పిల్లలు మీ మాట వినాలంటే...పిల్లలకు దృష్టిదోషం కలుగకుండా...| If children want to hear your word

పిల్లలు మీ మాట వినాలంటే...

> పిల్లవాని తల నైరుతి (దక్షిణ) దిశగా ఉండే విధంగా పడుకోబెట్టి నిద్రించే ఏర్పాటు చేయాలి.

> పిల్లల గదిలో అద్దం ఉంచకూడదు. ఒకవేళ ఉంటే వస్త్రంతో కప్పి ఉంచాలి.

> ఆ పిల్లల కోసం రొట్టెలు లేదా టిఫిన్ తయారు చేసేట ప్పుడు శాంతి మంత్రం పఠించాలి.

> ఆ పిల్లలు నిద్రించే గది చీకటిగా ఉండకూడదు.

> ప్రతిదినం తల్లి పిల్లలకు తేనె నాకించాలి. 

> పిల్లలకు నల్లని దుస్తులు వీలైనంత తక్కువగా ధరింపజేయాలి. 

> పౌర్ణమి నాడు వెన్నెల పడే ప్రాంగణంలో పిల్లలకు తీపి పదార్థం తినిపించాలి.

> ఆ నిద్రించే ముందు పిల్లలను కౌగలించుకొని పడుకో బెట్టాలి. 

> ఉదయం తల నిమురుతూ నిద్ర లేపాలి.

పిల్లలకు దృష్టిదోషం కలుగకుండా, కలిగిన దృష్టి దోషము పోవుటకు విభూతి చేతిలో పట్టుకుని ఈ క్రింది శ్లోకములు చదివి ధారణ చేయించాలి.

"వాసుదేవో జగన్నాథః పూతనాతర్జనో హరిః, రక్షతు త్వరితో బాలం ముంచ ముంచ కుమారకం, కృష్ణ రక్ష శిశుం శంఖ మధుకైటభ మర్దన, ప్రాతస్సంగవ మధ్యాహ్న సాయాహ్నేషు చ సంధయ్యో, మహానిశి సదా రక్ష కంసారిష్ట నిషూదన, యన్గోరజః పిశాచాంశ్చ గ్రహాన్ మాతృగ్రహానపి, బాలగ్రహాన్విశేషేణ ఛింది ఛింది మహా భయాన్, త్రాహి త్రాహి హరే నిత్యం త్వద్రక్షా భూషితం శుభం.

పిల్లలకు పెట్టాల్సినవి

> ఉదయం 6 గంటలకు- పాలు, 2 బాదంపప్పులు 

> ఉదయం 8 గంటలకు- చట్నీ లేదా సాంబారుతో ఇడ్లీ లేదా ఎగ్ దోసె

> 11 గంటలకు అరటిపండు లేదా ఇతర పండ్లేమైనా.

> మధ్యాహ్నం 1 గంటకు - నెయ్యి వేసిన పప్పు అన్నం, పెరుగు అన్నం

> 3 గంటలకు - నువ్వుల లడ్డు లేక పల్లీపట్టి

> సాయంత్రం 5 గంటలకు ఏదైనా పండు

> సాయంత్రం 7 గంటలకు రాజ్మా లేదా వెజిట బుల్ కర్రీతో చపాతీ

> రాత్రి పడుకోబోయే ముందు - గ్లాసుడు పాలు, 2 ఖర్జూరం పండ్లు.

Famous Posts:

పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి అవతార కథ


హనుమ నామస్మరణం సర్వపాప నివారణం


స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ


తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత చేతిని తలపై రాసుకుంటే ఏంమవుతుంది?

If children want to hear your word, positive ways to talk to your child, child not listening to parents, punishment for 8 year-old not listening, talking about your child in front of them, how to get my 4 year-old to listen and behave, punishment for 4 year-old not listening, 7 year old not listening in school, talk to your child quotes

Comments