భగవద్గీత క్విజ్ 2 విజేతల వివరాలు | Bhagavad Gita Quiz 2 Winners list Hindu Temples Guide

 

Bhagavad gita quiz winners list

భగవద్గీత క్విజ్ 2 లో విన్నెర్స్ కు భగవద్గీత బుక్స్ కొరియర్ చేయడం జరుగుతుంది . భగవద్గీత క్విజ్ 2 విన్నెర్స్ వివరాలను ఇక్కడ త్వరలోనే పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది . 

భగవద్గీత క్విజ్ 2 ఆడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


Comments

 1. P.Vamsi krishna
  Krishna district
  5999

  ReplyDelete
 2. J. Durga Sai
  Dist: West Godavari
  3051

  ReplyDelete
 3. Koneti.Lakshmqnarao
  8143000051
  spsr nellore (Dt)

  ReplyDelete
 4. G.thirumali
  Kurnool
  6300383340
  7674937237

  ReplyDelete
 5. G.Murali Krishna
  Krishna Dist
  5985

  ReplyDelete
 6. Manga Kosuri

  Visakhapatnam
  Kosurimanga@gmail.com

  7470

  ReplyDelete
 7. VenuGopal K
  11-2-129/1,
  MACHERLA, Guntur -522426
  Mobile:: 5788

  ReplyDelete

Post a Comment