తిథి చతుర్దశి సా. 6:50 వరకు

నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర రా. 1:40+ వరకు

యోగం గండ రా. 11:52 వరకు

కరణం గర ఉ. 8:34 వరకు వనిజ సా. 6:50 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 10:24 నుండి ఉ. 11:50 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:07 నుండి ఉ. 10:55 వరకు మ. 2:53 నుండి మ. 3:41 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:36 నుండి మ. 3:05 వరకు

యమగండం ఉ. 6:09 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:08 నుండి ఉ. 10:37 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:33 నుండి తె. 5:21 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 6:42 నుండి రా. 8:07 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:43 నుండి మ. 12:30 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

29 సెప్టెంబర్ 2023 - శుక్రవారం పంచాంగం

పౌర్ణమి

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:09

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:03

పౌర్ణమి మ. 3:30 వరకు

నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర రా. 11:11 వరకు

యోగం వృద్ధి రా. 8:01 వరకు కరణం

కరణం బవ మ. 3:30 వరకు భాలవ రా. 1:53+ వరకు

వర్జ్యం ఉ. 10:13 నుండి ఉ. 11:40 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:32 నుండి ఉ. 9:20 వరకు మ. 12:30 నుండి మ. 1:18 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:37 నుండి మ. 12:06 వరకు

యమగండం మ. 3:05 నుండి సా. 4:34 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 7:38 నుండి ఉ. 9:08 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:33 నుండి తె. 5:21 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 7:00 నుండి రా. 8:26 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:42 నుండి మ. 12:30 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

30 సెప్టెంబర్ 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం – ఉ. 6:09

సూర్యాస్తమయం - సా. 6:02

తిథి పాడ్యమి మ. 12:25 వరకు

నక్షత్రం రేవతి రా. 9:08 వరకు

యోగం ధ్రువ సా. 4:26 వరకు

కరణం కౌలవ మ. 12:25 వరకు తైతుల రా. 11:02 వరకు

వర్జ్యం మ. 3:44 నుండి సా. 5:13 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 7:44 నుండి ఉ. 8:32 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:07 నుండి ఉ. 10:37 వరకు

యమగండం మ. 1:35 నుండి మ. 3:04 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:09 నుండి ఉ. 7:38 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:33 నుండి తె. 5:21 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 6:57 నుండి రా. 8:24 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:42 నుండి మ. 12:29 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

తెలుగు పండుగలు సెప్టెంబర్, 2023

02 Sat » సంకటహర చతుర్థి

04 Mon » రక్షా పంచమి

05 Tue » బలరామ జయంతి , గురు పూజోత్సవం

06 Wed » బుద్ధ అష్టమి

07 Thu » శ్రీకృష్ణాష్టమి

12 Tue » ప్రదోష వ్రతం

13 Wed » మాస శివరాత్రి , ఉత్తర కార్తె

14 Thu » పొలాల అమావాస్య , అమావాస్య

16 Sat » చంద్రోదయం

17 Sun » వరాహ జయంతి , విశ్వకర్మ జయంతి , కన్య సంక్రాంతి

18 Mon » వినాయక చవితి , సోమవారం వృతం , సమవేదం ఉపకారమా

19 Tue » చతుర్థి వ్రతం

20 Wed » ఋషి పంచమి

21 Thu » స్కంద షష్టి

22 Fri » మహాలక్ష్మి వ్రతం

23 Sat » దుర్గాష్టమి వ్రతం , రాధాష్టమి

25 Mon » పార్శ్వ ఏకాదశి

26 Tue » వైష్ణవ పార్శ్వ ఏకాదశి , వామన జయంతి

27 Wed » ప్రదోష వ్రతం , ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం

28 Thu » గణేష్ నిమజ్జనం , హస్త కార్తె , అనంత పద్మనాభ వ్రతం

29 Fri » పౌర్ణమి , మహాలయ పక్ష ప్రారంభం , శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ , పౌర్ణమి వ్రతం
Tags: క్యాలెండర్ 2023, క్యాలెండర్ సెప్టెంబర్ 2023, 2023 పంచాంగం, Telugu Calendar September 2023, Telugu Calendar 2023, Calendar 2023 pdf, Telugu Panchamgam 2023, September month panchamgam 2023, Dailya Panchamgam

Comments