Tirumala Darshan Information:

Tirumala News ***  ఓం నమో వేంకటేశాయ *** నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన రూ.300/- ప్ర‌త్యేక ప్ర‌వేశ ద‌ర్శ‌నం టిక్కెట్ల‌ ఆన్‌లైన్ కోటాను సెప్టెంబరు 21న ఉదయం 9 గంటలకు టీటీడీ వెబ్‌సైట్‌లో విడుదల చేయ‌నుంది.***నవంబర్ నెలలో కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, సహస్ర దీపాలంకార సేవతో సహా ఆర్జిత సేవా టిక్కెట్లు సెప్టెంబరు 21 మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ***నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ రిజిస్ట్రేషన్లు సెప్టెంబర్ 21 నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి.***అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన అంగప్రదక్షిణం టోకెన్‌లు సెప్టెంబర్ 22న ఉదయం 9 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయబడతాయి.***అక్టోబ‌రు 25న సూర్యగ్రహణం, న‌వంబరు 8న చంద్ర‌గ్ర‌హ‌ణం- ఆయా రోజుల్లో 12 గంట‌ల పాటు శ్రీ‌వారి ఆల‌య త‌లుపులు మూత –అన్ని ర‌కాల ద‌ర్శ‌నాలు ర‌ద్దు – స‌ర్వ‌ద‌ర్శ‌నం భ‌క్తుల‌కు మాత్ర‌మే అనుమ‌తి.** ***ప్రస్తుతం తిరుమలలో ఎటువంటి ఉచిత దర్శనం టికెట్స్ ఇవ్వడం లేదు . అందరు టికెట్ లేకుండా దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ***జులై 7న సెప్టెంబరు నెల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటా 9 గంట‌ల‌కు టిటిడి ఆన్ లైన్ లో విడుదల.***తిరుమలలో సంపూర్ణ ప్లాస్టిక్‌ నిషేధం. ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, బ్యాగులు, కవర్ల వినియోగాన్ని తిరుమలలో టీటీడీ పూర్తిగా నిషేధించింది. *** ఆన్లైన్ సేవ తీసుకున్నవారికి కూడా దర్శనం ఉంటుంది సేవ తో పాటు దర్శనం బుక్ చేస్కోవాలి .*** కళ్యాణం టికెట్స్ ఏ ఇద్దరైనా బుక్ చేస్కోవచ్చు దంపతులే కాకుండా   ఇద్దరు మగవాళ్ళు , ఇద్దరు ఆడవాళ్లు కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు . *** .****

Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . ***షిర్డీ ఆలయం ఓపెన్ లోనే ఉంది . ఆన్ లైన్ లో టికెట్స్ బుక్ చేస్కుని దర్శనానికి వెళ్ళాలి . రామేశ్వరం లో బావుల్లో స్నానానికి అనుమతించడం లేదు తమిళనాడు లోని ఆలయాలకు ఆన్లైన్ బుకింగ్ అవసరం లేదు . అరుణాచలం దర్శనానికి ఆన్ లైన్ టికెట్ అవసరం లేదు నేరుగా వెళ్లి దర్శించవచ్చు గిరిప్రదక్షిణ కలదు .  . 

Bhagavad Gita Chapter 6th Lyrics in English | Bhagavad Gita Learning Audios

ŚRĪMAD BHAGAVAD GĪTA ŚHAŚHṬHOADHYĀYAḤ

atha śhaśhṭhoadhyāyaḥ |

śrībhagavānuvācha |
anāśritaḥ karmaphalaṃ kāryaṃ karma karoti yaḥ |
sa saṃnyāsī cha yogī cha na niragnirna chākriyaḥ ‖ 1 ‖

yaṃ saṃnyāsamiti prāhuryogaṃ taṃ viddhi pāṇḍava |
na hyasaṃnyastasaṅkalpo yogī bhavati kaśchana ‖ 2 ‖

ārurukśhormuneryogaṃ karma kāraṇamuchyate |
yogārūḍhasya tasyaiva śamaḥ kāraṇamuchyate ‖ 3 ‖

yadā hi nendriyārtheśhu na karmasvanuśhajjate |
sarvasaṅkalpasaṃnyāsī yogārūḍhastadochyate ‖ 4 ‖

uddharedātmanātmānaṃ nātmānamavasādayet |
ātmaiva hyātmano bandhurātmaiva ripurātmanaḥ ‖ 5 ‖

bandhurātmātmanastasya yenātmaivātmanā jitaḥ |
anātmanastu śatrutve vartetātmaiva śatruvat ‖ 6 ‖

jitātmanaḥ praśāntasya paramātmā samāhitaḥ |
śītośhṇasukhaduḥkheśhu tathā mānāpamānayoḥ ‖ 7 ‖

GYānaviGYānatṛptātmā kūṭastho vijitendriyaḥ |
yukta ityuchyate yogī samalośhṭāśmakāñchanaḥ ‖ 8 ‖

suhṛnmitrāryudāsīnamadhyasthadveśhyabandhuśhu |
sādhuśhvapi cha pāpeśhu samabuddhirviśiśhyate ‖ 9 ‖

yogī yuñjīta satatamātmānaṃ rahasi sthitaḥ |
ekākī yatachittātmā nirāśīraparigrahaḥ ‖ 10 ‖

śuchau deśe pratiśhṭhāpya sthiramāsanamātmanaḥ |
nātyuchChritaṃ nātinīchaṃ chailājinakuśottaram ‖ 11 ‖

tatraikāgraṃ manaḥ kṛtvā yatachittendriyakriyāḥ |
upaviśyāsane yuñjyādyogamātmaviśuddhaye ‖ 12 ‖

samaṃ kāyaśirogrīvaṃ dhārayannachalaṃ sthiraḥ |
samprekśhya nāsikāgraṃ svaṃ diśaśchānavalokayan ‖ 13 ‖

praśāntātmā vigatabhīrbrahmachārivrate sthitaḥ |
manaḥ saṃyamya machchitto yukta āsīta matparaḥ ‖ 14 ‖

yuñjannevaṃ sadātmānaṃ yogī niyatamānasaḥ |
śāntiṃ nirvāṇaparamāṃ matsaṃsthāmadhigachChati ‖ 15 ‖

nātyaśnatastu yogoasti na chaikāntamanaśnataḥ |
na chātisvapnaśīlasya jāgrato naiva chārjuna ‖ 16 ‖

yuktāhāravihārasya yuktacheśhṭasya karmasu |
yuktasvapnāvabodhasya yogo bhavati duḥkhahā ‖ 17 ‖

yadā viniyataṃ chittamātmanyevāvatiśhṭhate |
niḥspṛhaḥ sarvakāmebhyo yukta ityuchyate tadā ‖ 18 ‖

yathā dīpo nivātastho neṅgate sopamā smṛtā |
yogino yatachittasya yuñjato yogamātmanaḥ ‖ 19 ‖

yatroparamate chittaṃ niruddhaṃ yogasevayā |
yatra chaivātmanātmānaṃ paśyannātmani tuśhyati ‖ 20 ‖

sukhamātyantikaṃ yattadbuddhigrāhyamatīndriyam |
vetti yatra na chaivāyaṃ sthitaśchalati tattvataḥ ‖ 21 ‖

yaṃ labdhvā chāparaṃ lābhaṃ manyate nādhikaṃ tataḥ |
yasminsthito na duḥkhena guruṇāpi vichālyate ‖ 22 ‖

taṃ vidyādduḥkhasaṃyogaviyogaṃ yogasaṃGYitam |
sa niśchayena yoktavyo yogoanirviṇṇachetasā ‖ 23 ‖

saṅkalpaprabhavānkāmāṃstyaktvā sarvānaśeśhataḥ |
manasaivendriyagrāmaṃ viniyamya samantataḥ ‖ 24 ‖

śanaiḥ śanairuparamedbuddhyā dhṛtigṛhītayā |
ātmasaṃsthaṃ manaḥ kṛtvā na kiñchidapi chintayet ‖ 25 ‖

yato yato niścharati manaśchañchalamasthiram |
tatastato niyamyaitadātmanyeva vaśaṃ nayet ‖ 26 ‖

praśāntamanasaṃ hyenaṃ yoginaṃ sukhamuttamam |
upaiti śāntarajasaṃ brahmabhūtamakalmaśham ‖ 27 ‖

yuñjannevaṃ sadātmānaṃ yogī vigatakalmaśhaḥ |
sukhena brahmasaṃsparśamatyantaṃ sukhamaśnute ‖ 28 ‖

sarvabhūtasthamātmānaṃ sarvabhūtāni chātmani |
īkśhate yogayuktātmā sarvatra samadarśanaḥ ‖ 29 ‖

yo māṃ paśyati sarvatra sarvaṃ cha mayi paśyati |
tasyāhaṃ na praṇaśyāmi sa cha me na praṇaśyati ‖ 30 ‖

sarvabhūtasthitaṃ yo māṃ bhajatyekatvamāsthitaḥ |
sarvathā vartamānoapi sa yogī mayi vartate ‖ 31 ‖

ātmaupamyena sarvatra samaṃ paśyati yoarjuna |
sukhaṃ vā yadi vā duḥkhaṃ sa yogī paramo mataḥ ‖ 32 ‖

arjuna uvācha |
yoayaṃ yogastvayā proktaḥ sāmyena madhusūdana |
etasyāhaṃ na paśyāmi chañchalatvātsthitiṃ sthirām ‖ 33 ‖

chañchalaṃ hi manaḥ kṛśhṇa pramāthi balavaddṛḍham |
tasyāhaṃ nigrahaṃ manye vāyoriva suduśhkaram ‖ 34 ‖

śrībhagavānuvācha |
asaṃśayaṃ mahābāho mano durnigrahaṃ chalam |
abhyāsena tu kaunteya vairāgyeṇa cha gṛhyate ‖ 35 ‖

asaṃyatātmanā yogo duśhprāpa iti me matiḥ |
vaśyātmanā tu yatatā śakyoavāptumupāyataḥ ‖ 36 ‖

arjuna uvācha |
ayatiḥ śraddhayopeto yogāchchalitamānasaḥ |
aprāpya yogasaṃsiddhiṃ kāṃ gatiṃ kṛśhṇa gachChati ‖ 37 ‖

kachchinnobhayavibhraśhṭaśChinnābhramiva naśyati |
apratiśhṭho mahābāho vimūḍho brahmaṇaḥ pathi ‖ 38 ‖

etanme saṃśayaṃ kṛśhṇa Chettumarhasyaśeśhataḥ |
tvadanyaḥ saṃśayasyāsya Chettā na hyupapadyate ‖ 39 ‖

śrībhagavānuvācha |
pārtha naiveha nāmutra vināśastasya vidyate |
na hi kalyāṇakṛtkaśchiddurgatiṃ tāta gachChati ‖ 40 ‖

prāpya puṇyakṛtāṃ lokānuśhitvā śāśvatīḥ samāḥ |
śuchīnāṃ śrīmatāṃ gehe yogabhraśhṭoabhijāyate ‖ 41 ‖

athavā yogināmeva kule bhavati dhīmatām |
etaddhi durlabhataraṃ loke janma yadīdṛśam ‖ 42 ‖

tatra taṃ buddhisaṃyogaṃ labhate paurvadehikam |
yatate cha tato bhūyaḥ saṃsiddhau kurunandana ‖ 43 ‖

pūrvābhyāsena tenaiva hriyate hyavaśoapi saḥ |
jiGYāsurapi yogasya śabdabrahmātivartate ‖ 44 ‖

prayatnādyatamānastu yogī saṃśuddhakilbiśhaḥ |
anekajanmasaṃsiddhastato yāti parāṃ gatim ‖ 45 ‖

tapasvibhyoadhiko yogī GYānibhyoapi matoadhikaḥ |
karmibhyaśchādhiko yogī tasmādyogī bhavārjuna ‖ 46 ‖

yogināmapi sarveśhāṃ madgatenāntarātmanā |
śraddhāvānbhajate yo māṃ sa me yuktatamo mataḥ ‖ 47 ‖

oṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniśhatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre śrīkṛśhṇārjunasaṃvāde

ātmasaṃyamayogo nāma śhaśhṭhoadhyāyaḥ ‖6 ‖


bhagavad gita 6th chapter in english, bhagavad gita 6th chapter in telugu, bhagavad gita chapter 7 summary, bhagavad gita chapter 6 chinmaya mission, bhagavad gita 7th chapter in english, bhagavad gita chapter 6 verse 7, bhagavad gita chapter 6, bhagavad gita chapter 7 verse 2, bhagavad gita chapter 7 in english

Comments

Popular Posts