ప్రతి సమస్యకు భగవద్గీత చెప్పిన పరిష్కారాలు ప్రశ్నల రూపం లో | Bhagavad Gita Give Solutions for every Problem 4th Question


4th Question :
ప్రశ్న. ఎండకాలంలో విపరీతమైన తాపం. అప్పుడు చల్లగా ఉండలనిపిస్తుంది. వర్షకాలంలో అతివృష్టి బాధ. చలికాలంలో తీవ్రమైన చలి. వెచ్చగా ఉండాలనిపిస్తుంది. ఏ కాలం చూసినా బాధకరంగానే ఉన్నది. వీటివల్ల నాజీవనసరళిలో చాలా ఒడుదుడుకులు కలుగుతున్నాయి. వీటి నుంచి బయటపడాలి ఏమిటి మార్గం ?

మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః |
ఆగమాపాయినోఽనిత్యాస్తాంస్తితిక్షస్వ భారత ‖ (2వ అ - 14వ శ్లో )


పరష్కారం : ఇవన్నీ తాత్కాలికాలు. ఏవీ శాశ్వతాలు కాదు. వీటినుంచి నీవెలగూ తప్పించుకోలేవు. కనుక వీటి ప్రభావం నీ మనస్సుమీద పడకుండా ఓర్పుతో మసలాలి. కొంచం ఓపిక పట్టావంటే ఇవన్నీ గాలిలో మేఘాల్లగా అదృశ్యమౌతాయి. కనుక మనస్సును నిగ్రహించుకో. 


తదుపరి భగవద్గీత యొక్క ప్రశ్నలు జవాబులు కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

శివ సంబంధ ఉచిత పిడిఎఫ్ పుస్తకాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 


లలిత సహస్రం పిడిఎఫ్ పుస్తకం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. భగవద్గీత శ్లోకాలు వాటి భావాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 


bhagavad gita in telugu, bhagavad gita solutions, bhagavad gita pdf download, bhagavad gita online quiz, bhagavd gita questions and answers hindu temples guide bhagavad gita. 

Comments