Drop Down Menus

శ్రీ వైద్యనాథాష్టకం..!! ప్రతి దినము మూడుసార్లు పఠించిన సకల రోగ నివారణ జరుగును..| Sri Vaidyanatha Ashtakam

శ్రీ వైద్యనాథాష్టకం..!!

ప్రతి దినము మూడుసార్లు పఠించిన సకల రోగ నివారణ జరుగును..

శ్రీరామసౌమిత్రిజటాయువేద

షడాననాదిత్య కుజార్చితాయ |

శ్రీనీలకంఠాయ దయామయాయ

శ్రీవైద్యనాథాయ నమఃశ్శివాయ ǁ

శ్రీరాముడు, లక్ష్మణుడు, జటాయువు, వేదములు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, సూర్యుడు, అంగారకుడిచే పూజింపబడిన నీలకంఠము కలవాడు,దయామయుడు, వైద్యనాథుడైన శివునికి నా నమస్కారము.

గంగాప్రవాహేందు జటాధరాయ

త్రిలోచనాయ స్మర కాలహంత్రే |

సమస్త దేవైరభిపూజితాయ

శ్రీవైద్యనాథాయ నమఃశ్శివాయ  ǁ

ప్రవహించే గంగను, చంద్రుని జటాఝూటములో ధరించిన, మూడు కన్నులు కలవాడు,మన్మథుని, యముని సంహరించినవాడు,దేవతలందరి చేత పూజింపబడినవాడు, వైద్యనాథుడైన శివునికి నా నమస్కారములు.

భక్తప్రియాయ త్రిపురాంతకాయ

పినాకినే దుష్ట హరాయ నిత్యమ్ |

ప్రత్యక్షలీలాయ మనుష్యలోకే

శ్రీవైద్యనాథాయ నమఃశ్శివాయ ǁ

భక్తప్రియుడు,త్రిపురములను నాశనము చేసినవాడు, పినాకమును చేతిలో ధరించిన వాడు, నిత్యము దుష్టులను సంహరించేవాడు వైద్యనాథుడైన శివునకు నా నమస్కారము. 

ప్రభూతవాతాది సమస్తరోగ

ప్రణాశకర్త్రే మునివందితాయ |

ప్రభాకరేంద్వగ్నివిలోచనాయ

శ్రీవైద్యనాథాయ నమఃశ్శివాయ ǁ

వాతము, కీళ్ళనొప్పులు మొదలగు రోగములను నాశనము చేసేవాడు, మునులచే పూజింపబడినవాడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు,అగ్ని నేత్రములుగా కలవాడు, వైద్యనాథుడైన శివునికి నా నమస్కారము.

వాక్శ్రోత్రనేత్రాంఘ్రి విహీనజంతోః

వాక్శ్రోత్రనేత్రాంఘ్రి సుఖప్రదాయ |

కుష్ఠాదిసర్వోన్నత రోగహంత్రే

శ్రీవైద్యనాథాయ నమఃశ్శివాయ ǁ

వాక్కు,వినికిడి,శక్తి,కాంతిచూపు, నడిచే శక్తి కోల్పోయిన జీవరాశులకు ఆ శక్తులను తిరిగి కలిపించేవాడు. కుష్ఠు మొదలగు భయంకరమైన రోగములను నిర్మూలన చేసి ఆరోగ్యమును ప్రసాదించేవాడు వైద్యనాథుడైన శివునకు నా నమస్కారము.

వేదాంతవేద్యాయ జగన్మయాయ

యోగీశ్వరధ్యేయపదాంబుజాయ |

త్రిమూర్తిరూపాయ సహస్ర నామ్నే

శ్రీవైద్యనాథాయ నమఃశ్శివాయ ǁ

వేదముల ద్వారా తెలుసుకొనే దైవము, విశ్వమంతా వ్యాపించి యున్నవాడు,యోగులచే ధ్యానించబడిన పాదపద్మములను కలిగినవాడు, త్రిమూర్తుల రూపమైనవాడు,సహస్రనామములు కలవాడు వైద్యనాథుడైన శివునకు నా నమస్కారము.

స్వతీర్ధమృద్భస్మభృతాంగభాజాం

పిశాచదుఃఖార్తిభయాపహాయ |

ఆత్మస్వరూపాయ శరీరభాజాం

శ్రీవైద్యనాథాయ నమఃశ్శివాయ ǁ

ఆయన దేవాలయమున ఉన్న పుణ్యపుష్కరణి స్నానము వలన, వేపచెట్టు క్రింద మట్టి మరియు భస్మము వలన భూతప్రేతముల బాధ, దుఃఖములు, కష్టములు,భయములు,రోగములు,తొలగించే ఆత్మస్వరూపుడై దేహమునందు నివసిస్తున్న వైద్యనాథుడైన శివునకు నా నమస్కారము.

శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ

స్రక్గంధ భస్మాద్యభి శోభితాయ |

సుపుత్రదారాది సుభాగ్యదాయ

శ్రీవైద్యనాథాయ నమఃశ్శివాయ ǁ

నీలకంఠుడు,వృషభమును పతాకమందు చిహ్నముగా కలవాడు,పుష్పములు,గంధము,భస్మముచే అలంకరించబడి శోభిల్లేవాడు, సుపుత్రులు,మంచిధర్మపత్ని,సత్సంపదలు,అదృష్టమును ఇచ్చేవాడు వైద్యనాథుడైన శివునకు నా నమస్కారము.

ఫలశృతిః

బాలాంబికేశ వైద్యేశ భవ రోగ 

హరేతి చ 

జపేన్నామ త్రయం నిత్యం మహారోగ నివారణమ్ ǁ

బాలాంబికాపతి,జరామరణముల భయమును పోగొట్టేవాడు అయిన వైద్యనాథుని ఈ వైద్యనాథాష్టకం మూడుసార్లు పఠించే వారికి సకల రోగనివారణ కలుగును..

Tags: Sri Vaidyanatha Ashtakam, lingashtakam telugu, dakshinamurthy ashtakam, vishnu kavacham telugu, lalitha sahasranamam, lord shiva, shiva stotram

ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

ఎక్కువమంది చదివినవి

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.