Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . .** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు .** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారురాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

చాలా అరుదుగా దొరికే సూర్యమండల స్త్రోత్రం సమస్త పాపాల్ని హరించి పుణ్యఫలం పెంచే స్తోత్రం..| Surya Mandala Stotram Lyrics in Telugu

చాలా అరుదుగా దొరికే సూర్యమండల స్త్రోత్రం.. రోజూ చదువలేకపోయినా వారంలో ఒకరోజు ఆదివారం నాడు_చదివినా సమస్త పాపాల్ని హరించి పుణ్యఫలం  పెంచే స్తోత్రం..

నమోఽస్తు సూర్యాయ సహస్రరశ్మయే 

సహస్రశాఖాన్విత సంభవాత్మనే |

సహస్రయోగోద్భవ భావభాగినే 

సహస్రసంఖ్యాయుధధారిణే నమః || 

యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం | 

రత్నప్రభం తీవ్రమనాది రూపమ్ |

దారిద్ర్య దుఃఖక్షయకారణం చ | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం దేవగణైః సుపూజితం | 

విప్రైః స్తుతం భావనముక్తికోవిదమ్ |

తం దేవదేవం ప్రణమామి సూర్యం | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం జ్ఞానఘనంత్వగమ్యం | 

త్రైలోక్య పూజ్యం త్రిగుణాత్మ రూపమ్ |

సమస్త తేజోమయ దివ్యరూపం | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం గూఢమతి ప్రబోధం | 

ధర్మస్య వృద్ధిం కురుతే జనానామ్ |

యత్సర్వ పాపక్షయకారణం చ | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం వ్యాధివినాశదక్షం | 

యదృగ్యజుః సామసు సంప్రగీతమ్ |

ప్రకాశితం యేన చ భూర్భువః స్వః | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం వేదవిదో వదంతి | 

గాయంతి యచ్చారణసిద్ధసంఘాః |

యద్యోగినో యోగజుషాం చ సంఘాః | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం సర్వజనైశ్చ పూజితం | 

జ్యోతిశ్చకుర్యాదిహ మర్త్యలోకే |

యత్కాల కాలాద్యమరాది రూపం | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం విష్ణుచతుర్ముఖాఖ్యం | 

యదక్షరం పాపహరం జనానామ్ |

యత్కాలకల్పక్షయకారణం చ | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం విశ్వసృజం ప్రసిద్ధం | 

ఉత్పత్తి రక్ష ప్రలయ ప్రగల్భమ్ |

యస్మిన్ జగత్సంహరతేఽఖిలం చ | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం సర్వగతస్య విష్ణోః | 

ఆత్మా పరం ధామ విశుద్ధతత్త్వమ్ |

సూక్ష్మాంతరైర్యోగపథానుగమ్యం | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం వేదవిదోపగీతం | 

యద్యోగినాం యోగ పథానుగమ్యమ్ |

తత్సర్వ వేద్యం ప్రణమామి సూర్యం | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

సూర్యమండలసు స్తోత్రం యః పఠేత్సతతం నరః |

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా సూర్యలోకే మహీయతే ||

ఇతి శ్రీ భవిష్యోత్తరపురాణే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే సూర్యమండల స్తోత్రం..సంపూర్ణం..||

Famous Posts:

పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి అవతార కథ


హనుమ నామస్మరణం సర్వపాప నివారణం


స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ


తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత చేతిని తలపై రాసుకుంటే ఏంమవుతుంది?

సూర్యమండల స్తోత్రం, Surya Mandala Stotram, Surya Sloka, Sri Surya Ashtakam in Telugu, surya bhagavan temple, surya bhagavan mantra

Comments

Post a Comment

Today Tirumala Darshan Information:

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి అలిపిరి నడక మార్గంలో నడచివెళ్లే భక్తులకు తిరుపతిలోని భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద దివ్య దర్శనం టోకెన్లు జారీ చేస్తున్నారు . భూదేవి కాంప్లెక్సులో దివ్య దర్శనం టోకెన్లు పొందిన భక్తులు తప్పనిసరిగా అలిపిరి నడకమార్గంలోనే తిరుమలకు వెళ్లాలి. అలాకాకుండా మరే మార్గం ద్వారా వెళ్లినా దివ్యదర్శనం టోకెన్ ద్వారా టైమ్ స్లాట్ దర్శనం పొందలేరు. కాగా, శ్రీవారి మెట్టు మార్గం లో వెళ్లే భక్తులకు యధాప్రకారం దివ్యదర్శనం టోకెన్లు 1240వ మెట్టు వద్ద ఇస్తారు. Tirumala Free Darshan Tickets Counters SSD TOKENS AT SRINIVASAM, VISHNU NIVASAM, BHUDEVI COMPLEX స‌ర్వ‌ద‌ర్శ‌నం టైంస్లాట్ టోకెన్ల జారీ కేంద్రాలు a)ఆర్టీసీ బస్టాండు ఎదురుగా శ్రీనివాసం b)రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా విష్ణునివాసం c)రైల్వే స్టేషన్ వెనుక వైపు గోవిందరాజ స్వామి సత్రాల్లో సర్వదర్శనం టైమ్ స్లాట్(ఎస్.ఎస్.డి) టోకెన్లు జారీ చేస్తారు