ఏశ్లోకాలు చదివితే_ఏమి_ఫలితం_వస్తుంది ... ?? If you read the Slokas, what will be the result?

ఏశ్లోకాలుచదివితే_ఏమి_ఫలితం_వస్తుంది ... ??

1. గణనాయకాష్టకం - అన్ని విజయాలకు.

2. శివాష్టకం - శివ అనుగ్రహం..

3. ఆదిత్యహృదయం - ఆరోగ్యం , ఉద్యోగం...

4. శ్రీరాజరాజేశ్వరి అష్టకం - సర్వ వాంచసిద్ది...

5. అన్నపూర్ణ అష్టకం - ఆకలి దప్పులకి....

6. కాలభైరవ అష్టకం - ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం , అద్భుత జీవనం...

7. దుర్గష్టోత్తర శతనామం - భయహరం..

8. విశ్వనాథ అష్టకం - విద్య విజయం..

9. సుబ్రహ్మణ్యం అష్టకం - సర్పదోష నాశనం , పాప నాశనం..

10. హనుమాన్ చాలీసా - శని బాధలు , పిశాచపీడ...

11. విష్ణు శతనామ స్తోత్రం - పాప నాశనం , వైకుంఠ ప్రాప్తి...

12. శివ అష్టకం - సత్కళత్ర , సత్పురుష ప్రాప్తి...

13. భ్రమరాంబిక అష్టకం - సర్వ శుభప్రాప్తి...

14. శివషడక్షరి స్తోత్రం - చేయకూడని పాప నాశనం...

15. లక్ష్మీనరసింహ స్తోత్రం - ఆపదలో సహాయం , పీడ నాశనం.

16. కృష్ణ అష్టకం - కోటి జన్మపాప నాశనం..

17. ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం - భార్యాభర్తల అన్యోన్యత..

18. శ్రీ రామరక్ష స్తోత్రం - హనుమాన్ కటాక్షం..

19. లలిత పంచరత్నం - స్త్రీ కీర్తి..

20. శ్యామాల దండకం - వాక్శుద్ధి..

21. త్రిపుర సుందరి స్తోత్రం - సర్వజ్ఞాన ప్రాప్తి..

22. శివ తాండవ స్తోత్రం - రథ గజ తురంగ ప్రాప్తి...

23. శని స్తోత్రం - శని పీడ నివారణ...

24. మహిషాసుర మర్ధిని స్తోత్రం - శత్రు నాశనం..

25. అంగారక ఋణ విమోచన స్తోత్రం - ఋణ బాధకి...

26. కార్యవీర్యార్జున స్తోత్రం - నష్ట ద్రవ్యలాభం..

27. కనకధార స్తోత్రం - కనకధారయే...

28. శ్రీ సూక్తం - ధన లాభం..

29. సూర్య కవచం - సామ్రాజ్య సిద్ది..

30. సుదర్శన మంత్రం - శత్రు నాశనం...

31. విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం - ఆశ్వమేధయాగ ఫలం...

32. రుద్రకవచం - అఖండ ఐశ్వర్య ప్రాప్తి..

33. దక్షిణ కాళీ - శని బాధలు , ఈతిబాధలు...

34. భువనేశ్వరి కవచం - మనశ్శాంతి , మానసిక బాధలకు..

35. వారాహి స్తోత్రం - పిశాచ పీడ నివారణకు...

36. దత్త స్తోత్రం - పిశాచ పీడ నివారణకు..

37. లలిత సహస్రనామం - సర్వార్థ సిద్దికి...

*నిత్యము భగవన్నామస్మరణ వలన ఎన్నో పాపాలు నశిస్తాయి..*

Famous Posts:

సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల ఇన్ని లాభాలు

ఈ రాశులవారు జీవితంలో డబ్బు హోదాలతో ఉన్నత స్థితిలో ఉంటారు

ఈ ఉంగరం ధరిస్తే అన్ని శుభాలే

అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టే నవబ్రహ్మ ఆలయం

> కోరిన కోర్కెలు వెంటనే తీర్చే కురుడుమలై గణపతి

100 అడుగుల పొడవైన సూర్యభగవానుడి ఆలయం

> మీకొక విషయం తెలుసా ? రావణ_ఆలయం

అందరు తప్పక చదవాల్సిన నవగ్రహాల ప్రదక్షిణ విధానం

Slokas, Sloka, hindu Slokas result, Srimad Bhagavad Gita , ఏశ్లోకాలు చదివితే, Bhakthi Slokas, god slokas, 

Comments