Bhagavad Gita 18th Chapter 11-20 Slokas and Meaning in Telugu | సరళమైన తెలుగు లో భగవద్గీత


ŚRĪMAD BHAGAVAD GĪTA AŚHṬĀDAŚOADHYĀYAḤ

శ్రీమద్ భగవద్ గీత అష్టాదశోఽధ్యాయః

atha aśhṭādaśoadhyāyaḥ |
అథ అష్టాదశోఽధ్యాయః |

na hi dehabhṛtā śakyaṃ tyaktuṃ karmāṇyaśeśhataḥ |
yastu karmaphalatyāgī sa tyāgītyabhidhīyate ‖ 11 ‖

న హి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః |

యస్తు కర్మఫలత్యాగీ స త్యాగీత్యభిధీయతే ‖ 11 ‖


భావం : కర్మలను పూర్తిగా వదిలిపెట్టడం శరీరాన్ని ధరించినవాడికి శక్యం కాదు. కనుక కర్మఫలాలను విడిచిపెట్టిన వాడే త్యాగి.

aniśhṭamiśhṭaṃ miśraṃ cha trividhaṃ karmaṇaḥ phalam |
bhavatyatyāgināṃ pretya na tu saṃnyāsināṃ kvachit ‖ 12 ‖

అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణః ఫలమ్ |

భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య న తు సంన్యాసినాం క్వచిత్ ‖ 12 ‖


భావం : కర్మఫలాలను త్యాగం చేయనివాళ్లకు మరణానంతరం తాము ఆచరించిన కర్మల ధర్మా ధర్మాలను బట్టి దుఃఖ కారం, సుఖప్రదం, మిశ్రమం అనే మూడు విధాలైన ఫలాలు కలుగుతాయి. అయితే కర్మఫలాలను విడిచి పెట్టిన సన్యాసులకు అవి అంటవు.

pañchaitāni mahābāho kāraṇāni nibodha me |
sāṅkhye kṛtānte proktāni siddhaye sarvakarmaṇām ‖ 13 ‖

పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధ మే |

సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణామ్ ‖ 13 ‖


భావం : అర్జునా ! సర్వకర్మలు ఫలించడానికి సాంఖ్య శాస్త్రం ఐదు కారణాలు చెప్పింది. వాటిని వివరిస్తాను విను.

adhiśhṭhānaṃ tathā kartā karaṇaṃ cha pṛthagvidham |
vividhāścha pṛthakcheśhṭā daivaṃ chaivātra pañchamam ‖ 14 ‖

అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ |

వివిధాశ్చ పృథక్చేష్టా దైవం చైవాత్ర పంచమమ్ ‖ 14 ‖


భావం : కర్మలన్నిటికీ శరీరం, జీవాత్మ, ఇంద్రియాలు, వాటి వేర్వేరు వ్యాపారాలు దైవం అనే ఐదు కారణాలు.

śarīravāṅmanobhiryatkarma prārabhate naraḥ |
nyāyyaṃ vā viparītaṃ vā pañchaite tasya hetavaḥ ‖ 15 ‖

శరీరవాఙ్మనోభిర్యత్కర్మ ప్రారభతే నరః |

న్యాయ్యం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః ‖ 15 ‖

భావం : మానవుడు శరీరం, వాక్కు, మనసులతో మంచిపని కాని , చెడ్డపని కాని ఆరంభించడానికి కారణాలు ఈ ఐదే.

tatraivaṃ sati kartāramātmānaṃ kevalaṃ tu yaḥ |
paśyatyakṛtabuddhitvānna sa paśyati durmatiḥ ‖ 16 ‖

తత్రైవం సతి కర్తారమాత్మానం కేవలం తు యః |

పశ్యత్యకృతబుద్ధిత్వాన్న స పశ్యతి దుర్మతిః ‖ 16 ‖


భావం : కర్మలకు సంబందించిన కారణాలు ఇలా వుండగా, బుద్ధి, సంస్కారం లేనివాడు తానే కర్తనని తలుస్తాడు. అలాంటి అవివేకి కర్మ స్వరూపాన్ని కాని, ఆత్మ స్వరూపాన్ని కాని సరిగా తెలుసుకోలేడు.

yasya nāhaṅkṛto bhāvo buddhiryasya na lipyate |
hatvā'pi sa imāṃllokānna hanti na nibadhyate ‖ 17 ‖

యస్య నాహంకృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే |

హత్వాఽపి స ఇమా~ంల్లోకాన్న హంతి న నిబధ్యతే ‖ 17 ‖

భావం : కర్మల విషయంలో అహంకార మమకారాలు లేనివాడు ఈ ప్రాణు లన్నిటినీ చంపిన హంతకుడు కాడు. కర్మలు అతనిని బంధించవు.

GYānaṃ GYeyaṃ pariGYātā trividhā karmachodanā |
karaṇaṃ karma karteti trividhaḥ karmasaṅgrahaḥ ‖ 18 ‖

జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాతా త్రివిధా కర్మచోదనా |

కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధః కర్మసంగ్రహః ‖ 18 ‖


భావం : తెలివి తెలుసుకోదగ్గది, తెలుసుకునేవాడు - ఈ మూడు కర్మలకు కారణాలు. అలాగే కర్మకు ఆధారం -సాధనం, చేసేపని చేసేవాడు అని మూడు విధాలు.

GYānaṃ karma cha kartā cha tridhaiva guṇabhedataḥ |
prochyate guṇasaṅkhyāne yathāvachChṛṇu tānyapi ‖ 19 ‖

జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిధైవ గుణభేదతః |

ప్రోచ్యతే గుణసంఖ్యానే యథావచ్ఛృణు తాన్యపి ‖ 19 ‖


భావం : గుణాలు భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానం, కర్మ, కర్త, అనేవాటిని సాంఖ్యశాస్త్రం మూడేసి విధాలుగా విభజించింది. వాటిని గురించి చెబుతాను విను.

sarvabhūteśhu yenaikaṃ bhāvamavyayamīkśhate |
avibhaktaṃ vibhakteśhu tajGYānaṃ viddhi sāttvikam ‖ 20 ‖

సర్వభూతేషు యేనైకం భావమవ్యయమీక్షతే |

అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్జ్ఞానం విద్ధి సాత్త్వికమ్ ‖ 20 ‖


భావం : విడి విడి విభాగాలుగా వుండే ప్రాణు లన్నిటిలోను అఖండము, అవినాశనము, అవిభక్తమూ అయిన ఆత్మావస్తువును చూసేవాడి జ్ఞానం సాత్త్విక జ్ఞానమని తెలుసుకో.
భగవద్గీతలోని 18అధ్యాయాలు  వాటి భావాలు మరియు ఆడియోల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 18th chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning

Comments