స్నానం ఎంత సేపు చెయ్యాలి? ఎలా చెయ్యాలి ? How long should you take a bath? How to do it?

స్నానం ఎంత సేపు చెయ్యాలి? ఎలా చెయ్యాలి ?

కనీసం అరగంటయినా స్నానం చేస్తే మంచిది. నాలుగు చెంబులతో శరీరాన్ని బాగా తడిపి, సున్నిపిండి లాంటి వాటితో శుభ్రంగా రుద్దుకుని, ఆపై ఏడెనిమిది చెంబులతో శుభ్రపరుచుకోవాలి. చక్కటి మెత్తటి టవల్తో అద్దుకొని శరీరాన్ని తుడుచుకోవాలి. స్నానానంతరం శరీరంలోని అవయవాలను శుభ్రంగా తుడుచుకోకపోవటం వల్ల అనేక రోగాలు వస్తాయి.

ప్రాణాంతకమైన క్యాన్సర్ వంటివి వచ్చే అవకాశము ఉంది. మర్మాంగాల వద్ద సరయిన గాలి తగలకపోవటం 'వల్ల ఆ ప్రదేశాల్లో సూక్ష్మజీవులు అభివృద్ధి చెందుతాయి. శుభ్రంగా స్నానం చేసుకొని ఫ్యాన్ క్రింద ఓ నిమిషం నిల్చుని ఆపై దుస్తులు ధరించండి. 

* స్త్రీలు వంటి మీద ఏమీ లేకుండా స్నానం చెయ్యాలి.

* మగవారు ఏదో పక గుడ్డ చుట్టుకుని స్నానం చేయాలి.

* తెల్లవారుఝామున నాలుగూ, అయిదూ మధ్య చేసే స్నానం ముని స్నానం అనగా ఋషిస్నానం. * ఉదయం అయిదు, ఆరు మధ్య చేసేది దైవ స్నానం.

* ఆరు, ఎదుల మధ్య చేసేది మానవస్నానం. అపై చేసేది రాక్షస స్నానం. * చన్నీటి స్నానం మంచిది. నదీ స్నానం ఉత్త మోత్తమం. చెరువు స్నానం మధ్యమం, నూతి స్నానం అధమం.

* పదివేల ఆదాయమొస్తున్నా మానుకొని. సరయిన సమయంలో సరైన స్నానం చెయ్యటం మంచిది..

Famous Posts:

ఈ ఉంగరం ధరిస్తే అన్ని శుభాలే


అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టే నవబ్రహ్మ ఆలయం


> కోరిన కోర్కెలు వెంటనే తీర్చే కురుడుమలై గణపతి


100 అడుగుల పొడవైన సూర్యభగవానుడి ఆలయం


> మీకొక విషయం తెలుసా ? రావణ_ఆలయం


అందరు తప్పక చదవాల్సిన నవగ్రహాల ప్రదక్షిణ విధానం

స్నానం, Snanam Ela Cheyali, bath, hindu, dharma sandesalu, How long should you take a bath? 

Comments